^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
แข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้หญิง "Women : Thailand Cyber Top Talent 2022" คอมพิวเตอร์/IT นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 200,000 Baht 2022-12-10T16:30:00
ประกวดโครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ประเภทศิลปกรรม ครั้งที่ 22 ประกวดศิลปกรรม, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2022-12-10T16:30:00
ประกวดเรื่องสั้นและบทร้อยกรอง "โครงการเกียรตินิยมวรรณศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2565" ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2022-12-10T23:59:00
แข่งขันทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประกวดด้านวิชาการ นิสิต นักศึกษา ไม่มี 2022-12-12T16:30:00
ประกวดภาพถ่าย "Dow ชวนเที่ยว ป่าชายเลนระยอง" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป 120,000 Baht 2022-12-15T16:30:00
ประกวด "Stage of the Art Challenge" ประกวดภาพถ่าย, ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ ประชาชนทั่วไป 160,000 Baht 2022-12-15T16:30:00
ประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18 : Young Thai Science Ambassador (YTSA#18)" ประกวดด้านวิชาการ, ประกวดความสามารถพิเศษ นิสิต นักศึกษา 500,000 Baht 2022-12-16T16:30:00
ประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้" ประกวดโครงการ, การประกวดทั่วไป นักเรียน, นิสิต นักศึกษา 100,000 Baht 2022-12-16T16:30:00
ประกวด Graphic Illustration Image หัวข้อ "ออกแบบเมนูที่รักให้ศักดิ์สิทธิ์ จนขายดิบขายดี!" ศิลปะ ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2022-12-18T16:30:00
ประกวดออกแบบโลโก้ "ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย ครบรอบ 190 ปี" ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2022-12-18T16:30:00
ประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกวดออกแบบ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 40,000 Baht 2022-12-20T16:30:00
ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ "พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" ประกวดสื่อ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 234,000 Baht 2022-12-21T16:30:00
ประกวดคลิป "กินเที่ยวให้สุด หยุดที่สมุทรปราการ" ประกวดสื่อ ประชาชนทั่วไป 10,000 Baht 2022-12-22T16:30:00
ประกวดคลิป TikTok หัวข้อ "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ประกวดสื่อ นักเรียน 50,000 Baht 2022-12-23T16:30:00
ประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้" ประกวดแอนิเมชั่น นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 320,000 Baht 2022-12-25T16:30:00

หน้า

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod