^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน"
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" ในโครงการ U ME IDEA...
ประกวด "Miss Mobile Thailand 2019"
Jaymart ขอเชิญสาวๆ อายุ 16 - 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Miss Mobile Thailand 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพายเกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน...
ประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน”
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก อนุปริญญา ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “...
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน...
ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ “ฉลองรัชฉัตรแผ่นดินทศมนทรราชา”
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิหม่อมหลวงจิรายุ-ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ ขมรมสายสัมพันธ์ผู้ปกครองและคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ และสถาบันไทยศึกษา...
ประกวดร้องเพลง "O2 SINGING CONTEST 2019"
โครงการ โอทู พาราไดซ์ พาร์ค ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "O2 SINGING CONTEST 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ Gift Voucher คุณสมบัติและเงื่อนไข...
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ความสุขกับการอยู่ร่วมกับไม้และต้นไม้”
Kogurebito Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ความสุขกับการอยู่ร่วมกับไม้และต้นไม้” ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวม 150,000 เยน พร้อมรางวัลจากสปอนเซอร์ในงาน...
ประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว : Human Rights are All Around”
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว : Human Rights are All Around”...
ประกวดภาพถ่ายโรงแรม เมโทรโพล ภายใต้คอนเซปต์ “มุมที่ใช่ มุมที่ชอบ : The perfectly setting to capture, the perfect image”
โรงแรม Metropole Bangkok ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายโรงแรม เมโทรโพล ภายใต้คอนเซปต์ “มุมที่ใช่ มุมที่ชอบ : The perfectly setting to capture, the perfect image” ชิง Gift Voucher...
ประกวดวงดนตรี "Jaymart Music Award 2019"
Jaymart ขอเชิญผู้สนใจอายุ 15 - 28 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Jaymart Music Award 2019" ครบรอบ 30 ปี Jaymart เพลง "We Care For You" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล...
ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 หัวข้อ "สยามเมืองยิ้ม"
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 หัวข้อ "สยามเมืองยิ้ม" ชิงเงินรางวัล 1,000,000 บาท คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน...
ประกวดวาดภาพ "Primo Painting Contest 2019"
HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญเยาวชนอายุ 9 - 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "Primo Painting Contest 2019" หัวข้อ "โลกจินตนาการของฉัน" ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวด Clip VDO “งาน Photo Fair 2019”
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO “งาน Photo Fair 2019” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และเข้าร่วมงาน...
ประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3 : King Rice Oil Group Award 2019
กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท เอก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3 : King Rice Oil Group Award 2019 ชิงเงินรางวัลทุนวิจัยมูลค่ารวมกว่า...
ประกวดการ์ตูนคุณธรรม ครั้งที่ 3 : MORAL COMICS CONTEST #3
เว็บไซต์การ์ตูนธรรมะ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการ์ตูนคุณธรรม ครั้งที่ 3 : MORAL COMICS CONTEST #3 ชิงรางวัลเงินสด พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod