^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดนวัตกรรมและการทําสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2566 โครงการ Botok Cup

ประกวดนวัตกรรมและการทําสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2566 โครงการ Botok Cup

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน), ศูนย์สภาพัฒนาโครงการ E-commerce Valley "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง", สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บร

Deadline: 
Wed, 2023-10-18 (All day)

ประกวดคลิปสั้นผ่านแพลทฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ "ครอบครัวไทย...ไร้แผลกดทับ"

ประกวดคลิปสั้นผ่านแพลทฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ "ครอบครัวไทย...ไร้แผลกดทับ"

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นผ่านแพลทฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ "ครอบครัวไทย...ไร้แผลกดทับ" เนื่องในกิจกรรมศิริราชรณรงค์วันป้องกันแ

Deadline: 
Sun, 2023-10-15 16:30

ประกวดคอนเทนต์ "To Do Rich เริ่มก่อนรวยกว่า"

ประกวดคอนเทนต์ "To Do Rich เริ่มก่อนรวยกว่า"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคอนเทนต์ "To Do Rich เริ่มก่อนรวยกว่า" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท

กติกา "To do Rich เริ่มก่อนรวยกว่า"

Deadline: 
Sun, 2023-10-15 (All day)

ประกวดคลิปโฆษณารูปแบบแนวตั้ง "เพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจchallenge"

ประกวดคลิปโฆษณารูปแบบแนวตั้ง "เพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจchallenge"

ถ้วยทองโอสถ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปโฆษณารูปแบบแนวตั้ง "เพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจchallenge" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ถ้วยทองในอนาคต

Deadline: 
Tue, 2023-10-31 16:30

ประกวดหนังสั้น "Climate Short Film"

ประกวดหนังสั้น "Climate Short Film"

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Climate Short Film" ชิงเงินรางวัลลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sun, 2023-11-12 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2023

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2023

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2023 หัวข้อ "หกขาหนึ่งพลัง หยุดยั้งโรคพิษสุนัขบ้า ต่างตัวต่างภาษา ก็เข้าใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมเ

Deadline: 
Thu, 2023-09-21 (All day)

แข่งขันทักษะภาษาจีน "จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 8

แข่งขันทักษะภาษาจีน "จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 8

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสายสามัญ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน "จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 8 ชิงโล่รางวัล เหรียญ เกียรติบัตร พร้อมคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS และส่วน

Deadline: 
Sun, 2023-10-29 16:30

ประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง)

ประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประเภทการพัฒนาทักษะภาษา (จีนกลาง) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Tue, 2023-10-31 16:30

ประกวดนวนิยายขนาดสั้นหรือวรรณกรรมเยาวชน "เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม : Writer Zeed 4" Online Version

ประกวดนวนิยายขนาดสั้นหรือวรรณกรรมเยาวชน "เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม : Writer Zeed 4" Online Version

Writer Zeed โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2557 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวนิยายขนาดสั้นหรือวรรณกรรมเยาวชน "เพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรม : Writer Zeed 4" Online Version ชิงรางวัลจัดทำ E-Book พร้อ

Deadline: 
Tue, 2023-10-31 16:30

ประกวดถ่ายคลิปวิดีโอสั้นในแอพพลิเคชั่น TikTok "เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ" กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (Unseen Chiang Mai)

ประกวดถ่ายคลิปวิดีโอสั้นในแอพพลิเคชั่น TikTok "เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ" กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (Unseen Chiang Mai)

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายคลิปวิดีโอสั้นใน แอพพลิเคชั่น TikTok "เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ" กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (Unseen Chiang Mai) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2023-09-20 12:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.