^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม "GHB Creative Innovation Contest"
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเชิญนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม "GHB Creative Innovation Contest" หัวข้อ "...
ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) "แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King's Legacy"
Nissan ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) "แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King's Legacy" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest"
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest" หัวข้อ "...
ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน "Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว"
Toyota ขอเชิญนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน "Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว" ภายใต้แนวคิด "...
ประกวดศิลปะบนกำแพงด้วยรูปแบบกราฟฟิตี้ และ สตรีทอาร์ต "ART WALL @ CentralPlaza Lardprao"
CentralPlaza Lardprao ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะบนกำแพงด้วยรูปแบบกราฟฟิตี้ และ สตรีทอาร์ต "ART WALL @ CentralPlaza Lardprao" หัวข้อ “Live Vibrant”...
ประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020”
ONE Phitsanulok ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “ONE Phitsanulok Mascot Contest 2020” ภายใต้แนวคิด “อัตลักษณ์ของความเป็นพิษณุโลก” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า...
ประกวด "Design Hero: The New Normal"
art4d ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Design Hero: The New Normal"...
ประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออม หัวข้อ “ออมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่สังคม”
ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออม หัวข้อ “ออมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่สังคม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท แนวคิด...
ประกวดคอสเพลย์ออนไลน์ "Identity V Online Cosplay Contest" ครั้งที่ 2
Identity V ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ออนไลน์ "Identity V Online Cosplay Contest" ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท ประเภทการประกวด ประเภทบุคคลทั่วไป (General...
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "งานด้านมนุษยธรรมคืออะไร : What is Humanitarian Work?"
คณะกรรมการกาชาดระหว่าประเทศ (ICRC) ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และกาชาดไทย (Thai Red Cross Society) ขอเชิญผู้สนใจสัญชาติไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ...
ประกวดเต้น "TUKCOM Dance Freestyle 2020"
ศูนย์การค้าตึกคอม ขอนแก่น ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "TUKCOM Dance Freestyle 2020" ชิงทุนการศึกษา และบัตรเข้าเล่นสนามเด็กเล่น HarborLand ประเภทการประกวด...
ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “เด็กไทยไม่จมน้ำ”
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “...
ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “สนามเด็กเล่น ที่หนูเล่นอย่างปลอดภัย”
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “...
ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “เด็กไทยต้องไม่ตายบนถนน !!”
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “...
ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “รู้จัก รู้ภัย รู้ทันความรุนแรง”
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “รู้จัก...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.