^ Back to Top

ประกวดนวนิยายขนาดสั้นหรือวรรณกรรมเยาวชน "เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม : Writer Zeed 4" Online Version

ประกวดนวนิยายขนาดสั้นหรือวรรณกรรมเยาวชน "เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม : Writer Zeed 4" Online Version

Writer Zeed โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2557 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวนิยายขนาดสั้นหรือวรรณกรรมเยาวชน "เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม : Writer Zeed 4" Online Version ชิงรางวัลจัดทำ E-Book พร้อมค่าลิขสิทธิ์

ประเภทและเนื้อหาของงาน
เป็นนวนิยายขนาดสั้นหรือวรรณกรรมเยาวชน ความยาวประมาณ 60-100 หน้ากระดาษ เอ สี่ ขนาดตัวพิมพ์ 16 พ็อยท์ ไม่กำหนดหัวข้อ

คุณสมบัติของงานและผู้เขียน

 • เขียนเป็นภาษาไทย
 • สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ท่านอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ได้
 • เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ (ทั้งหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารใด ๆ และออนไลน์) หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามลงออนไลน์ หรือตีพิมพ์
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล
 • ผู้เขียนคนหนึ่งมีสิทธิ์ส่งได้ 1 เรื่อง
 • การตัดสินของโครงการฯถือเป็นเด็ดขาด

เกณฑ์การส่ง

 • พิมพ์หน้าเดียว ส่ง 1 ชุด
 • โครงการฯ ไม่ส่งต้นฉบับคืน
 • กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย
 • ส่งโดยตรงที่ชมัยภร บางคมบาง 11 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 4 แยก 1-2 แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กทม. 10250 โทร.089 9879980 ทางไปรษณีย์ โดยโครงการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

กำหนดเวลา

 • ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โดยส่งผลงานมาที่
  ชมัยภร บางคมบาง
  11 ซอยนักกีฬาแหลมทอง 4 แยก 1-2
  แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กทม. 10250
  โทร.089 9879980 ทางไปรษณีย์
  โดยโครงการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
 • ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล ในเดือน พฤศจิกายน 2566

รางวัลการประกวด

 • รอบแรก นวนิยายที่ได้รับคัดเลือก 3 เรื่อง จะได้รับการเผยแพร่ (เป็นบางส่วน) ลงในเพจ Writer Zeed โดยมีค่าตอบแทนชิ้นละ 10,000 บาท
 • รอบสุดท้าย นวนิยายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้ทำอีบุ๊ก และมีค่าลิขสิทธ์เพิ่มเติมอีก 20,000 บาท

หมายเหตุ ผลงานทุกเรื่องที่ได้รับรางวัล ลิขสิทธิ์ยังเป็นของผู้เขียน ดังนั้น ผู้เขียนจึงยังมีสิทธิ์พิมพ์รวมเล่ม

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/writerzeed

File attachments: 
Deadline: 
31 Aug 2023 08:30 to 31 Oct 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.