^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบแฟชั่น ‘Harper’s BAZAAR Asia New Gen Fashion Award 2019’

ประกวดออกแบบแฟชั่น ‘Harper’s BAZAAR Asia New Gen Fashion Award 2019’

นิตยสาร Harper's BAZAAR ขอเชิญผู้สนใจ อายุ 20-29 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น ‘Harper’s BAZAAR Asia New Gen Fashion Award 2019’ (ครั้งที่ 6) ภายใต้โจทย์การออกแบบเสื้อผ้า ‘Ready to wear ที่สะท้อนตัวตนของนักออกแบบได้ดีที่สุด’

หมดเขต: 
อา, 2019-06-30 16:00

ประกวดออกแบบบ้านลักชัวรี่ – THE PHENOMENON 2 ภายใต้โจทย์ “URBAN | NATURE | LUXURY”

ประกวดออกแบบบ้านลักชัวรี่ – THE PHENOMENON 2 ภายใต้โจทย์ “URBAN | NATURE | LUXURY”

ACARA และ EMPEROR ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และนักออกแบบรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านลักชัวรี่ – THE PHENOMENON 2 ภายใต้โจทย์ “URBAN | NATURE | LUXURY” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2019-05-22 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai”

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท พร้อมใ

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 16:00

ประกวดออกแบบของที่ระลึกประจำจังหวัดระยอง

ประกวดออกแบบของที่ระลึกประจำจังหวัดระยอง

สถาบันพลาสติก ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบของที่ระลึกประจำจังหวัดระยอง "Idea จัดหนัก Design จัดเต็ม" ภายใต้แนวคิด “ของที่ระลึกจังหวัดระยองจากพลาสติกชีวภาพ” ชิ

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 17:30

ประกวดโลโก้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)”

ประกวดโลโก้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)”

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้ “หน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเภทร้านยา(ขย.๑)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

หมดเขต: 
พ, 2019-04-17 16:00

ประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยว เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท

ประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยว เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท

บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยว เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งมรดกทางวัฒนธรรม : The River of Culture Heritage”

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์"

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์"

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประ

หมดเขต: 
ศ, 2019-04-05 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท พร้อมประกาศ

หมดเขต: 
อ, 2019-04-16 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และ กองทัพบก โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Lo

หมดเขต: 
พ, 2019-04-17 16:00

ประกวดออกแบบ "คอกกั้นขยะ พับได้" สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

ประกวดออกแบบ "คอกกั้นขยะ พับได้" สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "คอกกั้นขยะ พับได้" สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2019-04-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.