^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘

ประกวดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี ๒๕๕๘ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนให้นักเขียนรุ่นใหม่มีโอกาสแสดงผลงานในวงการวรรณศิลป์ไทย และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเขียนรุ่นเก่า

Deadline: 
Sat, 2015-01-31 16:00

ประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557

ประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557

ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญและบทกลอน วันพ่อ 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2014-12-02 18:00

ประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

Deadline: 
Mon, 2014-12-15 16:00

ประกวดตั้งชื่อ 7 อาคาร 7 ลาน ภายใน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ”

ประกวดตั้งชื่อ 7 อาคาร 7 ลาน ภายใน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ”

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อ 7 อาคาร 7 ลาน ภายใน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์

Deadline: 
Sun, 2014-12-07 16:00

ประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ

ประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ

สวนสัตว์ขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระ เพศเมีย ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดสัญลักษณ์ และคำขวัญ "เด็กปลอดภัยไร้ยาเสพติด" (Do 3 Dee)

ประกวดสัญลักษณ์ และคำขวัญ "เด็กปลอดภัยไร้ยาเสพติด" (Do 3 Dee)

สำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ในฐานะสำนักงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศพส.กทม.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสัญลักษณ์ และคำขวัญประจำโครงการ โรงเรียนปลอดภ

Deadline: 
Fri, 2015-01-09 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ"

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ค่านิยมหลัก 12 ประการ" ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 1,200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน"

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "วัคซีนในฝัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2015-02-15 16:00

ประกวดเขียนจดหมาย 2558 หัวข้อ “โลกนี้ที่อยากโต”

ประกวดเขียนจดหมาย หัวข้อ “โลกนี้ที่อยากโต”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนจดหมาย 2558 ในหัวข้อ “โลกนี้ที่อยากโต” (Tell us about the world you want to grow up in) ชิงทุนการศึกษากว่า 160,000 บาท และผลงานผู้ชนะเลิศเป็นต

Deadline: 
Fri, 2015-02-13 16:00

ประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 16"

ประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 16"

ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 16" ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลม

Deadline: 
Sat, 2015-02-28 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.