^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดงานเขียน "เรื่องสั้นหักมุม" ครั้งที่ 3
สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน "เรื่องสั้นหักมุม" ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัล...
ประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024"
สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024" ในหัวข้อ "Innovation For Better Life...
ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมเขตเมืองกระบี่ ในหัวข้อ “Muang-Bi Life View : ชีวิตของเมืองกระบี่” ครั้งที่ ๒
เทศบาลเมืองกระบี่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมเขตเมืองกระบี่ ในหัวข้อ “Muang-Bi Life View : ชีวิตของเมืองกระบี่” ครั้งที่ ๒...
ประกวดภาพถ่าย SCIENCE IS OUT THERE "วิทย์ติดเลนส์" ประจำปี 2567
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย SCIENCE IS OUT THERE "วิทย์ติดเลนส์" ประจำปี 2567 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ประเภทการปรเภท...
ประกวดเขียนบทเว็บตูน "บทจะเขียนก็ได้เขียน : T-Toon Script Contest 2024"
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ บริษัท เคพี คอมมิค สตูดิโอ จํากัด และ บริษัท คาเคา เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (ประเทศไทย) จํากัด ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 - 60 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบทเว็บตูน "...
ประกวด "Mahajak Plus 'Melody' Character Design Challenge"
บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Mahajak Plus 'Melody' Character Design Challenge" ชิงรางวัลรวมมูลค่า 39,900 บาท...
ประกวดภาพถ่าย "อารมณ์ ภาพ มุมมอง แห่งผลงานศิลปะนิพพานเมืองแก้ว : The 4 Noble Truths"
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "อารมณ์ ภาพ มุมมอง...
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "เล่นใหญ่ให้เห็นฝุ่น"
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "เล่นใหญ่ให้เห็นฝุ่น" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร...
ประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024"
เมืองพัทยา ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
 ประกวด "Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567"
ธนาคารออมสิน ขอเชิญเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี ประกวด "Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567" ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เม็กซิโ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเม็กซิโก และสถานเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจําประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-...
แข่งขันการพัฒนานวัตกรรมของเล่นต้นแบบเพื่อศตวรรษที่ 21 ด้วยของเล่นวิทยาศาสตร์จากกระดาษ "2024 Innovative Science Toys Competition : Paper Science Toys"
กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.) ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศพช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป...
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "The 26th National Software Contest: NSC 2024"
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 "The 26th National Software...
ประกวดเต้น "Terminal21 Rama3 Idol Dance Contest 2024"
Terminal21 Rama3 ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "Terminal21 Rama3 Idol Dance Contest 2024" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร คุณสมบัติผู้ประกวด...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง "ACMECS Logo Design Competition"
กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง "ACMECS Logo Design Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,800...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod