^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดความเรียง "ถวายใจจงรักด้วยอักษรา" ประกวดงานเขียน นักเรียน N/A 2024-06-20T16:30:00
ประกวดออกแบบลายผ้า หัวข้อ "ลายผ้าอัตลักษณ์เขตสายไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2024-06-20T16:30:00
ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ "The 2024 International Photo Competition for the Future" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป N/A 2024-06-20T17:00:00
ประกวดรูปแบบการออกกําลังกายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ ประจําปี ๒๕๖๗ การประกวดทั่วไป ประชาชนทั่วไป N/A 2024-06-21T16:30:00
ประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง สู่การสร้าง Soft Power ชุมชน สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ "คีตศิลป์พื้นบ้าน สืบสานมรดกภูมิปัญญาแผ่นดิน" ประกวดร้องเพลง, ศิลปะ, ประกวดความสามารถพิเศษ, การประกวดทั่วไป นักเรียน 30,000 Baht 2024-06-21T16:30:00
ประกวดถ่ายภาพ "TENKAWA High School Photo Contest 2024" ประกวดภาพถ่าย นักเรียน N/A 2024-06-22T18:00:00
ประกวด Content Creator ด้านการศึกษา "THE EDUCATORS THAILAND 2024" ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป N/A 2024-06-23T16:30:00
แข่งขัน "ส้มตำไทยฟิวชั่นในแบบของคุณ" ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร ประชาชนทั่วไป 30,000 Baht 2024-06-23T16:30:00
ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๗ ประกวดงานเขียน, ประกวดสื่อ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป N/A 2024-06-25T15:50:00
ประกวด "โครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว พ.ศ. 2567" ประกวดดนตรี/วงดนตรี, ประกวดภาพถ่าย, ประกวดวาดภาพ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 300,000 Baht 2024-06-25T16:30:00
ประกวดภาพถ่าย "เรื่องเล่าจากสวน 15 นาที" ในหัวข้อ "ฉัน เรา เขา เธอ" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 24,000 Baht 2024-06-25T16:30:00
แข่งขัน "Tiny Little Esports Mobile Game Tournament 2024" เกมส์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 30,000 Baht 2024-06-25T23:59:00
ประกวดสื่อสร้างสรรค์เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ระดับเยาวชน ในหัวข้อ “6 รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น” ประกวดสื่อ นักเรียน 200,000 Baht 2024-06-28T12:00:00
ประกวดออกแบบ "UTme Thai Boxing Design Contest" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก, ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น นิสิต นักศึกษา 305,400 Baht 2024-06-28T15:50:00
ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "อว.แฟร์: SCI POWER FOR FUTURE THAILAND" ประกวดออกแบบ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป, องค์กร 100,000 Baht 2024-06-28T16:30:00

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod