^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน”
กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ ประเภทการประกวด...
ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญชวนผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “ออมกับ กอช....
ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา 2021 Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญ นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนักศึกษา 2021 Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay...
ประกวดผลงานศิลปะ โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 (ประจำปี 2564)
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  เชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย ส่งผลงานศิลปะ ผ่านการอ่านวรรณกรรมที่ชอบ ในหัวข้อประกวด คือ 1.“กำลังใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่” หรือ 2.“...
Diamond Interior Design Contest 2021, qr code ประกวดออกแบบลายบอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย
ทางบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เชิญชวน นิสิต/นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวด โครงการ Diamond Interior Design Contest 2021 การประกวดออกแบบลายบอร์ดตกแต่งผนังพิมพ์ลาย ภายใต้แนวคิด “...
SWATCH CALLING ประกวดออกแบบ ตัวแทนประเทศไทย งาน EXPO 2020 DUBAI ร่วมกับอาร์ทติส 190 ประเทศ
SWATCH CALLING !! โอกาสสำหรับคนชิคๆ ที่รักการออกแบบมาถึงแล้วกับการเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมโชว์ผลงานออกแบบของคุณที่งาน EXPO 2020 DUBAI ร่วมกับอาร์ทติสกว่า 190 ประเทศทั่วโลก...
ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 5  "สามัคคี", qrcode ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 5  "สามัคคี"
ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 5 ภายใต้โจทย์ "สามัคคี" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 6,000 บาท...
ประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564...
แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ"
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท Private Division ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2021 :...
ประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”
กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”...
ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 52
บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 52 ณ ประเทศญี่ปุ่น ชิงรางวัลสูงสุด Japanese Foreign Minister’s Award ทุนการศึกษา 10,...
ประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์...
ประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 4
มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้" ปี 4 ชิงทุนการศึกษาและของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท...
ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน...
ประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021"
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ Urban Creature ขอเชิญนักศึกษา และประาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021" หัวข้อ "Images of Future: Future of the Next Gen"...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • admin