^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวด "ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023"

ประกวด "ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023"

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุ 15 - 35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023" หัวข้อ "การค้าในโลกยุคหลัง covid

หมดเขต: 
ศ, 2023-03-31 16:30

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ"

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ"

วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี และชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ" เนื่องในงานสมโภชพระอุโบสถ สืบสาน ประเพณ

หมดเขต: 
จ, 2023-04-10 16:30

ประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์" ประจำปี ๒๕๖๖

ประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์" ประจำปี ๒๕๖๖

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งงานเข้าร่วมการประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์" ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-04-28 (All day)

ประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 8"

ประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 8"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards

หมดเขต: 
อา, 2023-04-30 17:00

ประกวดคลิป "GSB TikTok Challenge ออมสิน รู้ทัน ป้องกัน กลโกง"

ประกวดคลิป "GSB TikTok Challenge ออมสิน รู้ทัน ป้องกัน กลโกง"

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "GSB TikTok Challenge ออมสิน รู้ทัน ป้องกัน กลโกง" ชิงรางัลมูลค่ารวม 16,500 บาท

หัวข้อการประกวด
"ออมสิน รู้ทัน ป้องกัน กลโกง"

หมดเขต: 
ศ, 2023-03-31 23:59

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น "โครงการเยาวชนล้านนา"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น "โครงการเยาวชนล้านนา"

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคเหนือตอนบน ขอเชิญเยาวชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น "โครงการเยาวชนล้านนา" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 28,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2023-03-27 16:30

ประกวดสื่อโปสเตอร์ "โครงการเยาวชนล้านนา"

ประกวดสื่อโปสเตอร์ "โครงการเยาวชนล้านนา"

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคเหนือตอนบน ขอเชิญเยาวชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อโปสเตอร์ "โครงการเยาวชนล้านนา" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2023-03-27 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม" ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 80,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2023-03-15 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นบนแอปพลิเคชัน TikTok Campaign ที่ 1 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เจอข่าวปลอมต้องทำอย่างไร"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นบนแอปพลิเคชัน TikTok Campaign ที่ 1 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เจอข่าวปลอมต้องทำอย่างไร"

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นบนแอปพลิเคชัน TikTok Campaign ที่ 1 ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เจอข่าวปลอมต้องทำอย่างไร" ชิงเงินรางวัล และ Gift Set ของที่ระลึ

หมดเขต: 
อ, 2023-03-07 17:00

ประกวดเขียนคอนเทนต์ "ครั้งแรกของฉัน : My First Time"

ประกวดเขียนคอนเทนต์ "ครั้งแรกของฉัน : My First Time"

Fourgle ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเขียนคอนเทนต์ "ครั้งแรกของฉัน : My First Time" ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 38,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม

หมดเขต: 
อา, 2023-03-12 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod