^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 8 : Change the World Speech Contest 2023
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ร่วมกับองค์กรภาคี และมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการฑูต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 8 : Change the World Speech Contest 2023...
ประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์)
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ตัวอักษรแบบรัตนโกสินทร์) ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดภาพถ่าย "จังหวัดปทุมธานีเมืองน่าเที่ยว"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญนักเรียน หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "จังหวัดปทุมธานีเมืองน่าเที่ยว" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
แข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย ประเภทอาหารสำรับไทย...
ประกวดคอสเพลย์ "Farmhouse Cosplay Contest 2023"
ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ "Farmhouse Cosplay Contest 2023" ในธีม "VDO Game-Anime-Manga" ให้เหมือนต้นแบบ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวดภาพวาดระบายสีไม้ "World Kids Colouring Day 2023"
STAEDTLER ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีไม้ "World Kids Colouring Day 2023" หัวข้อ "ปกป้องฝันวาดสวรรค์ใต้สมุทร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 367,000 บาท...
ประกวดคลิปส่งเสริมสุขภาวะคุณธรรมในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน "สุข+ดี อย่างมีพลัง"
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปส่งเสริมสุขภาวะคุณธรรมในองค์กรภาคธุรกิจเอกชน "สุข+ดี อย่างมีพลัง"...
ประกวดหนังสั้น "Out of the Box"
มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยสถาบันกัลยาณมิตร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Out of the Box"...
ประกวดแต่งเนื้อเพลงรณรงค์ให้เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ
ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 26 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเนื้อเพลงรณรงค์ให้เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ชิงโอกาสได้รับการเผยแพร่ต่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน พร้อมใบประกาศนียบัตร...
ประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก "MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2"
Lotus's ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก "MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2" หัวข้อ "อัตลักษณ์ไทยอย่างมีสไตล์" ชิงรางวัลมูลค่าร่วม 155,000 บาท...
ประกวดคลิป VDO "โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 15"
สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO "โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 15" ชิงโอกาสเข้ารวม "โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 15"...
ประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม "Samsung Solve for Tomorrow 2023"
Samsung ขอนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและไอเดียธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสังคม "Samsung Solve for Tomorrow 2023" หัวข้อ "Make Your Impact! : คิดแก้ปัญหา...
แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง)
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๖ (ทักษะการอ่านออกเสียง) ผ่านระบบ Zoom Cloud...
ประกวดบทวิจารณ์ โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์" ปีที่ 9
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์ โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์...
ประกวดโครงการรากแก้ว ปี 2566
มูลนิธิรากแก้ว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรากแก้ว ปี 2566 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร เกณฑ์การเข้าประกวด สถาบันอุดมศึกษา คัดเลือกโครงการเสนอต่อ...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod