^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗ ประกวดด้านวิชาการ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 120,000 Baht 2014-04-21T16:00:00
โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ประกวดแต่งเพลง, ประกวดศิลปกรรม, ประกวดวาดภาพ, ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์, ประกวดแอนิเมชั่น, ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก, ประกวดออกแบบมาสคอต, ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น, ประกวดโครงการ, ศิลปะ, ประกวดความสามารถพิเศษ, การประกวดทั่วไป นิสิต นักศึกษา 3,000,000 Baht 2014-04-21T16:00:00
ประกวดงานศิลปะ ภาพถ่าย หรือสื่อผสม "ชีวิตสถาปนิก" ประกวดภาพถ่าย, ประกวดศิลปกรรม, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 136,000 Baht 2014-04-21T16:00:00
ประกวด"เนื้อเรื่องด้านพลังงานสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย” ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป N/A 2014-04-21T16:00:00
การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 9 ประกวดศิลปกรรม, ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป 555,000 Baht 2014-04-22T16:30:00
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ ประชาชนทั่วไป N/A 2014-04-24T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย “SUPER SEAHORSE” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2014-04-25T16:00:00
ประกวดโครงการยุวทูต ป.ป.ช. : NACC Youth Ambassadors 2014 ประกวดความสามารถพิเศษ, การประกวดทั่วไป นิสิต นักศึกษา N/A 2014-04-25T16:00:00
ประกวดร้องเพลง "Paseo Singing Contest" ประกวดร้องเพลง ประชาชนทั่วไป 72,000 Baht 2014-04-26T12:00:00
ประกวด Future Park Junior Talent Award 2014 ประกวดร้องเพลง, ประกวดเต้น, ประกวดความสามารถพิเศษ, ประกวดเด็ก ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2014-04-26T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ตราดสวรรค์ตะวันออก" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 175,000 Baht 2014-04-30T10:00:00
ประกวดหนังสั้น "ทำดีเพื่อสังคมที่ดี" Season#2 หัวข้อ “บุหรี่สูบชีวิต” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2014-04-30T16:00:00
ประกวด "S Cawaii! Festival & Girls Contest 2014" 10th Anniversaty ประกวดเต้น, ประกวดความสามารถพิเศษ ประชาชนทั่วไป N/A 2014-04-30T16:00:00
ประกวดออกแบบมาสคอต THE SQUARE Mascot Contest ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบมาสคอต นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 35,000 Baht 2014-04-30T16:00:00
ประกวดหนังสั้นโครงการ หนังสั้น สำนึกยาว ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2014-04-30T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.