^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2” หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน”...
ประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล "Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest"
Friendly Design ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล "Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest"...
ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest"
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest"...
แข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ "THAC National Mediation Competition 2021" ครั้งที่ 3
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ "THAC National Mediation Competition 2021" ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,...
แข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "ในความทรงจำมีคามแข็งแกร่ง"
Kingston ร่วมกับ CSD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "ในความทรงจำมีคามแข็งแกร่ง" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท ประเภทการแข่งขัน...
ประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST"
ช่อง 7HD ร่วมกับ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST" ภายใต้หัวข้อ "เด็กไทยคิดบวก...
ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของไทย”
สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา...
ประกวดเต้นโคฟเวอร์ "Passione Cover Dance Contest 2020"
ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น ระยอง ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้นโคฟเวอร์ "Passione Cover Dance Contest 2020" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 43,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล กติกาการรับสมัคร...
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญเยาวชนอายุ 12 – 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563 ชิงถ้วยเกียรติยศ และ ทุนการศึกษากว่า 40,000 บาท...
ประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal"
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (BRICC IV) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest"
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest" ชิงเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร...
แข่งขันเต้น "UTCC Dance Contest 2021"
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเต้น "UTCC Dance Contest 2021" (ครั้งที 4) ชิงทุนการศึกษามากกว่า 500,000 บาท...
ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ "โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563"
อีซูซุ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับธยมศึกษาในสายสามัญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ "...
ประกวด Viral Clip "Diya Town Contest 2020"
Thippirom Property ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip "Diya Town Contest 2020" ภายใต้หัวข้อ "Enchanting Tuscany Living มนต์เสน่ห์แห่งการอยู่อาศัยในบรรยากาศทัศคานี"...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เสน่ห์กรุง..ภาพแห่งเงาสะท้อนที่ใครก็เดินตาม"
เพจนิยม-ศิลป ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เสน่ห์กรุง..ภาพแห่งเงาสะท้อนที่ใครก็เดินตาม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท กติกาการประกวด เป็นคนไทย มีกล้องถ่ายรูป...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.