^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดเต้นเลียนแบบ MV "คนอวดพุง"
Equal Thailand ขอเชิญ ประกวดเต้น Cover Dance เลียนแบบ MV "คนอวดพุง" ชิงสมาชิก Fitness First ให้ไปฟิตกันยกแก๊งค์ พร้อมทริป exclusive ที่หัวหิน Springfield resort...
ประกวดถ่ายภาพงานแห่เทียนโคราช หัวข้อ “สืบสาน...วิถีประเพณีแห เทียนโคราช”
บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพงานแห่เทียนโคราช : ประเภท “มืออาชีพ” งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา...
โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9 : 9th Grand Sport Teenage Designer Contest
Grand Sport ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อแข่งกีฬา "โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9 : 9th Grand Sport Teenage Designer Contest"...
Paul Frank New Idol 2015
Paul Frank Thailand ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการ ประกวด "Paul Frank New Idol 2015" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย และเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายแบบ โฆษณา...
ประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum)
สำนัก งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ...
ประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน"
บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า The Paseo Mall, The Paseo Town และ The Paseo Park ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย...
ประกวดหนังสั้น "My Place, Our Place"
จังหวัดอุดรธานี และชมรมผึ้งหลวงเพื่อปวงชน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "My Place, Our Place" ภายใต้แนวคิด "บ้านเราแสนสุขใจ"...
ประกวด Innovation Business Plan "POPCORN By True Lab"
True Lab ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Innovation Business Plan "POPCORN By True Lab" ชิงเงินทุนเพื่อต่อยอดโครงการทีมละ 50,000 บาท วัตถุประสงค์ของโครงการ...
ประกวดร้องเพลง PASEO singing KID Contest
บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า The Paseo Mall, The Paseo Town และ The Paseo Park ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง PASEO singing KID...
ประกวดร้องเพลง “เยาวชน...ลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง”
บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า The Paseo Mall, The Paseo Town และ The Paseo Park ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง “เยาวชน...ลูกทุ่ง...
ประกวดร้องเพลง SUPERSTAR COLLEGE KIDS MUSIC AWARDS 2016
Superstar Academy ขอเชิญรักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง SUPERSTAR COLLEGE KIDS MUSIC AWARDS 2016 ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 36,000 บาท พร้อมทุนการศึกษา Superstar Academy...
ประกวดละคร SUPERSTAR COLLEGE ACTING AWARDS 2015
SUPERSTAR COLLEGE OF ASIA ขอเชิญนัดเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ6 สมัครเข้าร่วมการประกวดละคร SUPERSTAR COLLEGE ACTING AWARDS 2015 ชิงรางวัลเงินสด พร้อมทุนการศึกษา (ป.ตรี) มูลค่ารวมกว่า 1,000,000...
ประกวดดนตรี SUPERSTAR MUSIC AWARDS 2015
SUPERSTAR COLLEGE OF ASIA ขอเชิญนัดเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ6 สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี SUPERSTAR MUSIC AWARDS 2015 ชิงรางวัลเงินสด พร้อมทุนการศึกษา (ป.ตรี) มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท...
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 100 ปี สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)
การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 100 ปี สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวด โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2558
ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2558  ชิงถ้วยพระราชทานรางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ไปศึกษาดูงานพร้อมทั้ง Take...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod