^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 13

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 13

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเขียน และสำนักพิมพ์ งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ชิง โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Mon, 2016-02-29 16:00

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

Deadline: 
Fri, 2016-04-01 16:00

ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559

ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-01-15 16:00

ประกวดนวนิยายขนาดสั้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทย ในโครงการ “เที่ยว เขียน ไทย”

ประกวดนวนิยายขนาดสั้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทย ในโครงการ “เที่ยว เขียน ไทย”

นิตยสารสกุลไทย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวนิยายขนาดสั้นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทย ในโครงการ “เที่ยว เขียน ไทย” ชิงเงินรางวัล พร้อมตั๋วเครื่องบิน และที่พัก

Deadline: 
Sat, 2016-04-30 16:00

ประกวดภาพถ่ายกับเรื่องเล่า “เป็นของขวัญแก่ชาวโลก”

ประกวดภาพถ่ายกับเรื่องเล่า “เป็นของขวัญแก่ชาวโลก”

โรตารี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายกับเรื่องเล่า “เป็นของขวัญแก่ชาวโลก” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2015-12-20 16:00

ประกวดร้อยกรองออนไลน์ หัวข้อ “ลมหายใจของยุคสมัย”

ประกวดร้อยกรองออนไลน์ หัวข้อ “ลมหายใจของยุคสมัย”

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ร้อยกรองออนไลน์” สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 หัวข้อ “ลมหายใจของยุคสมัย” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และหนังสือท

Deadline: 
Thu, 2015-11-05 16:00

ประกวดแต่งกลอนสดขับเสภา ระดับประเทศ “ศิลปินเสภาวายุภักษ์”

ประกวดแต่งกลอนสดขับเสภา ระดับประเทศ “ศิลปินเสภาวายุภักษ์”

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ Workpoint Entertainment ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งกลอนสดขับเสภา ระดับประเทศ “ศิลปินเสภาวายุภักษ์” ชิงเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Fri, 2015-09-25 16:00

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง”

ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง”

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ลดเค็มครึ่งหนึ่ง” ในโครงการโรงพยาบาลต้นแบบในการลดเค็ม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2015-09-30 16:00

ประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ในโครงการ“แรงบันดาลใจจากข่าวสู่งานกวีนิพนธ์” ครั้งที่ ๑

ประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ในโครงการ“แรงบันดาลใจจากข่าวสู่งานกวีนิพนธ์” ครั้งที่ ๑

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม(วรรณกรรม) สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกวีนิพนธ์ขนาดสั้น ในโครงการ “แรงบันดาลใจจากข่าวสู่งานกวีนิพนธ์” ครั้งที่ ๑ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

ประกวดเขียนเรื่องเล่าการทำความดี ในกิจกรรม “จักรยาน…เพื่อน้องคนดี”

ประกวดเขียนเรื่องเล่าการทำความดี ในกิจกรรม “จักรยาน…เพื่อน้องคนดี”

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนใต้ สมุทรสาคร และภาคตะวันออก ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7-14 ปี  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรื่องเล่าการทำความดี ในกิจกรรม “จักรยาน…เพื่อน้องคนดี” ชิงรางวัลจักรยา

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod