^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวด SUPERSTAR COLLEGE MUSIC AWARDS 2015
Superstar College of Asia : วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี และร้องเพลง "SUPERSTAR COLLEGE MUSIC AWARDS 2015" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000...
ประกวดโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น "Fashion Designer Creation 2015"
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น "Fashion Designer Creation 2015"...
ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 : Thailand Research Expo 2015"
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 : Thailand Research Expo 2015"...
ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future”
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future” ชิงเงินรางวัล...
ประกวด สื่อ New media  ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”
โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  แผนงานอาหารและโภชนาการ และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ...
ประกวดแผนธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา...
ประกวดวงดนตรี และค่ายอบรมทางดนตรี "ABAC Music Camp & Competition"
คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ ค่ายเพลง WE RECORDS ในเครือ GMM GRAMMY ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี และค่ายอบรมทางดนตรี "ABAC Music Camp...
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ใส่ถุงดีออก บอกต่อรึยัง”
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ใส่ถุงดีออก บอกต่อรึยัง” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวดเขียนเรียงความ “How can Thai people succeed in learning English?”
สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัทเมือง ไทยประกันชีวิต, สายการบิน EVA Airways, แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ‘How can Thai...
ประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย”
CartoonThai Studio ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ...
ประกวดหนั้งสั้น “เพลงของเรา หนังของคุณ”
บริษัท สมอลล์รูม จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนั้งสั้น “เพลงของเรา หนังของคุณ” ชิง Samsung Galaxy Note 4 จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 50,000 บาท จาก บริษัท Asia Shop จำกัด...
ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ๒๒ จังหวักภาคกลาง ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี...
สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 3 : Cabling Contest 3
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงแรงงาน และสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักศึกษา...
ประกวดในรายการ Dream Journey
RABBIT STUDIO ในเครือ GMM GRAMMY ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมประกวดในรายการ "Dream Journey" เรื่องจริงยิ่งกว่าฝัน เพื่อชิงเป็น 11 คนที่ได้จะได้ออกเดือนทางท่องเที่ยวตามฝันกับศิลปิน คุณสมบัติ 1. ชาย...
ประกวดคลิป "Share Smile with KTB ATM : บอกความรู้สึกดีๆกับ ATM KTB"
ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "Share Smile with KTB ATM : บอกความรู้สึกดีๆกับ ATM KTB" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร ไม่จำกัดอายุ เพศ...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • anleePR