^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวด "Rainobu Valentine Light-novel And Webcomic Contest"

ประกวด "Rainobu Valentine Light-novel And Webcomic Contest"

Rainobu ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Rainobu Valentine Light-novel And Webcomic Contest" หัวข้อ "Slice-of-Life Love." ชิงของรางวัล

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Mon, 2022-03-14 16:30

ประกวดแต่งนิยาย หัวข้อ "จอยสร้างเรื่อง (Joy Creator)" ในโครงการ "Joy Academy Reality"

ประกวดแต่งนิยาย หัวข้อ "จอยสร้างเรื่อง (Joy Creator)" ในโครงการ "Joy Academy Reality"

Joylada ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งนิยาย หัวข้อ "จอยสร้างเรื่อง (Joy Creator)" ในโครงการ "Joy Academy Reality" ชิงรางวัล พร้อมโอกาสในการเข้าร่วม Workshop และรับสิทธิ์โปรโมตตัวเองและผลงานผ่าน Joy VDO Club

Deadline: 
Thu, 2022-01-20 16:30

ประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

ประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง ๑๐-๑๘ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" ชิงทุนการศึกษากว่า ๔๙,๐๐๐ บาท พ

Deadline: 
Fri, 2022-01-28 (All day)

ประกวดเรียงความหรือคลิปวิดีโอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห้งชาติ ปี 2565

ประกวดเรียงความหรือคลิปวิดีโอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห้งชาติ ปี 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญน้องๆ อายุ 6-14 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความหรือคลิปวิดีโอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2021-12-27 23:59

ประกวดรางวัลชมนาด ครั้งที่ 11 : Chommanard Book Prize ครั้งที่ 11 ประเภท (Fiction-Novel)

ประกวดรางวัลชมนาด ครั้งที่ 11 : Chommanard Book Prize ครั้งที่ 11 ประเภท (Fiction-Novel)

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเขียนสตรีไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลชมนาด ครั้งที่ 11 : Chommanard Book Prize ครั้งที่ 11 ประเภท (Fiction-Novel) ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พ

Deadline: 
Sat, 2022-04-30 16:30

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ชิงโล่พระร

Deadline: 
Mon, 2022-02-28 16:30

ประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน”

ประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน”

มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมด้วย Realframe และสำนักข่าวชายขอบ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2021-12-15 16:30

ประกวดในงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม" ครั้งที่ 3 ปี 2565

ประกวดในงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม" ครั้งที่ 3 ปี 2565

สมาคมนิยมไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม โดยความร่วมมือกับสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม" ครั้งที่ 3 ปี 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยร

Deadline: 
Fri, 2022-01-21 16:30

ประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม"

ประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม"

มูลนิธิกาญจนบารมี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลงร่วมสมัยและบทกวีฉันทลักษณ์ "กาญจนบารมี กวี–คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม" ในโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก Breast Cancer Awareness

Deadline: 
Sun, 2021-10-31 (All day)

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564

ประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564

กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ชิงเงินรางวัล

บทวิจารณ์วรรณกรรมต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

Deadline: 
Sun, 2021-10-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod