^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

Food Innovation Contest 2015
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 7 "Food Innovation Contest 2015" ชิงรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยรางวัล โล่รางวัล...
ประกวดภาพถ่ายกับความทรงจำ หัวข้อ "ความทรงจำ"
บริษัท ไลน์ไทม์ อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายกับความทรงจำ หัวข้อ "ความทรงจำ" ซึ่งกิจกรรมจากภาพยนตร์เรื่อง "Postcard From Nowhere" โปสการ์ดที่ไม่มี...ที่มา...
ประกวด IT BOY 2015
พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด IT BOY 2015 @ Pantip Plaza Ngamwongwa ชิงรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด ผู้สมัครชาย...
MWA Innovation Awards 2015
การประปานครหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ประจำปี 2558 (MWA Innovation Awards 2015) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อกิจการประปา (MWA Green Innovation)”...
ประกวดเรื่องสั้น Tunwalai Award by OOKBEE ครั้งที่ 2  “100 ปีจากนี้”
เว็บไซต์ธัญวลัยดอทดอม และ อุ๊คบี ขอเชิญผู้สนใจเข้า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้น Tunwalai Award by OOKBEE ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “100 ปีจากนี้”...
ประกวดภาพยนต์ ในงาน "บินข้ามลวดหนาม" 5 ตอน "รักจงเจริญ"
มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน (เทศกาลบินข้ามลวดหนาม) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานและเสนอชื่อภาพยนตร์ ร่วมประกวดภาพยนต์ ในงาน "บินข้ามลวดหนาม" 5 ตอน "รักจงเจริญ" ชิงรางวัลเกียรติยศ...
BETAGRO Food Safety Society 2015
BETAGRO ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในโครงการ BETAGRO Food Safety Society 2015 ภายใต้แนวคิด “Food Safety Mission” ชิงทุนการศึกษา พร้อมทุนการศุกษามูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท...
ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ๒๒ จังหวักภาคกลาง สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง...
ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ หัวข้อ “Together”
สํานักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิหนัง ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนทั่วไป...
ประกวด สื่อ New media  ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”
โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  แผนงานอาหารและโภชนาการ และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ...
โครงการ Read Thailand : อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศขนาดเล็ก กลาง ใหญ่...
ประกวดเรียงความ "เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ"
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ "เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท...
ประกวดออกแบบ “รองเท้าแก้วซินเดอเรลล่า”
บริษัท เอกมหากิจ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าและโรงภาพยนตร์เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า ร่วมกับ วอลท์ ดิสนีย์ สตูดิโอ โมชั่น พิคเจอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์ “ซินเดอเรลล่า” ขอเชิญนิสิต...
ประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ...
ประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น
ราชบัณฑิตยสถาน ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. ๔-๖) สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น : ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • samartsia