^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562

กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญผู้สนใจต ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 ชิงรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมเงินรางวัล

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

ประกวดนิยายแชท ธีม "#หนังเรื่องนั้น"

ประกวดนิยายแชท ในธีม "#หนังเรื่องนั้น"

Major Cineplex ร่วมกับ Joylada ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายแชท ในธีม "#หนังเรื่องนั้น" ชิงเงินรางวัล และ Gold Card

กติกาการประกวด

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 : 5th Olive Branch Awards 2019"

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 :  5th Olive Branch Awards 2019"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 :  5th Olive Branch Awards 2019" หัวข้อ “นวัตกรรมสันติภา

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์”

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” ภายใต้โครงการ “ไทยเครดิตคิดเพื่อสังคม” ปีที่ 3 ชิงทุนการศึกษา

Deadline: 
Sat, 2019-08-31 16:30

ประกวดเรียงความและภาพถ่ายเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก

ประกวดเรียงความและภาพถ่ายเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและภาพถ่ายเกี่ยวกับมุสลิมในประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำสมุดบันทึก ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และสมุดบันทึก

Deadline: 
Fri, 2019-07-12 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า"

ประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า"

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ และเรียงความ/บทความ หัวข้อ "นโยบายการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อประเทศไทยที่อยากเห็นในอีก 20 ปี ข้างหน้า" ชิงเงินราง

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 16:30

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2019-06-24 16:30

ประกวดต้นฉบับเรื่องสั้น "ชายคาเรื่องสั้น 13"

ประกวดต้นฉบับเรื่องสั้น "ชายคาเรื่องสั้น 13"

วารสารชายคาเรื่องสั้น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับเรื่องสั้น "ชายคาเรื่องสั้น 13" ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสตีพิมพ์ผลงานในชายคาเรื่องสั้น 13

กติกาการประกวด

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:30

ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5

ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 5 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 800,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:00

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2562 : Young Thai Artist Award 2019"

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2562 : Young Thai Artist Award 2019"

มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2562 : Young Thai Artist Award 2019" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด และ

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.