^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดภาพถ่าย "สุข สนุก (ดี) ที่ท่ายาง" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 45,000 Baht 2019-12-11T16:30:00
ประกวด "Mr.&Miss Little Thailand Culture 2019" ประกวดความงาม, ประกวดความสามารถพิเศษ ประชาชนทั่วไป N/A 2019-12-14T16:30:00
ประกวด "Kidsmart Contest" ประกวดความสามารถพิเศษ, ประกวดเด็ก ประชาชนทั่วไป N/A 2019-12-15T16:30:00
แข่งขันประติมากรรมดอกไม้ และการจัดสวน ในงาน "Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020" สถาปัตยกรรม, การประกวดทั่วไป ประชาชนทั่วไป N/A 2019-12-16T16:30:00
ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมวิกฤติ...ชีวิตยากเข็ญ” ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน N/A 2019-12-17T16:30:00
ประกวดคลิปเชิงสร้างสรรค์ “เมืองไทยไร้ขยะ” ประกวดสื่อ นักเรียน 100,000 Baht 2019-12-20T16:30:00
ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563 ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป 250,000 Baht 2019-12-20T16:30:00
ประกวดออกแบบโลโก้ของบริษัทจำลอง Creative Digital Academy ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 3,000 Baht 2019-12-20T16:30:00
ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 10 ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน 50,000 Baht 2019-12-20T16:30:00
ประกวดสวดโอ้เอ้วิหารรายในโครงการ "ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11" การประกวดทั่วไป นักเรียน N/A 2019-12-20T16:30:00
ประกวดออกแบบสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ “วอลเลย์บอลไทย” ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 70,000 Baht 2019-12-20T23:59:00
ประกวดภาพถ่าย “อุ่นใจกับวิริยะ” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2019-12-22T16:30:00
ประกวดภาพถ่าย พิพิธภัณฑ์ อุทยาน หรืออุทยานประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2019-12-25T16:30:00
ประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ ประกวดงานเขียน นักเรียน N/A 2019-12-27T16:30:00
ประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน : Synchrotron Art Award หัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่” ประกวดศิลปกรรม, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2019-12-30T16:30:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.