^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเขียนเรื่องเล่าการทำความดี ในกิจกรรม “จักรยาน…เพื่อน้องคนดี”

ประกวดเขียนเรื่องเล่าการทำความดี ในกิจกรรม “จักรยาน…เพื่อน้องคนดี”

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตอนใต้ สมุทรสาคร และภาคตะวันออก ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7-14 ปี  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรื่องเล่าการทำความดี ในกิจกรรม “จักรยาน…เพื่อน้องคนดี” ชิงรางวัลจักรยา

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

ประกวดรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

ประกวดรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ

กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทวิจารณ์วรรณกรรมเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ประจำปีพุทธศักราช 2558 ชิงรางวัล 20,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

ประกวดวรรณกรรม รางวัลชมนาดครั้งที่ 5

ประกวดวรรณกรรม รางวัลชมนาดครั้งที่ 5

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเขียนสตรีไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลชมนาด ครั้งที่ 5 : Chommanard Book Prize ครั้งที่ 5 (NON-FICTION) ชิงเข็มกลัดสัญลักษณ์รางวัลชมนาด ล้อมเพชรแท้ ทรงคุณค่า พ

Deadline: 
Mon, 2016-02-29 16:00

ประกวดวรรณกรรม รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 ปี 2558

ประกวดวรรณกรรม รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 ปี 2558

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรม รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 ปี 2558 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 570,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2016-01-20 16:00

ประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ หัวข้อ “อากาศสดใส...ด้วยมือเรา”

ประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดคุณภาพอากาศ”

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ หัวข้อ “อากาศสดใส...ด้วยมือเรา” ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดคุณภาพอากาศ ชิงรางวัลมูลค่ารวมก

Deadline: 
Sun, 2015-08-30 16:00

ประกวดภาพวาดพร้อมคำบรรยาย สมุดภาพบันทึกประจำวัน อินิกิ โครงการ "The Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa 2015-1016"

The Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 6-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดพร้อมคำบรรยาย "สมุดภาพบันทึกประจำวัน อินิกิ" ภายใต้โครงการ "The Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa 2015-1016" หัวข้อ "นี่คือชีวิตของฉ

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 18:00

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ My mom My Hero

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ My mom My Hero

เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล นักเรียน และเยาวชน อายุ ระหว่าง 9 -15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ My mom My Hero ในกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2015-08-04 16:00

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ภายใต้แนวคิด “One for All Better” ดี๊ดี...ทุกจังหวะการใช้ชีวิต

ประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ภายใต้แนวคิด “One for All Better” ดี๊ดี...ทุกจังหวะการใช้ชีวิต

สำนักงานนโยบายและแผนกำรขนส่งและจราจร (สนข.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ภายใต้แนวคิด “One for All Better” ดี๊ดี...ทุกจังหวะการใช้ชีวิต ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 160,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดเขียนเรียงความบรรยายถึง “ความสำคัญของการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ”

ประกวดเขียนเรียงความบรรยายถึง “ความสำคัญของการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ”

ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒ เอกวิชาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านภาษาไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความบรรยายถึง “ความสำคัญของการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ” ชิงทุนการศึกษามูลค่าร

Deadline: 
Thu, 2015-10-15 16:00

ประกวดงานเขียน วรรณกรรม ๔ ภาค “โครงการรากไทย ครั้งที่ ๑”

ประกวดงานเขียน วรรณกรรม ๔ ภาค “โครงการรากไทย ครั้งที่ ๑”

โครงการรากไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน วรรณกรรม ๔ ภาค “โครงการรากไทย ครั้งที่ ๑” ผลงานที่ได้รับรางวัล โครงการรากไทย จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา ๕ ปี หลังจากนั้นลิขสิทธิ์วรรณกรรมจึงตกเป็นของผู้เขียน

Deadline: 
Wed, 2015-09-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • thepaseo