^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดงานเขียนเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์ธรรมวรรณกรรุ่นใหม่สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒

ประกวดงานเขียนเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์ธรรมวรรณกรรุ่นใหม่สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญเยาวชนอายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์ธรรมวรรณกรรุ่นใหม่สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ "เมตตา" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๑๖,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Sat, 2022-12-31 (All day)

ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565

ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565

คณะกรรมการบริหารกองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ละคร และศิลปะการแสดงดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565 ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Mon, 2022-10-31 16:30

ประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs"

ประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs"

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 – 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนในโครงการ "เขียนเคลื่อนโลกด้วย SDGs" หัวข้อ "หากได้เป็นผู้ว่าฯ จะส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่

Deadline: 
Mon, 2022-07-25 (All day)

ประกวดเรื่องสั้น ภายใต้หัวข้อ "การสร้างตัวตนของเด็กไทยในห้องเรียน"

ประกวดเรื่องสั้น ภายใต้หัวข้อ "การสร้างตัวตนของเด็กไทยในห้องเรียน"

มูลนิธิ Teach For Thailand ร่วมกับ Salmon Books ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้น ภายใต้หัวข้อ "การสร้างตัวตนของเด็กไทยในห้องเรียน" ชิงโอกาสมีผลงาน e-book และรวมเล่ม พร้อมได้เข้าร่วม workshop

Deadline: 
Fri, 2022-07-15 (All day)

ประกวดเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ รางวัลนักเขียนเยาวชนอีสาน ประจําปี 2565 : The English Short Story Competition Isaan Young Writers Prize 2022

ประกวดเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ รางวัลนักเขียนเยาวชนอีสาน ประจําปี 2565 : The English Short Story Competition Isaan Young Writers Prize 2022

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะว

Deadline: 
Mon, 2022-08-15 16:30

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๖"

ประกวดวรรณกรรมรางวัล "วรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ ๖"

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประ

Deadline: 
Sat, 2022-07-30 16:30

ประกวดเรื่องสั้น - กวีนิพนธ์ "มติชนอวอร์ด 2022"

ประกวดเรื่องสั้น - กวีนิพนธ์ "มติชนอวอร์ด 2022"

มติชนสุดสัปดาห์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้น - กวีนิพนธ์ "มติชนอวอร์ด 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Thu, 2022-06-30 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน"

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สํานักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 16 - 40 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้

Deadline: 
Thu, 2022-07-07 16:30

แข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565

แข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ชมรมศิลปินจังหวัดระยอง และศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จั

Deadline: 
Wed, 2022-06-15 (All day)

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022"

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022" ชิงเงินนรางวัลมูลค่ารวม 100,000

Deadline: 
Sun, 2022-07-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod