^ Back to Top

ประกวดสื่อ

แข่งขันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ "Oxford Big Read 2023"

แข่งขันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ "Oxford Big Read 2023"

Oxford University Press ร่วมกับ SE-ED ขอเชิญนักเรียนชั้นอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ "Oxford Big Read 2023" ชิงของรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2023-11-30 16:30

ประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage"

ประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage"

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage" โครงก

Deadline: 
Mon, 2023-10-16 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ Reels "Share Your Expression with Taiwan Excellence"

ประกวดคลิปวิดีโอ Reels "Share Your Expression with Taiwan Excellence"

Taiwan Excellence ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Reels "Share Your Expression with Taiwan Excellence" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 69,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Sat, 2023-09-30 (All day)

ประกวดรีวิวความซ่า อร่อยไปไหนกับ "โค้ก" ไม่มีน้ำตาล ให้อร่อยซ่าสุดครีเอทผ่าน TikTok

ประกวดรีวิวความซ่า อร่อยไปไหนกับ "โค้ก" ไม่มีน้ำตาล ให้อร่อยซ่าสุดครีเอทผ่าน TikTok

Coca-Cola ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรีวิวความซ่า อร่อยไปไหนกับ "โค้ก" ไม่มีน้ำตาล ให้อร่อยซ่าสุดครีเอทผ่าน TikTok ชิง Samsung Galaxy Z Flip5 มูลค่า 39,900 บาท

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

Deadline: 
Sun, 2023-10-15 (All day)

ประกวดภาพถ่าย/ไวรัลววิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "‘เรา-เล่า-นางเลิ้ง’ ร่วมเล่านางเลิ้งในมุมของเรา"

ประกวดภาพถ่าย/ไวรัลววิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "‘เรา-เล่า-นางเลิ้ง’ ร่วมเล่านางเลิ้งในมุมของเรา"

Thinkster ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย/ไวรัลววิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "‘เรา-เล่า-นางเลิ้ง’ ร่วมเล่านางเลิ้งในมุมของเรา" ชิงโอกาสนำผลงานไปจัดนิทรรศการ พร้อมเผยแพร่ใน Instagram และ Facebook

Deadline: 
Fri, 2023-10-06 (All day)

ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคนพิการ "Disability-Inclusive Media Contest"

ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคนพิการ "Disability-Inclusive Media Contest"

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย, สถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์, คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข

Deadline: 
Sun, 2023-10-15 16:30

ประกวดนวัตกรรมและการทําสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2566 โครงการ Botok Cup

ประกวดนวัตกรรมและการทําสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2566 โครงการ Botok Cup

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน), ศูนย์สภาพัฒนาโครงการ E-commerce Valley "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง", สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บร

Deadline: 
Wed, 2023-10-18 (All day)

ประกวดคลิปสั้นผ่านแพลทฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ "ครอบครัวไทย...ไร้แผลกดทับ"

ประกวดคลิปสั้นผ่านแพลทฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ "ครอบครัวไทย...ไร้แผลกดทับ"

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นผ่านแพลทฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ "ครอบครัวไทย...ไร้แผลกดทับ" เนื่องในกิจกรรมศิริราชรณรงค์วันป้องกันแ

Deadline: 
Sun, 2023-10-15 16:30

ประกวดคอนเทนต์ "To Do Rich เริ่มก่อนรวยกว่า"

ประกวดคอนเทนต์ "To Do Rich เริ่มก่อนรวยกว่า"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคอนเทนต์ "To Do Rich เริ่มก่อนรวยกว่า" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท

กติกา "To do Rich เริ่มก่อนรวยกว่า"

Deadline: 
Sun, 2023-10-15 (All day)

ประกวดคลิปโฆษณารูปแบบแนวตั้ง "เพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจchallenge"

ประกวดคลิปโฆษณารูปแบบแนวตั้ง "เพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจchallenge"

ถ้วยทองโอสถ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปโฆษณารูปแบบแนวตั้ง "เพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจchallenge" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ถ้วยทองในอนาคต

Deadline: 
Tue, 2023-10-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.