^ Back to Top

Contest

หัวข้อ ประเภท ผู้แข่งขัน เงินรางวัลรวม หมดเขต
แข่งขันทำอาหารเกาหลีเมนูหมูผัดซอสเกาหลี (Jeyuk-bokkeum) และเมนูของหวาน ภายใต้คอนเซ็ป “The Secret of Korean Food” ประกวด แข่งขัน ทำอาหาร ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2019-04-21T16:00:00
ประกวดนิยายแชทจากแอปพลิเคชันนิยาย ‘จอยลดา’ ในธีม "บรีฟอิหยังวะ" ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป 18,000 Baht 2019-04-21T16:00:00
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนอิมพีเรียล ครั้งที่14 ประกวดร้องเพลง นักเรียน 100,000 Baht 2019-04-22T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย "14thTDEX Underwater Photo Contest" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2019-04-23T16:00:00
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EDUCATIONS FUN FAIR #สนุกเรียน สนุกรู้ เรื่องการศึกษา ประกวดด้านวิชาการ นักเรียน 30,000 Baht 2019-04-24T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย Street Photography หัวข้อ Impressive Andaman “อันดามันประทับใจไม่รู้ลืม” ประกวดภาพถ่าย นักเรียน 100,000 Baht 2019-04-25T16:00:00
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา "SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019" ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 120,000 Baht 2019-04-25T16:00:00
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ศิลปะกับหมากล้อม" ประกวดภาพถ่าย ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2019-04-26T16:00:00
ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกวดสื่อ, ประกวดหนัง/ภาพยนตร์ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2019-04-26T16:00:00
ประกวดออกแบบแนวความคิดของความเป็นร้านค้า "BUYING: Alternative designs for shops" ธุรกิจ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2019-04-27T16:00:00
ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” ประกวดวาดภาพ, ศิลปะ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป ไม่มี 2019-04-28T16:00:00
ประกวด “เพื่อน SE-ED 1st Audition” สุดยอดนักอ่าน สร้างแรงบันดาลใจ ประกวดความสามารถพิเศษ, การประกวดทั่วไป นักเรียน 500,000 Baht 2019-04-28T18:00:00
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ไอเดียปราบยุง” ประกวดสื่อ นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 100,000 Baht 2019-04-30T16:00:00
ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ประกวดงานเขียน ประชาชนทั่วไป 680,000 Baht 2019-04-30T16:00:00
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai” ประกวดออกแบบ, ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้ นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป 13,000 Baht 2019-04-30T16:00:00

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.