^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic...
ประกวดถ่ายภาพ "SNAP your Japan collection : ถ่ายที่ไทยเหมือนไปญี่ปุ่น"
PChome Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "SNAP your Japan collection : ถ่ายที่ไทยเหมือนไปญี่ปุ่น" ชิงกล้องถ่ายรูป Fujifilm X-A5 มูลค่ากว่า 25,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 100,...
ประกวดเต้น "แลคตาซอย เต้นสนุก ส่งความสุข 5 บาท"
Lactasoy ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้น "แลคตาซอย เต้นสนุก ส่งความสุข 5 บาท" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด ไม่จำกัดเพศ และอายุ ของผู้สมัคร...
แข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับประเทศ ประจําปี 2561 "Thailand Isan Guitar Festival and Competition 2018"
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนดนตรีกาญจนา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับประเทศ ประจําปี 2561 "Thailand Isan Guitar Festival and Competition...
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "Thailand Design Creator Competition"
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "Thailand Design Creator Competition" ชิงทุนการศึกษา โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุน...
ประกวด "ISUZU Cover Song"
ISUZU D-Max Blue Power ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "ISUZU Cover Song" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท คุณสมบัติ ผู้เข้าประกวดเป็นแบบ วงดนตรี ผู้เข้าประกวด อายุไม่เกิน 25 ปี...
ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "...
ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “ทูตน้อย ๙ ต่อ”
โครงการ ๙ต่อ BEFORE AFTER ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “ทูตน้อย ๙ ต่อ” ชิงรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดวาดภาพการ์ตูน ห้วข้อ “Back To School กับชุดนักเรียนในจิตนาการของฉัน"
ศูนย์การค้าเมก้าพลาซ่า สะพานเหล็ก ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน ห้วข้อ “Back To School กับชุดนักเรียนในจิตนาการของฉัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดภาพยนตร์สั้น ประจำปี 2561 "Mahidol-ASEAN Short Film Award 2018"
โครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ประจำปี 2561 "Mahidol...
ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค...คนปลอดภัย”
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค...คนปลอดภัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน นิสิต...
ประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ สังกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี...
ประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน”
บริษัท เคเอ็มจี รีเสิร์ซ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านเยน...
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา...
ประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา”
บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 630,...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod