^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์...
แข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "TBS Business Quiz 2016"
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "TBS Business Quiz 2016" ชิงเงินรางวัล...
ประกวดคลิปวิดีโอ K-Food Star VDO Contest
เลื่อนอย่างไม่มีกำหนด aT Center Bangkok ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ K-Food Star VDO Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 57,000 บาท และของที่ระลึก...
ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป”
กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ.....
ประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand”
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม......
ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี...
ประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559
มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ประเภทการประกวด...
ประกวดความสามารถพิเศษ “Young voice contest”
เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด จส.100 ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 5-10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถพิเศษ “Young voice contest” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวด "Northern Line Sticker Design Contest"
โครงการ Trip Northern ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ "Northern Line Sticker Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมโล่...
ประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็ก เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว และมูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์ ขอเชิญโรงเรียน หรือสถาบันการสอนศิลปะ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของเด็ก เนื่องในวันครูศิลปะ :...
ประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัส
สวนสัตว์ขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัส (เพศผู้) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท กำหนดระยะเวลา ส่งรายชื่อเริ่มวันที่ 5 ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2559...
ประกวดดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition #12
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition #12 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวม 355,000 บาท และเกียรติบัตร...
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ "
โครงการปิ๊งส์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโครงการ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" หัวข้อ "รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์" ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุน...
ประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ครั้งที่ 3 “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทย ครั้งที่ 3 “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2559...
ประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๒ “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”
ยกเลิก ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย ดุริยวาทิน ศิลปากร ครั้งที่ ๒ “...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • admin