^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวด "เกียรตินิยมวรรณศิลป์" หัวข้อ"ความสุขสีเทา"

ประกวด "เกียรตินิยมวรรณศิลป์" หัวข้อ"ความสุขสีเทา"

ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัล "เกียรตินิยมวรรณศิลป์" หัวข้อ"ความสุขสีเทา" ชิงโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Sat, 2015-03-14 16:00

ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และสำนักพิมพ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร ชิงทุนการศึกษา พร้อมเหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2015-07-31 16:00

ประกวดเขียนบล็อกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ประกวดเขียนบล็อกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบล็อกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว : เขียนรีวิวเรื่องเที่ยวโดนๆ สไตล์รักษ์โลก ลุ้นร่วมทริป Koh Mak Unplugged Fest 2015 & แพคเกจที่พัก Sea View

Deadline: 
Sun, 2015-01-18 16:00

ประกวดประพันธ์วรรณศิลป์พื้นบ้าน

ประกวดประพันธ์วรรณศิลป์พื้นบ้าน

ศูนย์จัดการวัฒนธรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองบัว หมู่ ๑ ขอเชิญเยาวชน อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประพันธ์วรรณศิลป์พื้นบ้าน เนื่องด้วยปี ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนม

Deadline: 
Mon, 2015-04-20 16:00

ประกวดเพลงประจำสถาบัน ประกวดโปสเตอร์ ประกวดคำขวัญ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ประกวดเพลงประจำสถาบัน ประกวดโปสเตอร์ ประกวดคำขวัญ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลงประจำสถาบัน ประกวดโปสเตอร์ ประกวดคำขวัญ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Tue, 2014-12-30 16:00

ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓

ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓

โครงการภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2015-01-07 16:00

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC”

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC” ในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2557” ชิงรางวัล “อี

Deadline: 
Wed, 2015-01-21 16:00

ประกวดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘

ประกวดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้นักเขียนรุ่นใหม่มีโอกาสแสดงผลงานในวงการวรรณศิลป์ไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนรุ่นเก่า

Deadline: 
Sat, 2015-01-31 16:00

ประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557

ประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557

ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2014-12-02 18:00

ประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

Deadline: 
Mon, 2014-12-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.