^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) "แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King's Legacy"
Nissan ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) "แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King's Legacy" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น “Lovecare Creative Contest”
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โครงการขับเคลื่อน พรบ. ...
ประกวดโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ "Entrepreneurial Ecosystem Development"
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ "Entrepreneurial Ecosystem Development"...
ประกวดแต่งกายแฟนซี คอนเซ็ปต์ "Little Ghost ผีน้อยลอยกระทง"
ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น ระยอง ขอเชิญหนูน้อยอายุไม่เกิน 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งกายแฟนซี คอนเซ็ปต์ "Little Ghost ผีน้อยลอยกระทง" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท...
ประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Innovative Sustainable Food and FMCG”
Central Food Retail ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน "Central Food Retail Innovation Contest - Innovative...
ประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี  "PTU Engineering Innovation Award 2020"
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัคเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี "PTU Engineering Innovation Award 2020" ชิงเงินรางวัล...
ประกวดโครงการ StarBooster : A Star is Born
StarBooster ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 - 28 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ StarBooster : A Star is Born ชิงโอกาสในการแสดงซีรีส์ใหม่ จาก AIS PLAY Original พร้อม Workshop การแสดงมูลค่ากว่า 150,000 บาท...
ประกวดคลิปวิดีโอ "ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า"
ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญผู้สนใจอายุ 10 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ...
ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม” ชิงเงินรางวัล...
ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์สีสันแห่งแสงไฟ รัตติกาลเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน”
จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์สีสันแห่งแสงไฟ รัตติกาลเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน”...
ประกวดแต่งกายแฟนซี "Amorini Halloween Party Contest"
ศูนย์การค้า อมอรินี่ รามอินทรา ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 3 - 13 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งกายแฟนซี "Amorini Halloween Party Contest" ในเทศกาลฮัลโลวีน ธีม "ผีนานาชาติ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท...
ประกวดออกแบบมอนสเตอร์ในสไตล์และลายเส้น "PIGMA Micron in Monster 2020"
PIGMA ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมอนสเตอร์ในสไตล์และลายเส้น "PIGMA Micron in Monster 2020" ชิงของรางวัลจาก PIGMA กติกาการประกวด กดไลค์เพจ PIGMA Thailand วาดรูปมอนสเตอร์...
ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 51
บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 51 ณ ประเทศญี่ปุ่น ชิงรางวัลสูงสุด Japanese Foreign Minister’s Award ทุนการศึกษา 10,...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ประจำศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ประจำศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน...
ประกวดภาพถ่ายเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัวข้อ “หัวหิน...เมืองแห่งความสุข”
มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย CPFT ร่วมกับ CAL-COMP, PROUD GROUP, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ CANON ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หัวข้อ “หัวหิน...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.