^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วางแผนอาชีพที่อยากเป็นให้สำเร็จด้วยการศึกษานิวซีแลนด์”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วางแผนอาชีพที่อยากเป็นให้สำเร็จด้วยการศึกษานิวซีแลนด์”

Education New Zealand (ENZ) หรือหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด ์ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วางแผนอาชีพที่อยากเป็นให้สำเร็จด้วยการศึกษานิวซีแลนด์” ชิงรางวัลไปทดลองเรียนและทัศ

หมดเขต: 
พ, 2019-07-24 16:30

ประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST”

ประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST”

ช่อง 7HD ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และโตโยต้า ยาริส ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST” หัวข้อ “ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม : Social & Environment Crisis”

หมดเขต: 
ส, 2019-08-31 16:30

ประกวดรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคเหนือ ประจำปี 2562

ประกวดรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคเหนือ ประจำปี 2562

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับเครือข่ายภาคเหนือ ขอเชิญเด็ก เยาวชน สื่อชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่จา

หมดเขต: 
พฤ, 2019-07-25 16:30

ประกวด Video Clip "Secret J 1M Contest 1 ล้านวิว 1 ล้านบาท" หัวข้อ "Secret J Aura Serum #SecretJความลับเปลี่ยนชีวิต

ประกวด Video Clip "Secret J 1M Contest  1 ล้านวิว 1 ล้านบาท" หัวข้อ "Secret J Aura Serum #SecretJความลับเปลี่ยนชีวิต

Secret J Aura Serum ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Video Clip "Secret J 1M Contest 1 ล้านบาท" หัวข้อ "Secret J Aura Serum #SecretJความลับเปลี่ยนชีวิต" ชิงรางวัลเงินสด 

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
พ, 2019-07-31 16:30

ประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท"

ประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกว

หมดเขต: 
ศ, 2019-08-30 16:30

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

ประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ"

สำนักพิมพ์ไดฟุกุ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักเล่าหนังสือประเภทสืบสวน "The Reviewer เฟ้นหานักเล่าหนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2019-07-22 16:30

ประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation) หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม”

ประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation) หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม”

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation) หัวข้อ “เย

หมดเขต: 
ศ, 2019-07-19 16:30

ประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม"

ประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม"

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2019-07-19 17:00

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่"

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่"

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
ศ, 2019-07-19 16:30

อบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “The Life Saver เปลี่ยนก่อนป่วย”

อบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “The Life Saver เปลี่ยนก่อนป่วย”

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ โครงการ CHANGE 4 HEALTH ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “The Life Saver เปลี่ยนก่อนป่วย” ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
พ, 2019-07-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.