^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
ประกวดแต่งนิยาย หัวข้อ "จอยสร้างเรื่อง (Joy Creator)" ในโครงการ "Joy Academy Reality" ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2022-01-20T16:30:00
ประกวดในงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม" ครั้งที่ 3 ปี 2565 ประกวดงานเขียน, ประกวดภาพถ่าย, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2022-01-21T16:30:00
ประกวดวาดภาพระบายสี 2022 ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในยุค New Normal" ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน 2,000 Baht 2022-01-25T16:30:00
ประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย 2565 : Thailand Lanna Music Competition 2022 ประกวดดนตรี/วงดนตรี, ประกวดร้องเพลง นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 204,000 Baht 2022-01-27T16:30:00
ประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม" ประกวดงานเขียน นักเรียน 49,000 Baht 2022-01-28T23:59:00
ประกวดหนังสั้น "fuse. film festival 2022" ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2022-01-31T16:30:00
ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 : Thailand Science Drama Competition 2022 ประกวดความสามารถพิเศษ นักเรียน, ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2022-01-31T16:30:00
ประกวดวาดภาพระบายสี "ซอนนี่ เชฟป่วนก๊วนอร่อย" ในธีม Cook It! Eat It! Color It!” ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2022-01-31T16:30:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสครบรอบ “10 ปี สถาปนิกสมุย” ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นิสิต นักศึกษา 10,000 Baht 2022-01-31T16:30:00
ประกวดความสามารถด้านดนตรี “Music Scholarships 2022” ประกวดดนตรี/วงดนตรี, ประกวดความสามารถพิเศษ นักเรียน ไม่มี 2022-01-31T16:30:00
ประกวดออกแบบร้านสะดวกซัก “Alliance Laundromat Design Contest 2021” ประกวดออกแบบ, สถาปัตยกรรม นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 120,000 Baht 2022-01-31T17:00:00
ประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3 ประกวดความสามารถพิเศษ, การประกวดทั่วไป นักเรียน, นิสิต นักศึกษา ไม่มี 2022-02-01T16:30:00
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2565 : Thailand Junior Water Prize 2022 ประกวดด้านวิชาการ, ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน ไม่มี 2022-02-18T16:30:00
ประกวดออกแบบเกมนิยายแชทครั้งที่ 1 “บุสสดี Interactive Story Game Contest” เกมส์, ประกวดออกแบบ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2022-02-20T16:30:00
ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบมาสคอต นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 10,000 Baht 2022-02-21T16:30:00

หน้า

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod