^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ “ชีวิตใหม่ 2”

ประกวดข้อเขียนแรงบันดาลใจจากหนังสือ “ชีวิตใหม่ 2”

มูลนิธิอมตะ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งประกวดผลงานข้อเขียน “ร้อยแก้ว” และ “ร้อยกรอง” แรงบันดาลใจจากหนังสือ “ชีวิตใหม่ 2” ชิงรางวัลทุนการศึกษา และโล่รางวัล

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวด Young Thai Artist Award 2014

Young Thai Artist Award 2014

มูลนิธิเอสซีจี : SCG FOUNDATION ขอเชิญห้เยาวชนไทยหัวใจศิลป์ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Young Thai Artist Award 2014" ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,300,000 บาท พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ เริ่มรับสม

Deadline: 
Fri, 2014-08-29 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ หัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีและคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวดความเรียงความและคลิปวิดีโอประกอบเพลง ในหัวข้อ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว"

ประกวดความเรียงความและคลิปวิดีโอประกอบเพลง ในหัวข้อ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว"

สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและคลิปวิดีโอประกอบเพลง ในหัวข้อ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว" ชิงรางวัลมูลค่ารวมก

Deadline: 
Fri, 2014-04-11 16:00

ประกวดตั้งชื่อลูกสิงโตขาว สวนสัตว์อุบลราชธานี

ประกวดตั้งชื่อลูกสิงโตขาว สวนสัตว์อุบลราชธานี

สวนสัตว์อุบลราชธานี ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งชื่อลูกสิงโตขาว เพศเมีย จำนวน 2 ตัว สวนสัตว์อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Amazing Ubon Zoo ร่วมฉลองครบรอบ ๒๒๒ อุบลราชธานี ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว

Deadline: 
Wed, 2014-06-25 16:00

ประกวดเรียงความหัวข้อ "กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)"

ประกวดเรียงความหัวข้อ"กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)"

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) : Thailand Institute of Justice (TIJ) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งประกวดเรียงความหัวข้อ"กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Tue, 2014-03-25 16:00

ประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ “ศีล”

ประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ “ศีล”

มูลนิธิชลลดา ขอเชิญนักเรียนในระดับระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ “ศีล” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ปี พ.ศ.

Deadline: 
Tue, 2014-04-15 16:00

ประกวดส่งคำขวัญในหัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจพลังงาน"

ประกวดส่งคำขวัญในหัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจพลังงาน"

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการ์ตูนปังปอนด์ ขอชวนเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจพลังงาน" เพื่อรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า ชิงทุนการศึกษาและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 40,0

Deadline: 
Fri, 2014-02-28 18:00

ประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริ

Deadline: 
Fri, 2014-02-21 16:00

การประกวดรางวัล 7 Books Award ครั้งที่ 11

7 Books Award

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล 7 Books Award ครั้งที่ 11 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชส

Deadline: 
Fri, 2014-02-28 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.