^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดคลิปวิดีโอ “มอบแสงสว่างให้ดวงตา”

ประกวดคลิปวิดีโอ “มอบแสงสว่างให้ดวงตา”

มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “มอบแสงสว่างให้ดวงตา” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

Deadline: 
Mon, 2021-03-15 16:30

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

KOI Thé Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest" หัวข้อ "KOI. Your Daily Beat!" ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2021-03-31 16:30

ประกวดภาพถ่ายพลุและวิดีโอ "Magic Upon The River"

ประกวดภาพถ่ายพลุและวิดีโอ "Magic Upon The River"

ICONSIAM ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายพลุและวิดีโอ "Magic Upon The River" ในงาน "Amazing Thailand Countdown 2021" ณ โค้งน้ำไอคอนสยาม ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Wed, 2021-01-06 23:59

ประกวดสารคดี "โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3"

ประกวดสารคดี "โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3"

มูลนิธิสำรวจโลก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมและประกวดสารคดี "โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,300,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2021-01-31 16:30

ประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย "สนุกกับชีวิต"

ประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย "สนุกกับชีวิต"

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย (THPC) ร่วมกับ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย "สนุกกับชีวิต" ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Fri, 2021-01-15 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11 ในโครงการประกวดสื่อ To Be No.

Deadline: 
Fri, 2020-12-25 16:30

ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่  ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่  ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2020-12-22 16:30

ประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ”

ประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ” ชิงรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sun, 2020-12-20 16:30

ประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

ประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

Deadline: 
Mon, 2021-02-01 16:30

ประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II

ประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II

โครงการ Deep South Young Filmmaker ขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสอบรมผล

Deadline: 
Sun, 2021-01-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.