^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “เด็กไทยไม่จมน้ำ”

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “เด็กไทยไม่จมน้ำ”

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “เด็กไทยไม่จมน้ำ” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50

หมดเขต: 
พ, 2020-09-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “สนามเด็กเล่น ที่หนูเล่นอย่างปลอดภัย”

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “สนามเด็กเล่น ที่หนูเล่นอย่างปลอดภัย”

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “สนามเด็กเล่น ที่หนูเล่นอย่างปลอดภัย”

หมดเขต: 
พ, 2020-09-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “เด็กไทยต้องไม่ตายบนถนน !!”

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “เด็กไทยต้องไม่ตายบนถนน !!”

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “เด็กไทยต้องไม่ตายบนถนน !!” ชิงรางวัลมู

หมดเขต: 
พ, 2020-09-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “รู้จัก รู้ภัย รู้ทันความรุนแรง”

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “รู้จัก รู้ภัย รู้ทันความรุนแรง”

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “รู้จัก รู้ภัย รู้ทันความรุนแรง” ชิงราง

หมดเขต: 
พ, 2020-09-30 16:30

ประกวดสร้างสรรค์วิดีโอ "SuperNova" Infinix Smartphone

ประกวดสร้างสรรค์วิดีโอ "SuperNova" Infinix Smartphone

INFINIX ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์วิดีโอ "SuperNova" Infinix Smartphone ชิงเงินรางวัล พร้อมเสื้อยืด T-shirt

หมดเขต: 
อ, 2020-12-08 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "PEATSWAMPs Youth Challenge" หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุ"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "PEATSWAMPs Youth Challenge" หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุ"

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF), เครือข่ายเยาวชนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำประเทศไทย (GYBN Thailand) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18-30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการ

หมดเขต: 
พ, 2020-10-14 16:30

ประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) หัวข้อ "Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง"

ประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) หัวข้อ "Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง"

กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) หัวข้อ "Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการส่งผลงาน

หมดเขต: 
อ, 2020-10-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020

กรมปศุสัตว์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020 หัวข้อ “End Rabies: Collaborate, Vaccinate” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 23,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2020-09-22 16:30

ประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology"

ประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology"

สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology" ชิงรางวัลมูลค่า 4,000 บาท ทุกเดือน

เงื่อนไขการส่งประกวดผลงาน

หมดเขต: 
พ, 2020-12-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" ปีที่ 3

ประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" ปีที่ 3

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" ปีที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 360,000 บาท พร้อมถ้วยร

หมดเขต: 
จ, 2020-11-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.