^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "ในหลวงกับความมั่นคงของชาติ"

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "ในหลวงกับความมั่นคงของชาติ"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "ในหลวงกับความมั่นคงของชาติ" ชิงทุนการศึกษารวม 126,000 บาท

ระดับการประกวด

Deadline: 
Fri, 2024-08-16 16:30

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ สานต่อความดี ตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 10 "สืบสาน รักษา ต่อยอด"

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ สานต่อความดี ตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 10 "สืบสาน รักษา ต่อยอด"

เครือซีพี ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ สานต่อความดี ตามรอยพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 10 "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ชิงทุนการศึกษา

Deadline: 
Wed, 2024-07-17 16:30

ประกวดบทความวิชาการ ประจำปี 2567 หัวข้อ "กรณีศึกษาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์"

ประกวดบทความวิชาการ ประจำปี 2567 หัวข้อ "กรณีศึกษาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์"

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการ ประจำปี 2567 หัวข้อ "กรณีศึกษาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์" ชิงโล่รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ

Deadline: 
Wed, 2024-07-31 16:30

ประกวดโครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ 10

ประกวดโครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ 10

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศีกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์" ปีที่ 10 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 800,00

Deadline: 
Wed, 2024-07-31 (All day)

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "คุณธรรม...สำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไร"

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "คุณธรรม...สำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไร"

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "คุณธรรม...สำคัญกับการดำเนินชีวิตอย่างไร" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 590,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sat, 2024-08-31 16:30

ประกวดเรียงความ โครงการคิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น หัวข้อ "New Gen กับการเงินยุคใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง"

ประกวดเรียงความ โครงการคิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น หัวข้อ "New Gen กับการเงินยุคใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง"

มูลนิธิไทยเครดิต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ โครงการคิดเพื่อน้อง บ่มเพาะลูกไม้ใต้ต้น หัวข้อ "New Gen กับการเงินยุคใหม่ เตรียมตัวอย่างไรให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง" ชิงทุนการศุกษามูลค่ารวมกว่า 6

Deadline: 
Wed, 2024-07-31 16:30

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี"

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี"

คณะผู้จัดการประกวด "รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี" ชิงรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และใ

Deadline: 
Wed, 2024-07-31 16:30

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๗

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๗

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๗ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2024-06-25 15:50

ประกวด "นิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ"

ประกวด "นิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ"

มูลนิธิเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Brigham Young University และ Beyond the Spectrum ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "นิทานจินตนาการเพื่อเข้าใจเด็กพิเศษ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๗

Deadline: 
Sat, 2024-08-31 16:30

ประกวดเรียงความ "Waste Fiction Competition"

ประกวดเรียงความ "Waste Fiction Competition"

Waste Hero ขอเชิญผู้สนใจอายุ 12 - 35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ "Waste Fiction Competition" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Mon, 2024-07-01 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod