^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2018"
ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship...
ประกวดภาพถ่าย "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 1"
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 : 1s t Phichit Traditional...
ประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2018 ครั้งที่ 1
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มาหวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนบมัธยมศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2018 ครั้งที่ 1 หัวข้อ : ศิลป์ พีระศรี “๑๒๖ ปี...
แข่งขันแอโรบิคแดนซ์ THE CRYSTAL AEROBIC CONTEST
เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ THE CRYSTAL AEROBIC CONTEST ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน น้องๆ หนูๆ...
ประกวด Missteen Universe 2018
เวทีการประกวด Missteen Universe ขอเชิญสาวๆ อายุระหว่าง 9-23 ปี สมัครเข้าร่วมการมประกวด Missteen Universe 2018 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท และโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง รุ่นการประกวด...
ประกวดออกแบบโลโก้จังซีลอนคลินิค
จังซีลอนคลิกนิก ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้จังซีลอนคลินิค ชิงรางวัลคอร์สความงาม ผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกสถาบัน...
ประกวดตั้งชื่อสัตว์เกิดใหม่ ลูกออริกซ์เขาดาบ ลูกเก้งเผือก และลูกค่างห้าสี
สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดตั้งชื่อสัตว์เกิดใหม่ ลูกออริกซ์เขาดาบ ลูกเก้งเผือก และลูกค่างห้าสี ชิงรางวัลเงินสด พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี 1 ปี กติกาการประกวด...
ประกวดแนวคิดธุรกิจ “ปั้นฝัน ประชันไอเดีย ยางพาราไทย 4.0 : Rubber Innovative Idea Contest 2018”
สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดธุรกิจ “ปั้นฝัน ประชันไอเดีย ยางพาราไทย 4.0 : Rubber Innovative Idea Contest 2018” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 55,000 บาท...
ประกวดหนังสั้น "ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ"
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "ความรู้สร้างคน พลังงานสร้างชาติ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 225,000 บาท โล่เกียรติยศสำหรับทีม...
ประกวดถ่ายภาพนางแบบ “Sexy Girls”
ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพนางแบบ “Sexy Girls” ในงาน Fortune Town Camera Fair 2018 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท...
ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "Logistics is Everything"
บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "Logistics is Everything" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ''ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา"
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ''ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร...
ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ (Street Furniture) "Charoenkrung Community Furniture Competition"
Thailand Creative & Design Center (TCDC) ร่วมกับบริษัท VIVI Decorative ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายใต้แบรนด์ VIVIํ ขอเชิญนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 : NSC 2019
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 : NSC 2019...
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต”
คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 66,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.