^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบผลงาน Street Art "The Element Competition by Mossimo®"
Mossimo ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลงาน Street Art "The Element Competition by Mossimo®" ภายใต้โจทย์ "In My Element" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท คุณสมบัติผู้เข้าประกวด...
ประกวดคลิปวิดิโอต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "คนกล้าดี"
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "คนกล้าดี" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์...
ประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมเพลงโคราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวดเพลงโคราช ครั้งที่ ๘...
แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE "International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022)"
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE "International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (...
ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1"
กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1"...
ประกวดภายใต้โครงการ "The Smart City Solution Awards 2022"
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญหน่วยงานรัฐ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและนิติบุคคลอื่น ส่งผลงานผลงานเข้าร่มการประกวดภายใต้โครงการ "The Smart City Solution Awards 2022"...
ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565
คณะกรรมการบริหารกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ชิงเงินรางวัล บทวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร...
ประกวดสติกเกอร์ปีที่ 7 "LINE STICKERS CONTEST 2022"
LINE ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสติกเกอร์ปีที่ 7 "LINE STICKERS CONTEST 2022" ชิงตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจ และกิจกรรมสุดพิเศษ กติกาการประกวด...
ประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี ๒๕๖๕
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์, กลุ่มทรู, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือ ปวช....
ประกวดแคมเปญการตลาด "Marketing Award of Thailand 2022"
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักการตลาด หรือองค์กรที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแคมเปญการตลาด "Marketing Award of Thailand 2022" ชิงสุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี Award Category Award...
ประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้"
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ...
ประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 2565 "THAILAND INNOVATIVE SCIENCE TOY COMPETITION 2022"
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหางชาติ (อพวช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 2565 "THAILAND INNOVATIVE SCIENCE TOY COMPETITION 2022" หัวข้อ "...
ประกวด "32nd International Illustration Contest"
Celsys ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "32nd International Illustration Contest" หัวข้อ "Under the water" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัล กำหนดระยะเวลา ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 13...
ประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs"
ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs" หัวข้อ "หากได้เป็นผู้ว่าฯ...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod