^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบโลโก้ โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (Engage U)
โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (Engage U) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (Engage U)...
ระกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค ภายใต้หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด”
บริษัท กันยง จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค ภายใต้หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด” ชิงเงินรางวัลฒุลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ...
ประกวดออกแบบที่นั่ง "TCDC Creative Seating Competition"
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC ) ขอเชิญนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบที่นั่ง "TCDC Creative Seating Competition" ชิงเงินรางวัล...
ประกวดงานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 1 และประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร และ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฎ...
ประกวด Singha Park International Balloon Fiesta Photo Contest 2016
Singha Corporation ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Singha Park International Balloon Fiesta Photo Contest 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล...
ประกวดในโครงการ "ปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม (Young Muse Project) ครั้งที่ 6
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (Museum Siam) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "ปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม (Young Muse Project) ครั้งที่ 6 ในคอนเซปต์ "ไทยเท่......
ประกวดออกแบบลวดลายรถโดยสาร ภายใต้แนวคิด “บขส. Go Green”
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่ว ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายรถโดยสาร ภายใต้แนวคิด “บขส. Go Green” ชิงเงินรางวัลฒุลค่า 50,000 บาท...
ประกวดภาพถ่าย 'ประวัติศาสตร์ KTB 50 ปีแห่งความผูกพัน'
ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 'ประวัติศาสตร์ KTB 50 ปีแห่งความผูกพัน' ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท ลักษณะผลงาน ภาพประวัติศาสตร์ ภาพหายากที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร...
ประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเขิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (MASCOT) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า...
ประกวดคัฟเวอร์เพลง "พูดมาเลย" ของ อัสนี โชติกุล
Music Move Records ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัฟเวอร์เพลง "พูดมาเลย" ของ อัสนี โชติกุล ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษจากพี่ป้อม อัสนี กติกาการร่วมประกวด...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครบรอบ 20 ปี สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้าโขง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครบรอบ 20 ปี สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ชิงบเงินรางวัล 15,000 บาท...
ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “เฉิดฉายประกายแดด”
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “เฉิดฉายประกายแดด”...
ประกวดโครงการ "THE HERO Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก"
นิตยสาร a day ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "THE HERO Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก" ชิงเงินทุนในการปฎิบัติการตามแผนงาน...
ประกวดภาพถ่ายภาย หัวข้อ “มนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรี”
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายภาย หัวข้อ “มนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรี”...
ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ “ช่อง 3”
ช่อง3 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ “ช่อง 3” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท รายละเอียดการประกวด 1. ออกแบบคาแรคเตอร์ “ ช่อง 3 ” 2. ผลงานที่ส่งมา จะต้องแสดง...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • admin