^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019"

ประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019" หัวข้อ "Images of Futures: How do you work in the Future" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พ

Deadline: 
Sat, 2019-08-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่2" หัวข้อ "อวสานอาหารถูกทิ้ง"

ประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่2" หัวข้อ "อวสานอาหารถูกทิ้ง"

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ การประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" ปีที่ 2 ภายใต

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

ประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender”

ประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender”

บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ยาจากประเทศสเปน ร่วมกับเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender ขอเชิญผู้สนใจร่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender” ถ่ายทอดเรื่องราวค

Deadline: 
Fri, 2019-09-20 16:30

ประกวดแผนสื่อสารการตลาด รูปแบบ Clip โฆษณา “The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”

ประกวดแผนสื่อสารการตลาด รูปแบบ Clip โฆษณา “The Power of Brand  นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอเชิญนิสิ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนสื่อสารการตลาด รูปแบบ Clip โฆษณา “The Power of Brand  นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

Deadline: 
Tue, 2019-09-10 16:30

ประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน หัวข้อ ''วิวัฒนาการเงินตราไทย''

ประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน หัวข้อ ''วิวัฒนาการเงินตราไทย''

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน หัวข้อ ''วิวัฒนาการเงินตราไทย'' ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2019-08-20 16:30

ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา "Covestro Innovation Design Contest 2019"

ประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา "Covestro Innovation Design Contest 2019"

โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษา "Covestro Innovation Design Contest 2019" ชิงเงินรางวั

Deadline: 
Mon, 2019-09-16 16:30

ประกวดคลิป "ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร"

ประกวดคลิป "ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร"

สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ขอเชิญคู่แม่ลูก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "ร้อยรัก HUG แม่ ไม่แพ้ใคร" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และคลิป 100 คู่แรก จะได้รับของที่ระลึกจาก AIS

Deadline: 
Wed, 2019-08-14 16:30

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2019"

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2019"

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2019" หัวข้อ "Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์" ชิงถ้วยพระราชทาน

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 16:30

ประกวดผลิตสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดีย “Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์”

ประกวดผลิตสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดีย “Astro Multimedia Creator Awards : ค้นฟ้าคว้าดาว นักรังสรรค์สื่อดาราศาสตร์”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง ๑๗ - ๒๕ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อดาราศาสตร์มัลติมีเดีย “Astro Multime

Deadline: 
Sun, 2019-09-15 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.