^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวด "24 Hrs. Phayathai : The Bangkok Oasis Hotel Photography Contest" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2018-11-20T16:00:00
ประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอ “วัยรุ่นไทย ใครว่าแร๊งส์” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์, ประกวดแอนิเมชั่น นักเรียน, นิสิต นักศึกษา N/A 2018-11-20T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เทศกาลโคม ๑๐๐๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน" ประกวดภาพถ่าย นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 25,000 Baht 2018-11-22T16:30:00
ประกวดคลิปวิดีโอ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค” ประกวดสื่อ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2018-11-23T16:00:00
ประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 310,000 Baht 2018-11-23T16:00:00
ประกวดร้องเพลงภาษาจีน PIM Young Chinese Voice Contest 2018 ประกวดร้องเพลง นักเรียน 11,000 Baht 2018-11-25T16:00:00
ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4 ประกวดศิลปกรรม, ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป 2,700,000 Baht 2018-11-25T17:00:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ภายใต้แนวคิด “10 ปี พิพิธภัณฑ์สิรินธร” ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป 16,000 Baht 2018-11-25T23:59:00
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ" ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน 42,000 Baht 2018-11-26T16:00:00
ประกวดหนังสั้น CAT Short Film 2018 หัวข้อ "Thai Touch : สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา 480,000 Baht 2018-11-26T16:00:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 37,000 Baht 2018-11-29T16:00:00
ประกวดวาดภาพระบายสี “ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส” ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน N/A 2018-11-30T16:00:00
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย "Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019" คอมพิวเตอร์/IT นิสิต นักศึกษา N/A 2018-11-30T16:00:00
ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 18,000 Baht 2018-11-30T16:00:00
ประกวดสารคดีสั้น “พ.ร.บ.เคียงข้าง...ทุกการเดินทาง” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ ประชาชนทั่วไป 350,000 Baht 2018-11-30T16:00:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.