^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ป่าวังจันทร์"
สถาบันปลูกป่า ปตท. ขอเชิญเยาวชน และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ป่าวังจันทร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 56,000 บาท ประเภทการประกวด 1. เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 2....
ประกวดวาดภาพด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24 ชั่วโมง"
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม และ APO ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ "...
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา กศน. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ...
ประกวดออกแบบบ้านรักษ์โลก ในแนวคิด “ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านรักษ์โลก”
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านรักษ์โลก ในแนวคิด “ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านรักษ์โลก” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,1000,000 บาท...
ประกวด Slideshow หัวข้อ “เป็นสุขได้แม้ไม่เพอร์เฟค”
โรงพยาบาลมนารมย์ : Manarom Center ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Slideshow หัวข้อ “เป็นสุขได้แม้ไม่เพอร์เฟค” เนื่องในวาระ ครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลมนารมย์ ชิงเงินสดมูลรวมกว่า 65,000 บาท...
ประกวดคลิปวิดีโอ “V-KOOL Creative Challenge 2016” แนวคิด “Feel the Difference”
วี-คูล กรุ๊ป ไทยแลนด์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มติดรถยนต์และอาคาร แบรนด์ V-KOOL ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการ “V-KOOL Creative Challenge 2016” (วี-คูล ครีเอทีฟ...
ประกวดคลิป หัวข้อ "รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24 ชั่วโมง : 24 hour – Eco Life"
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม และ APO ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป หัวข้อ "รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”
กรมประมง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น” เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559...
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย”
กรมประมง ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย” เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๘ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...
ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559
ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก...
ประกวดสปอตโทรทัศน์ และสารคดีสั้น ด้วยระบบ HD หัวข้อ "คนไทย หัวใจรักชาติ"
กองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสปอตโทรทัศน์ และสารคดีสั้น ด้วยระบบ HD หัวข้อ "คนไทย หัวใจรักชาติ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท รายละเอียดการประกวด...
ประกวดคลิปวิดีโอโครงการ “เที่ยวเล่นเป็นเรื่อง EP.1”
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นโครงการ “เที่ยวเล่นเป็นเรื่อง EP.1” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,...
ประกวดออกแบบลายเครื่องบิน เชิญชวนท่องเที่ยวไทย “วาดฟ้าให้เก๋ไก๋ ดีไซน์ไทยติดปีกบิน : Paint the Sky with Amazing Thailand”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสายการบินแอร์เอเชีย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเครื่องบิน เชิญชวนท่องเที่ยวไทย “วาดฟ้าให้เก๋ไก๋ ดีไซน์ไทยติดปีกบิน : Paint the Sky with Amazing...
ประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 : 8th SMEs National Awards 2016
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 : 8th SMEs National Awards 2016 ชิงรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ...
ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod