^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”
ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร...
ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "Young Architect ECO Home Contest"
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีคณะที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า...
ประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II
โครงการ Deep South Young Filmmaker ขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II...
แข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมโล่รางวัล...
แข่งขันทดลองปลูกโหระพา (Sweet Basil) "Space Experiment Program"
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY (JAXA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทดลองปลูกโหระพา...
ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "Make Life complete" บ้านที่ทำให้ชีวิตคุณ สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
MALADA ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "Make Life complete" บ้านที่ทำให้ชีวิตคุณ สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท และรางวัลพิเศษมากมาย...
ประกวด “Victoria Cover Dance Dance Battle" แนวเพลง k-pop
ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด “Victoria Cover Dance Dance Battle" แนวเพลง k-pop ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท กติกาการประกวด...
ประกวดลูกทุ่งปัญญาไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดลูกทุ่งปัญญาไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2” หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน”...
ประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล "Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest"
Friendly Design ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล "Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest"...
ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest"
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest"...
แข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ "THAC National Mediation Competition 2021" ครั้งที่ 3
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ "THAC National Mediation Competition 2021" ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,...
แข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "ในความทรงจำมีคามแข็งแกร่ง"
Kingston ร่วมกับ CSD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "ในความทรงจำมีคามแข็งแกร่ง" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท ประเภทการแข่งขัน...
ประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST"
ช่อง 7HD ร่วมกับ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST" ภายใต้หัวข้อ "เด็กไทยคิดบวก...
ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของไทย”
สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.