^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดตกแต่งภาพรถจักรยานยนต์ผ่านโปรแกรมแต่งภาพ "GPX Idea Challenge"

ประกวดตกแต่งภาพรถจักรยานยนต์ผ่านโปรแกรมแต่งภาพ "GPX Idea Challenge"

GPX ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตกแต่งภาพรถจักรยานยนต์ผ่านโปรแกรมแต่งภาพ "GPX Idea Challenge" ภายใต้แนวคิด “Sport Style” ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อ, 2021-03-23 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย "CPOT Logo Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย "CPOT Logo Contest"

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย "CPOT Logo Contest" ภายใต้แนวคิด "The Spirit of CPOT" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2021-03-19 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต "Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 - Prysmian For The Future"

ประกวดออกแบบมาสคอต "Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 - Prysmian For The Future"

Prysmian Thailand (พริสเมยีน ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "Prysmian Thailand Mascot Contest 2021 - Prysmian For The Future" ภายใต้แนวคิด "Prysmian Group ผู้นําด้านสายเคเบิลอันดับ

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-09 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔”

กองทัพอากาศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

หมดเขต: 
อา, 2021-02-28 16:30

ประกวดออกแบบลวดลายกล่องเครื่องดื่ม เต็ดตรา แพ้ค ภายใต้แนวคิด "Go Nature. Go Carton."

ประกวดออกแบบลวดลายกล่องเครื่องดื่ม เต็ดตรา แพ้ค ภายใต้แนวคิด "Go Nature. Go Carton."

Tetra Pak Thailand ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายกล่องเครื่องดื่ม เต็ดตรา แพ้ค ภายใต้แนวคิด "Go Nature. Go Carton." ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมใบประกาศกิตติคุณ

หมดเขต: 
อา, 2021-02-28 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล”

กรมประมง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “กุ้งก้ามกรามไทย (Thai Giant Prawn) สัญลักษณ์แห่งคุณภาพมาตรฐานสากล” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

ประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า ในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี

ประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสัตว์ป่า ในพื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบสิ่งอานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรม เพื่

หมดเขต: 
อา, 2021-02-21 16:30

ประกวดออกแบบเก้าอี้ไม้ "Kagu Design Competition"

ประกวดออกแบบเก้าอี้ไม้ "Kagu Design Competition"

Kengo Kuma & Higashikawa ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเก้าอี้ไม้ "Kagu Design Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 เยน พร้อมบินลัดฟ้าไปนำเสนอผลงานที่เมืองฮิงาชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น

หมดเขต: 
ส, 2021-02-27 16:30

ประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”

ประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ”

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชื่อ และตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ” ชิงรางวัลมูลค่า 15,000 บ

หมดเขต: 
ส, 2021-02-20 16:30

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

ประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest"

KOI Thé Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "KOI15 Gold Dot Award: Graphic Design / Creative Video Contest" หัวข้อ "KOI. Your Daily Beat!" ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.