^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๘ ตอน มหกรรมลำเต้ย
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญสถาบันการศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๘ ตอน...
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ค่านิยมกรมชลประทาน
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ค่านิยมกรมชลประทาน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000...
ประกวดร้องเพลง "SCA นิยมไทยมิวสิคอวอร์ด"
Superstar College of Asia ร่วมกับ สมาคมนิยมไทย ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "SCA นิยมไทยมิวสิคอวอร์ด" ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี...
ประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล "ประยูร จรรยาวงษ์" ครั้งที่ ๑
มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล "ประยูร จรรยาวงษ์" ครั้งที่ ๑ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท...
ประกวดวิดีโอคลิป และ ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต "BRAND'S Young Blood 2015"
สภากาชาดไทย ร่วมกับ BRAND'S® ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป และ ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ...
ประกวดภาพถ่าย Ammata Lanta Photo Contest
สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ และ บริษัท หอมหมื่นลี้ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Ammata Lanta Photo Contest หัวข้อ “อมตลันตารีสอร์ทสุวรรณภูมิ”...
ประกวด Miss Young Asean Bangkok 2015
สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) และองค์กรภาคีเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Miss Young Asean Bangkok 2015 (เทพีกรุงเทพมหานครอาเซียน ๒๕๕๘) ชิงรางวัลเงินสด...
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "FORTUNE TOWN SINGING CONTEST ตอน ศึกเสียงใส ดวลไมค์ไทยลูกทุ่ง"
ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "FORTUNE TOWN SINGING CONTEST ตอน ศึกเสียงใส ดวลไมค์ไทยลูกทุ่ง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย”
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย” ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท...
ประกวดคลิปวีดีโอ "Digital for Life with Synology แบบไหนที่ใช่ ในสไตล์ของคุณ"
Digitalcom ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "Digital for Life with Synology แบบไหนที่ใช่ ในสไตล์ของคุณ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เงื่อนไข 1....
ประกวด “ทายาทโชห่วยไทย”
Makro ขอเชิญผู้สืบทอดกิจการร้านโชว์ห่วย ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดแผนพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย “ทายาทโชห่วยไทย” ประจำปี 2559 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท คุณสมบัติ...
ประกวดภาพถ่าย “60 ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน”
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “๖๐ ปี พระเมตตาจากฟ้า สู่ประชาของแผ่นดิน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ ๑....
ประกวดนวัตกรรม "รอด ปลอดภัย(พิบัติ)"
UNDP, ChangeFusion และ 12 ภาคี “รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม” ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม "รอด ปลอดภัย(พิบัติ)" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท นวัตกรรมที่มองหา 1. รู้ คือ...
ประกวดภาพยนต์สั้นพิงคนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ "รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร"
สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์สั้นพิงคนคร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 หัวข้อ "รุ่งเรือง...
ประกวดออกแบบรถเข็นขายอาหารริมทางสร้างสรรค์ (Street Stall Makeover)
โครงการ "Thailand Stylish Street Food Makeover Festival" ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรถเข็นขายอาหารริมทางสร้างสรรค์ (Street Stall Makeover) หัวข้อ “...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • obwut