^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙

ประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot)  งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ (Motto) พร้อมภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Thu, 2015-04-30 16:00

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 : Thailand Research Expo 2015"

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 : Thailand Research Expo 2015"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 : Thailand Research Expo 2015" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียร

Deadline: 
Sun, 2015-04-05 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ “How can Thai people succeed in learning English?”

ประกวดเขียนเรียงความ “How can Thai people succeed in learning English?”

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัทเมือง ไทยประกันชีวิต, สายการบิน EVA Airways, แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ‘How can Thai people succeed in learning English?’ ชิงหลักสูตร

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

ประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย”

ประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย”

CartoonThai Studio ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ และทุกผลงานที่ผ่านจะได้ตีพิมพ์ใน DEBUT ฉบับพิเศษ “ห้องปิดตาย

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวดกล้าเขียน กับโครงการ TK Young Writer 2015

TK Young Writer 2015

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 16-23 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกล้าเขียน กับโครงการ TK Young Writer 2015 เพื่อเข้าร่วมการอบรม ฝึกฝน และสร้างประสบการณ์เสริมความกล้าในการการเขียน ร่วมกับนักเขียนมืออาชีพ ในวันที่ 29 พฤษภาคม – 1 ม

Deadline: 
Mon, 2015-04-20 (All day)

ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

ประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และสำนักพิมพ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร ชิงทุนการศึกษา พร้อมเหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2015-07-31 16:00

ประกวดบทความ เรื่อง “ความเสมอภาคทางสุขภาพ”

ประกวดบทความ เรื่อง “ความเสมอภาคทางสุขภาพ”

คณะผู้จัดการประชุมวิชาการ “Joint Conference in Medical Sciences 2015 : JCMS 2015” ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ เรื่อง “ความเสมอภาคทางสุขภาพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2015-03-31 16:00

ประกวดต้นฉบับนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ ๑๘

ประกวดนิทานยอดเยี่ยม มูลนิธิเด็ก ปีที่ ๑๘

มูลนิธิเด็ก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับนิทานยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็ก ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๘ “จุดไฟฝันในหัวใจเด็กไทยให้โชติช่วง” เพื่อค้นหานักเขียนนิทานรุ่นใหม่สร้างสรรค์นิทานและส่งต่อจินตนาการให้กับเด็กๆ  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารว

Deadline: 
Thu, 2015-04-30 16:00

ประกวดบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ประกวดบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้ารวมประกวดบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔ ปี คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Mon, 2015-03-23 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย”

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย” ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒

Deadline: 
Tue, 2015-03-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.