^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ หัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีและคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวดความเรียงความและคลิปวิดีโอประกอบเพลง ในหัวข้อ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว"

ประกวดความเรียงความและคลิปวิดีโอประกอบเพลง ในหัวข้อ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว"

สำนักส่งเสริมสถาบันครอบครัว สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและคลิปวิดีโอประกอบเพลง ในหัวข้อ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว" ชิงรางวัลมูลค่ารวมก

Deadline: 
Fri, 2014-04-11 16:00

ประกวดตั้งชื่อลูกสิงโตขาว สวนสัตว์อุบลราชธานี

ประกวดตั้งชื่อลูกสิงโตขาว สวนสัตว์อุบลราชธานี

สวนสัตว์อุบลราชธานี ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งชื่อลูกสิงโตขาว เพศเมีย จำนวน 2 ตัว สวนสัตว์อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม Amazing Ubon Zoo ร่วมฉลองครบรอบ ๒๒๒ อุบลราชธานี ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว

Deadline: 
Wed, 2014-06-25 16:00

ประกวดเรียงความหัวข้อ "กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)"

ประกวดเรียงความหัวข้อ"กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)"

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) : Thailand Institute of Justice (TIJ) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งประกวดเรียงความหัวข้อ"กฎหมายเป็นใหญ่ สังคมไทยเป็นธรรม (?)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Tue, 2014-03-25 16:00

ประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ “ศีล”

ประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ “ศีล”

มูลนิธิชลลดา ขอเชิญนักเรียนในระดับระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานประกวดเรียงความและภาพวาด หัวข้อ “ศีล” ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ปี พ.ศ.

Deadline: 
Tue, 2014-04-15 16:00

ประกวดส่งคำขวัญในหัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจพลังงาน"

ประกวดส่งคำขวัญในหัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจพลังงาน"

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการ์ตูนปังปอนด์ ขอชวนเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการประกวดคำขวัญ หัวข้อ "เด็กไทยใส่ใจพลังงาน" เพื่อรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า ชิงทุนการศึกษาและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า 40,0

Deadline: 
Fri, 2014-02-28 18:00

ประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริ

Deadline: 
Fri, 2014-02-21 16:00

การประกวดรางวัล 7 Books Award ครั้งที่ 11

7 Books Award

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล 7 Books Award ครั้งที่ 11 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชส

Deadline: 
Fri, 2014-02-28 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เดินตามรอยพระราชา“

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เดินตามรอยพระราชา“

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เชลล์ฮัท เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตการ์ตูนแอนิเมชั่นทีวีเรื่อง “เบิร์ดแลนด์...แดนมหัศจรรย์” ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานประกวดเรียงความ หัวข้อ "เดินตามร

Deadline: 
Thu, 2014-02-27 16:00

ประกวดงานเขียน “เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา” ปี ๒๕๕๗

ประกวดงานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” ปี ๒๕๕๗

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญมีผู้สนใจที่มีภูมิลำเนา หรือปัจจุบันอาศัยอยู่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องดี ๆ ที่บ้านเรา” ปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.