^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน"

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "วัคซีนในฝัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2015-02-15 16:00

ประกวดเขียนจดหมาย 2558 หัวข้อ “โลกนี้ที่อยากโต”

ประกวดเขียนจดหมาย หัวข้อ “โลกนี้ที่อยากโต”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนจดหมาย 2558 ในหัวข้อ “โลกนี้ที่อยากโต” (Tell us about the world you want to grow up in) ชิงทุนการศึกษากว่า 160,000 บาท และผลงานผู้ชนะเลิศเป็นต

Deadline: 
Fri, 2015-02-13 16:00

ประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 16"

ประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 16"

ร้านนายอินทร์และสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 16" ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลม

Deadline: 
Sat, 2015-02-28 16:00

ประกวดคำขวัญ (SLOGAN) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกวดคำขวัญ (SLOGAN) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ (SLOGAN) ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์คู่กับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อการนำไปประกอบการใช้ในสื่อต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2014-11-05 16:00

ประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

Deadline: 
Sat, 2014-11-15 16:00

ประกวดเรื่องสั้น Tunwalai Award by OOKBEE ครั้งที่ 1 “เปลี่ยน”

ประกวดเรื่องสั้น Tunwalai Award by OOKBEE ครั้งที่ 1 “เปลี่ยน”

เว็บไซต์ธัญวลัยดอทดอม และ อุ๊คบี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการเข้าร่วมประกวดเรื่องสั้น Tunwalai Award by OOKBEE ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยน” เพื่อส่งเสริมการเขียนและการถ่ายทอดเรื่องราวจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยแ

Deadline: 
Fri, 2014-11-14 16:00

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ชพส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking" ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2014-10-15 16:00

ประกวดบทความ เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม”

ประกวดบทความ เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม”

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความเผยแพร่เกียรติคุณหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม” ในโอกาสงาน“ฉลองครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บ

Deadline: 
Fri, 2014-09-19 08:40

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมล

Deadline: 
Mon, 2014-12-01 16:00

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How we bring back the Smile to Thailand”

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How we bring back the Smile to Thailand”

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) สถาบันภาษามาตรฐานสากลและศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ร่วมกับเมืองไทย Smile Club, ZEN, TK Park, The 1 Card, EVA Airways และ ISIS Education, UK ขอเชิญนักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียง

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • saowapa