^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบ "100 Designs 2016 SHOPPING BAG CONTEST"
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "100 Designs 2016 SHOPPING BAG CONTEST" หัวข้อ "...
ประกวดการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Kim Pai Contest 2016
Kim Pai Printing & Packaging ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ Kim Pai Contest 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร...
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก และลวดลายกราฟฟิคหรือตัวการ์ตูน โครงการ “THAI Shop Design Award”
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก และลวดลายกราฟฟิคหรือตัวการ์ตูน โครงการ “THAI Shop Design Award” ภายใต้แนวคิด “THAI is...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...
ประกวดวิดีทัศน์สั้น หัวข้อ "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านสายตาชาวต่างชาติ"
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีทัศน์สั้น หัวข้อ "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านสายตาชาวต่างชาติ"...
ประกวดภาพถ่าย Mega Photo Contest ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Amazing Thailand ”
ศูนย์การค้าเมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Mega Photo Contest ครั้งที่ 3 หัวข้อ “Amazing Thailand” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท ประเภทการประกวด 1....
ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยาน ครั้งที่ ๑๓
อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยาน ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา คุณสมบัติ น้องๆ...
ประกวด “อีเลคโทรลักซ์ ไอเดีย แล็บ : Electrolux Ideas Lab”
Electrolux ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “อีเลคโทรลักซ์ ไอเดีย แล็บ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559 : Electrolux Ideas Lab” ชิงรางวัลเงินสด 10,000 ยูโร หรือ ประมาณ 379,700 บาท...
ประกวดดนตรี “Imperial Music Award 2016”
ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ร่วมกับ นิตยสาร The Guitar Mag ขอเชิญ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี “Imperial Music Award 2016” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ...
ประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สงผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา...
ประกวดออกแบบตกแต่งภายใน “BCI ASIA INTERIOR DESIGN AWARDS 2017”
BCI ASIA ขอเชิญผู้สนใจใน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และมาเลเซีย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตกแต่งภายใน “BCI ASIA INTERIOR DESIGN AWARDS 2017” ประเภทการประกวด 1. Hotels 2....
ประกวด "เลอแปง ดีไชน์ ครั้งที่ 2"
เลอแปง ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 6 - 12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "เลอแปง ดีไชน์ ครั้งที่ 2" แนวคิด "เมนูแสนอร่อย จากขนมปังแซนด์วิชเนื้อนุ่ม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ประเภทการประกวด...
ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดการบรรเลงดนตรีเดี่ยว SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559...
ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ "คุณภาพเพื่อสังคมไทย มุ่งไกลสู่ระดับนานาชาติ"...
ประกวดออกแบบปรับปรุงร้าน "โชห่วย โชว์เสน่ห์" ครั้งที่ 5
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขอเชิญิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบปรับปรุงร้าน "โชห่วย โชว์เสน่ห์" ครั้งที่ 5/ปี 2560 โจทย์ "ภารกิจพลิกโฉมโชห่วย ด้วยเอกลักษณ์ไทย...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • margaretastoller2414