^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดเต้น "AIMSTAR Cover Dance Contest 2018"
บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "AIMSTAR Cover Dance Contest 2018" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล วัตถุประสงค์...
ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖๘๐,๐๐๐ บาท...
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างนวัตกรรมฮาลาล”
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล หัวข้อ “...
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ภาพเก่าเล่าเรื่องสวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา"
สวนสัตว์ดุสิต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ภาพเก่าเล่าเรื่องสวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท ประเภทการประกวด ประเภท "บุคคล" ประเภท "...
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.”
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท...
ประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP”
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า...
ประกวด "นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ : 16th True Future Journalist Award (FJA 2018)"
กลุ่มบริษัท ทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมการประกวด "นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ : 16th True Future...
ประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ "ชีวิตสามพันธุ์ (คน สัตว์ ป่า)"
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ "ชีวิตสามพันธุ์ (คน สัตว์ ป่า)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย...
ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์
โครงการปิ๊งส์ โดย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์...
ประกวดคำคมโดนๆ หัวข้อ “ข้าวไทย”
Riceryza  ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำคมโดนๆ หัวข้อ “ข้าวไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม  4,500 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับ ข้าวของไทยในลักษณะที่เข้าใจง่าย...
ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑,...
ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก : Cajuput Small Wood Products Design Awards
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก : Cajuput Small Wood Products Design Awards...
ประกวด "Manpower Brand Ambassador 2018"
ManpowerGroup ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Manpower Brand Ambassador 2018" ชิงบัญชีเงินฝากมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโอกาสในการเป็นทูตประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ของแมนพาวเวอร์...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.