^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" หัวข้อ "ชีวิตที่ว้าวุ่น..ใช้สติ สมาธิ ค้ำจุน..ช่วยหาทางออกได้"

ประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" หัวข้อ "ชีวิตที่ว้าวุ่น..ใช้สติ สมาธิ ค้ำจุน..ช่วยหาทางออกได้"

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอเชิญนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" หัวข้อ "ชีวิตที่ว้าวุ่น..ใช้สติ สมาธิ ค้ำจุน..ช่วยหาทางออกไ

หมดเขต: 
ศ, 2024-03-15 16:30

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ห้องเรียนสู้ฝุ่น ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Y

หมดเขต: 
อา, 2024-03-31 (All day)

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทเด็กและเยาวชน "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทเด็กและเยาวชน "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ห้องเรียนสู้ฝุ่น ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประ

หมดเขต: 
อา, 2024-03-31 (All day)

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทกลุ่มคนพิการ ในหัวข้อ "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทกลุ่มคนพิการ ในหัวข้อ "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ห้องเรียนสู้ฝุ่น ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญกลุ่มคนพิการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทกลุ่มคนพิก

หมดเขต: 
อา, 2024-03-31 (All day)

ประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024"

ประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024"

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024" ในหัวข้อ "Innovation For Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต"

หมดเขต: 
อ, 2024-03-12 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "เล่นใหญ่ให้เห็นฝุ่น"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "เล่นใหญ่ให้เห็นฝุ่น"

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ "เล่นใหญ่ให้เห็นฝุ่น" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2024-03-07 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024"

ประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024"

เมืองพัทยา ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024" ชิ

หมดเขต: 
พ, 2024-04-17 16:00

ประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9"

ประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards

หมดเขต: 
อ, 2024-04-30 17:00

ประกวดคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. ลง TikTok หัวข้อ "ปลอดภัย อุ่นใจ ประกันภัย พ.ร.บ."

ประกวดคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. ลง TikTok หัวข้อ "ปลอดภัย อุ่นใจ ประกันภัย พ.ร.บ."

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. ลง TikTok หัวข้อ "ปลอดภัย อุ่นใจ ประกันภัย พ.ร.บ." ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2024-02-26 18:00

ประกวดผลงานสร้างสรรค์ หัวข้อ "ฝากตัว ฝากร้าน ฝากผลงานกันหน่อยจ้า"

ประกวดผลงานสร้างสรรค์ หัวข้อ "ฝากตัว ฝากร้าน ฝากผลงานกันหน่อยจ้า"

Thinkster ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานสร้างสรรค์ หัวข้อ "ฝากตัว ฝากร้าน ฝากผลงานกันหน่อยจ้า" ชิงโอกาสได้สัมภาษณ์ในรายการ ‘งานนี้มาไง’ กับทีมงาน Thinkster

หมดเขต: 
พ, 2024-03-20 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.