^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเขียนบทวิจารณ์ หัวข้อ “สานต่องานวิจารณ์กับรางวัล ซีไรต์และชมนาด” โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 3

ประกวดเขียนบทวิจารณ์ หัวข้อ “สานต่องานวิจารณ์กับรางวัล ซีไรต์และชมนาด” โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 3

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบทวิจารณ์ หัวข้อ “สานต่องานวิจารณ์กับรางวัล ซีไรต์และชมนาด” โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 3

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดสโลแกน "Yamaha Road Safety Slogan"

ประกวดสโลแกน "Yamaha Road Safety Slogan"

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสโลแกน "Yamaha Road Safety Slogan" ชิงรถจักรยานยนต์ YAMAHA M-SlAZ พร้อมรางวัลอื่นๆ

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017"

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017"

มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017" ชิงชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผลงานยอดเยี่ยมแต่ละสาขาจะได้รับ

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน)

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน)

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” รุ่นที่ 2 (ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน)

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 23:59

ประกวดบทความ โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560

ประกวดบทความ โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 7 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดวรรณกรรม รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2560

ประกวดวรรณกรรม รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับทายาทพระยาอนุมานราชธน และบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ และสำนักพิมพ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2560 ชิงเหรียญร

Deadline: 
Tue, 2017-08-15 16:00

ประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ชาลส์ ประจำปี 2560

ประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ชาลส์ ประจำปี 2560

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานแปลวรรณกรรมชิงรางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ชาลส์ ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Thu, 2017-06-01 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๓,๐๐๐ บา

Deadline: 
Wed, 2017-05-31 16:00

ประกวดบทภาพยนตร์ "FILM SOUL CHALLENGE"

ประกวดบทภาพยนตร์ "FILM SOUL CHALLENGE"

FILM SOUL ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทภาพยนตร์ "FILM SOUL CHALLENGE" ชิงเงินทุนเพื่อสร้างภาพยนตร์จากบทภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และโอกาสที่จะได้รับจ้างผลิตภาพยนตร์จากบริษัทในเครือกันตนา

Deadline: 
Mon, 2017-04-17 16:00

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-04-28 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.