^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า"

ประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า"

โครงการ CSR สายงานการเงิน การประปานครหลวง ขอเชิญนักเรียน อายุระหว่าง 10- 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความและคลิปสั้น "น้ำมีวันหมด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่า" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 9,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2016-04-30 16:00

ประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย”

ประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย”

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๑๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก”

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก”

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ “คุณครูที่รัก” ชิงทุนการศึกษาพร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และออกอากาศในรายการ คร

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดผลงานลงหนังสือรพีประจำปี 2559

ประกวดผลงานลงหนังสือรพีประจำปี 2559

หนังสือรพี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานลงหนังสือรพีประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2016-05-04 12:00

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How can an international education change the world?”

ประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How can an international education change the world?”

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ร่วมกับสายการบิน EVA Airways, โรงเรียนดนตรียามาฮ่า และทรูปลูกปัญญา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ “How can an international education change the world?” ชิงต

Deadline: 
Sun, 2016-05-15 16:00

ประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์” และ ประกวดคัดลายมือภาษาไทย “รางวัล น ในดวงใจ”

ประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์” และ ประกวดคัดลายมือภาษาไทย “รางวัล น ในดวงใจ”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์” และ ประกวดคัดลายมือภาษาไทย “รางวัล น ในดวงใจ” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2559 ชิง

Deadline: 
Fri, 2016-04-01 16:00

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมโล่เรางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-04-29 16:00

ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2

ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 800,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 (All day)

ประกวดตั้งชื่อหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ

ประกวดตั้งชื่อหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อหอคอยชมทัศนียภาพจังหวัดศรีสะเกษ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

กำหนดระยะเวลา

Deadline: 
Mon, 2016-02-29 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

ประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเขิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ (MASCOT) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2016-03-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.