^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์ประหยัดน้ำแนวใหม่ กับ “ฉลากประหยัดน้ำของ กปน.” ประกวดสื่อ นิสิต นักศึกษา 140,000 Baht 2020-07-03T16:30:00
ประกวดวิดีโอวินาทีสร้างสรรค์ ONE SECOND THAILAND ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป 540,000 Baht 2020-07-04T16:30:00
ประกวดภาพถ่ายบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงเหตุการณ์ COVID-19 ภายใต้หัวข้อ “…จนกว่าจะพบกันใหม่” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 210,000 Baht 2020-07-08T18:00:00
ประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 5,000 Baht 2020-07-10T16:30:00
แข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020 by Software Park Thailand รูปแบบ Self Driving Car + Logistic ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร 100,000 Baht 2020-07-10T16:30:00
ประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 42” ประจำปี 2563 ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป N/A 2020-07-12T16:00:00
(เลื่อนการประกวด) ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต” ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 600,000 Baht 2020-07-14T17:00:00
ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Science around us :CHANGE” มุมมองวิทย์ชีวิตเปลี่ยน ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2020-07-15T16:30:00
ประกวด Guitar Solo อายุไม่เกิน 25 ปี "SML Shark Guitar Contest 2020" ประกวดดนตรี/วงดนตรี ประชาชนทั่วไป N/A 2020-07-15T16:30:00
ประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว หัวข้อ “กําแพงเพชรสุขใจ ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี” ประกวดภาพถ่าย นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2020-07-15T16:30:00
ประกวดนิยายแชท ธีม "อนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะคุณ Believe And Do It" ประกวดงานเขียน, ประกวดวาดภาพ, ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป N/A 2020-07-15T16:30:00
ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “New Normal วิถีใหม่...โอกาสใหม” ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป 220,000 Baht 2020-07-15T16:30:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ โครงการ "Logo Hatyai Learning City" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป 14,000 Baht 2020-07-15T16:30:00
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “A Light in Twilight” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2020-07-15T16:30:00
ประกวดในโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 "Young Thai Science Ambassador, YTSA 2020" ประกวดด้านวิชาการ, ประกวดความสามารถพิเศษ นิสิต นักศึกษา 500,000 Baht 2020-07-15T16:30:00

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.