^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓

ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓

โครงการภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2015-01-07 16:00

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC”

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC” ในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2557” ชิงรางวัล “อี

Deadline: 
Wed, 2015-01-21 16:00

ประกวดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘

ประกวดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้นักเขียนรุ่นใหม่มีโอกาสแสดงผลงานในวงการวรรณศิลป์ไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนรุ่นเก่า

Deadline: 
Sat, 2015-01-31 16:00

ประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557

ประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557

ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2014-12-02 18:00

ประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

Deadline: 
Mon, 2014-12-15 16:00

ประกวดตั้งชื่อ 7 อาคาร 7 ลาน ภายใน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ”

ประกวดตั้งชื่อ 7 อาคาร 7 ลาน ภายใน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ”

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อ 7 อาคาร 7 ลาน ภายใน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์

Deadline: 
Sun, 2014-12-07 16:00

ประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ

ประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ

สวนสัตว์ขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ เพศเมีย ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดสัญลักษณ์ และคำขวัญ "เด็กปลอดภัยไร้ยาเสพติด" (Do 3 Dee)

ประกวดสัญลักษณ์ และคำขวัญ "เด็กปลอดภัยไร้ยาเสพติด" (Do 3 Dee)

สำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ในฐานะสำนักงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศพส.กทม.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์ และคำขวัญประจำโครงการ โรงเรียนปลอดภ

Deadline: 
Fri, 2015-01-09 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ"

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 1,200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน"

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "วัคซีนในฝัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2015-02-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.