^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ศ, 2023-01-20 (All day)

ประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบอาร์มติดแขนเสื้ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ชิงเง

หมดเขต: 
อ, 2022-12-20 16:30

ประกวดออกแบบโลโก้ "ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย ครบรอบ 190 ปี"

ประกวดออกแบบโลโก้ "ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย ครบรอบ 190 ปี"

สถานทูตสหรัฐฯ และกระทรวงการต่างประเทศของไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ "ความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐฯ-ไทย ครบรอบ 190 ปี" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2022-12-18 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ "กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ" (National Sports Development Fund หรือ NSDF)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ "กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ" (National Sports Development Fund หรือ NSDF)

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (National Sports Development Fund หรือ NSDF) ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 29

หมดเขต: 
พ, 2022-11-30 (All day)

ประกวดออกแบบสกิน "RoV Fantasy Skin Contest"

ประกวดออกแบบสกิน "RoV Fantasy Skin Contest"

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าการประกวดออกแบบสกิน "RoV Fantasy Skin Contest" ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท และเป็นต้นแบบสกินภายในเกม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

หมดเขต: 
ศ, 2022-12-09 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ฯ จังหวัดลําปาง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 9,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2022-12-05 (All day)

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โรงพยาบาลสิงห์บุรี

โรงพยาบาลสิงห์บุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โรงพยาบาลสิงห์บุรี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 23,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2022-11-30 16:30

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาศครบรอบ 5 ทศวรรษ (50 ปี) วิทยาศาสตร์ ทักษิณ ในปี พ.ศ. 2569

ประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาศครบรอบ 5 ทศวรรษ (50 ปี) วิทยาศาสตร์ ทักษิณ ในปี พ.ศ. 2569

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาศครบรอบ 5 ทศวรรษ (50 ปี) วิทยาศาสตร์ ทักษิณ ในปี พ.ศ.

หมดเขต: 
อา, 2023-01-15 16:30

ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ล้านนาสร้างสรรค์สำหรับผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบปูนซิเมนต์สามมิติ "CREATIVE LANNA STREET FURNITURE DESIGN CONTEST"

ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ล้านนาสร้างสรรค์สำหรับผลิตด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบปูนซิเมนต์สามมิติ "CREATIVE LANNA STREET FURNITURE DESIGN CONTEST"

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 17 จังหวัดภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ล้านนาสร้างสรรค์ส

หมดเขต: 
พ, 2022-12-07 16:00

ประกวดออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (USI)

ประกวดออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (USI)

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (USI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและการออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity) ส

หมดเขต: 
พ, 2023-02-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod