^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Road Safety Stronger Together สานพลังเข้มข้น สร้างกลไกเข้มแข็ง เพื่อถนนไทยปลอดภัย"
SEED Thailand ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Road Safety Stronger Together สานพลังเข้มข้น สร้างกลไกเข้มแข็ง เพื่อถนนไทยปลอดภัย" ในหัวข้อ "...
ประกวดแนวคิดผลงาน "นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์"
ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดผลงาน "นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์" ชิงเงินรางวัล...
ประกวดเรียงความ โครงการคิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น หัวข้อ "New Gen กับการเงินยุคใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง"
มูลนิธิไทยเครดิต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ โครงการคิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น หัวข้อ "New Gen กับการเงินยุคใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง...
ประกวดออกแบบกระดาษห่อขวดบรรจุภัณฑ์ (Bottle Wrap) ในคอนเซปต์ "OUR ICON YOUR CREATION: BANGKOK CITY EDITION" ให้โลกรู้จักกรุงเทพฯ ว่าเราเจ๋งแค่ไหน
Chivas The Blend ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบกระดาษห่อขวดบรรจุภัณฑ์ (Bottle Wrap) ในคอนเซปต์ "OUR ICON YOUR CREATION: BANGKOK CITY EDITION" ให้โลกรู้จักกรุงเทพฯ ว่าเราเจ๋งแค่ไหน...
ประกวดร้อง เล่น เต้น "SOCIAL KIDS TALENT 2024"
Social Studio ร่วมกับ CENTRAL RAMA2 ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 14 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้อง เล่น เต้น "SOCIAL KIDS TALENT 2024" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท กติกาการสมัคร...
ประกวดภาพวาดจิตรกรรมบนผืนผ้าใบสีขาว ครั้งที่ 5 "White Canvas Thailand 2024"
Palette Artspace ขอเชิญเด็กและเยาวชนไทยอายุ 7-24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดจิตรกรรมบนผืนผ้าใบสีขาว ครั้งที่ 5 "White Canvas Thailand 2024" ชิงโอกาสเป็นศิลปินหน้าใหม่ และ...
ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 55
บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 3 - 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 55 ชิงรางวัลสูงสุด Japanese Foreign Minister’s Award ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเหรียญ...
ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี"
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ชิงถ้วยพระราชทาน...
ประกวดคลิปวิดีโอสุขภาวะดิจิทัล หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ "Young Creator Challenge 2024"
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และ AIS ขอเชิญโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ....
ประกวดออกแบบของใช้ในชีวิตประจำวันจากของเหลือใช้ "UPCYCLING DESIGN CONTEST"
บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบของใช้ในชีวิตประจำวันจากของเหลือใช้ "UPCYCLING DESIGN CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ "พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 10"
กรมการสรรพกำลังกลาโหม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปสั้น (ไม่เกิน 3 นาที) ในหัวข้อ "พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 10" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท ประเภทการประกวด...
แข่งขันออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2567 "MORAL HACKATHON 2024"
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2567 "MORAL HACKATHON 2024" ภายใต้แนวคิด "ESG...
ประกวดผลงานออกแบบในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน "AYDA Awards 2024" ธีม "Converge : Glocal Design Solutions"
บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายใน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานออกแบบในสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน "AYDA...
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น "Be Smart Say No to Drugs Contest" ภายใต้แนวคิด "How to say no to Yaba?"
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น "Be Smart Say No to Drugs Contest"...
ประกวดวาดภาพศิลปะ "Go Green Painting Project 2024"
Hutchison Ports Thailand ขิเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพศิลปะ "Go Green Painting Project 2024" หัวข้อ "Green Port Saves the Ocean" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติคุณ...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod