^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธเมาไม่ขับ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

Deadline: 
Sat, 2021-07-31 16:30

ประกวดโมชั่นกราฟฟิก "2021 Peace Motion Graphics Competition"

ประกวดโมชั่นกราฟฟิก "2021 Peace Motion Graphics Competition"

Sunhak Peace Prize Foundation ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโมชั่นกราฟฟิก "2021 Peace Motion Graphics Competition" ภายใต้หัวข้อ "Global Solidarity and Cooperation to Prevent and Combat Pandemic Diseases." ชิงรางวัลมูลค่าร

Deadline: 
Sat, 2021-07-31 16:30

ประกวด Viral Video "Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง"

ประกวด Viral Video "Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง"

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับบริษัทเกลา 365 จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Video "Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว

Deadline: 
Thu, 2021-07-08 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "สุนัข"

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "สุนัข"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "สุนัข" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

Deadline: 
Thu, 2021-07-15 12:00

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต"

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต"

DENSO ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2021-07-23 16:30

ประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี

ประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประ

Deadline: 
Wed, 2021-06-30 17:00

ประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”

ประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท พร้อมถ้วยราง

Deadline: 
Sun, 2021-07-18 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน"

ประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุ 12-18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน" หัวข้อ "เยาวชนนำรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม Youth Voice - Use your voice fo

Deadline: 
Mon, 2021-05-31 16:30

ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest"

ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest" ชิงรางวัล และของที่ระลึก

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Tue, 2021-06-15 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.