^ Back to Top

Media and Event

boom boom cash - ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง

Chang Music Contest 2013 สุดบีท สุดขีด สุดใจ ค้นหาช้างเผือกประดับวงการดนตรีปีที่ 3 ชิงรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท ความสำเร็จในปีที่แล้ว จากผู้สมัครเข้าแข่งขันมากกว่า 1,000 คลิป ใน Season 3 นี้ เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความฝัน...

อบรมให้ความรู้เรื่องกล้อง - Shnit international Short Film Festival
สำหรับท่านที่ชื่นชอบหนังสั้นนานาชาติ เทศกาลภาพยนตร์สั้นระดับนานาชาติ ซึ่งจัดมากว่า 10 ปี Shnit Internationnal Shortfilm Festival Bangkok Playground วันที่ 4-6 ตุลาคม 2556 ณ โรงภาพยนตร์ House Rama Rca ชั้น 3 ...

Members Online

There are currently 0 users online.