^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบห้องครัว “Creative Kitchen Design Contest” ภายใต้คอนเซปต์ “Sociable kitchen”

ประกวดออกแบบห้องครัว “Creative Kitchen Design Contest” ภายใต้คอนเซปต์ “Sociable kitchen”

บริษัท ควิก เฟอร์นิเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบห้องครัว “Creative Kitchen Design Contest” ภายใต้คอนเซปต์ “Sociable kitchen” ชิงรางวัลแพคเกจทัวร์ Meet Danish Design in Denmark รวมมูลค

หมดเขต: 
ศ, 2018-06-15 16:00

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๕,๐๐๐

หมดเขต: 
พ, 2018-06-06 16:00

ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์" ชิงเงินรางวัล พ

หมดเขต: 
จ, 2018-04-30 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “ทูตน้อย ๙ ต่อ”

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “ทูตน้อย ๙ ต่อ”

โครงการ ๙ต่อ BEFORE AFTER ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “ทูตน้อย ๙ ต่อ” ชิงรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

หมดเขต: 
พฤ, 2018-05-31 16:00

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน”

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน”

บริษัท เคเอ็มจี รีเสิร์ซ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านเยน พร้อมนำไอเดียผู้ชนะมาสรรค์สร้างเป็นร้านเนื้อย่างของจริง

หมดเขต: 
อา, 2018-05-27 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชิงรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2018-04-30 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2018-06-30 16:00

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) มจพ.สีเขียว Green KMUTNB ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2018-05-05 16:00

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ "GIT’s World Jewelry Design Awards 2018" หัวข้อ "The Pearl of Wisdom – Illumination from under the Surface"

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ "GIT’s World Jewelry Design Awards 2018" หัวข้อ "The Pearl of Wisdom – Illumination from under the Surface"

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 12 "GIT’s World Jewelry Design Awards 2018" หัวข้อ "The Pearl of Wisdom – Illumination from under the Surf

หมดเขต: 
จ, 2018-05-28 16:00

ประกวดออกแบบ Plastic Bag Organizer Awards 2018

ประกวดออกแบบ Plastic Bag Organizer Awards 2018

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Plastic Bag Organizer Awards 2018 ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของพ่อค้าแม่ค้าในการวางถุงพลาสติก เพื่อหยิบใช้งานได้สะดวกขึ้น ชิงเงินรางวั

หมดเขต: 
จ, 2018-04-23 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.