^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวด "MISTER & MISSTEEN THAILAND 2020" ประกวดความงาม ประชาชนทั่วไป N/A 2020-09-30T16:30:00
ประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงโครงการ “SKYMED NEWGEN ย้อนรําลึกบทเพลงในวันวาน” ประกวดร้องเพลง นักเรียน 70,000 Baht 2020-09-30T16:30:00
ประกวดภาพถ่ายและหนังสั้นหรือวิดีโอคลิป "Skyrise Avenue Sukhumvit 64 Photo & Video Contest 2020 by RISLAND" ประกวดภาพถ่าย, ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ ประชาชนทั่วไป 1,000,000 Baht 2020-09-30T16:30:00
ประกวดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ “Honda Super Idea 2020 คิด(ส์) กระหึ่มโลก" ประกวดภาพถ่าย, ศิลปะ นักเรียน N/A 2020-09-30T16:30:00
ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “สนามเด็กเล่น ที่หนูเล่นอย่างปลอดภัย” ประกวดสื่อ นักเรียน 50,000 Baht 2020-09-30T16:30:00
ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “รู้จัก รู้ภัย รู้ทันความรุนแรง” ประกวดสื่อ นักเรียน 50,000 Baht 2020-09-30T16:30:00
ประกวดภาพยนตร์แอนิเมชั่น “๙ ในดวงใจ” ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์, ประกวดแอนิเมชั่น นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 70,000 Baht 2020-09-30T16:30:00
ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “เด็กไทยต้องไม่ตายบนถนน !!” ประกวดสื่อ นักเรียน 50,000 Baht 2020-09-30T16:30:00
ประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ "The inspire design Lamp Design Contest 2020" ประกวดออกแบบ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 74,000 Baht 2020-09-30T16:30:00
ประกวดภาพยนตร์โฆษณา CSR Tollway Contest ปี 2020 ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 1,000,000 Baht 2020-09-30T16:30:00
ประกวดออกแบบบอร์ดเกม “Energy On Board” เกมส์, ประกวดออกแบบ นิสิต นักศึกษา 200,000 Baht 2020-09-30T16:30:00
ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “เด็กไทยไม่จมน้ำ” ประกวดสื่อ นักเรียน 50,000 Baht 2020-09-30T16:30:00
ประกวดในโครงการวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "คู่ขนาน" ประกวดงานเขียน นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 9,000 Baht 2020-10-01T16:30:00
ประกวดวาดภาพประกอบวรรณกรรมเยาวชน "อิ๊กคาบ็อก" ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน N/A 2020-10-02T23:59:00
ประกวดหนังสั้น "เอาเพลงมาทำเป็นหนัง" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ ประชาชนทั่วไป N/A 2020-10-04T16:30:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.