^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ให้สอดคล้องกับชื่อ "ศูนย์สุขภาพพร้อม : PROMPT HEALTH CENTER" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 18,000 Baht 2021-09-20T15:00:00
ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ธุรกิจ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์, ประกวดแอนิเมชั่น นักเรียน 350,000 Baht 2021-09-20T16:00:00
ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต" ประกวดพูด นักเรียน 30,000 Baht 2021-09-20T16:30:00
ประกวดออกแบบสติกเกอร์ "Cookklick" ประกวดออกแบบ ประชาชนทั่วไป N/A 2021-09-20T16:30:00
ประกวดโครงการ SDG Citizens : Let’s Drive SDGs to the Next Normal ประกวดโครงการ, การประกวดทั่วไป ประชาชนทั่วไป N/A 2021-09-20T16:30:00
ประกวด Infographic “Moral Awards ประจำปี 2564” ประกวดสื่อ, ประกวดออกแบบ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2021-09-25T16:30:00
ประกวดออนไลน์ในโครงการ “e-Influencer Thailand 2021” ประกวดความสามารถพิเศษ, การประกวดทั่วไป ประชาชนทั่วไป N/A 2021-09-29T16:30:00
ประกวด "29th International Illustration Contest" ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป N/A 2021-09-29T23:59:00
ประกวด “Hackulture นวัต…วัฒนธรรม” : เรียงร้อยวัฒนธรรมไทย…สู่โลกดิจิทัล ประกวดโครงการ นิสิต นักศึกษา 110,000 Baht 2021-09-30T16:30:00
แข่งขันออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม Innovation Design Contest 2021 (IDC 2021) ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นิสิต นักศึกษา N/A 2021-09-30T16:30:00
ประกวด Challenge Cultural Influencers “ค้นหาผู้ทรงอิทธิพลบนโลกโซเชียล รุ่นใหม่ใส่ใจรักษาภูมิปัญญาวัฒนธรรม” ประกวดสื่อ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 150,000 Baht 2021-09-30T16:30:00
ประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี 2021 ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 170,000 Baht 2021-09-30T16:30:00
ประกวดศิลปะบนกำแพง Street Art @ บางลำภูล่าง ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร 25,000 Baht 2021-09-30T16:30:00
ประกวดต้นแบบของที่ระลึก ศิลปะการแสดงกระตั้วแทงเสือ ประกวดออกแบบ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร 25,000 Baht 2021-09-30T16:30:00
ประกวดผลิตไวรัลคลิปโฆษณา "X Campus Ads Idea Contest 2021" ประกวดสื่อ นิสิต นักศึกษา 200,000 Baht 2021-09-30T16:30:00

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod