^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และ อาร์ตเวิร์ค (artwork) สติ๊กเกอร์ ติดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ในโครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป 190,000 Baht 2017-05-24T16:00:00
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Innovation Awards) ครั้งที่ 17 ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา ไม่มี 2017-05-24T16:00:00
ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 : Youth Greenovation Awards 2017 ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน 1,000,000 Baht 2017-05-26T16:00:00
ประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์” ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2017-05-26T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย “คุ้งบางกะเจ้า ความสุขพระราชทาน” ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2017-05-26T17:00:00
ประกวดวงดนตรี "The Crystal PTT Music Contest" เพราะชีวิต "มัน ต้อง สนุก" ประกวดดนตรี/วงดนตรี นักเรียน ไม่มี 2017-05-26T18:00:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2017-05-28T16:00:00
แข่งขันทำอาหารเกาหลี “2017 Global Taste of Korea Cooking Contest” ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2017-05-30T16:00:00
ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” ประกวดสื่อ, ประกวดออกแบบกราฟฟิก นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 55,000 Baht 2017-05-30T16:00:00
ประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น : Best e-Commerce Website Award ประจำปี 2560 ธุรกิจ องค์กร ไม่มี 2017-05-30T16:00:00
ประกวดออกแบบมาสคอต "M CHANNEL MASCOT CONTEST" ภายใต้แนวคิด "ช่องหนังคุณภาพ 24 ชม." ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบมาสคอต นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 50,000 Baht 2017-05-31T16:00:00
ประกวดออกแบบบ้าน “LANDY HOME Design Contest 2017” ประกวดออกแบบ, สถาปัตยกรรม นิสิต นักศึกษา ไม่มี 2017-05-31T16:00:00
ประกวด "Harper’s BAZAAR NEWGEN FASHION AWARD 2017" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2017-05-31T16:00:00
ประกวดวาดภาพเชิงสร้างสรร "I AM ORIGINAL 2 by PIGMA MICRON" หัวข้อ "เส้นเล่าเรื่อง จินตนาการผ่านปากกาสู่ลายเส้น" ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นิสิต นักศึกษา 180,000 Baht 2017-05-31T16:00:00
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์ ติดครัวเรือน” ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดออกแบบ ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2017-05-31T16:00:00

หน้า

Members Online

There is currently 1 user online.

  • admin