^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) "แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King's Legacy"
Nissan ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) "แค่ใจก็เพียงพอ : Honor the King's Legacy" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดภาพถ่ายภายในงาน "เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง"
เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายภายในงาน "เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ   หัวข้อการประกวด หัวข้อ...
ประกวดนวัตกรรมด้านประกันภัย “OIC InsurTech Awards 2020”
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านประกันภัย “...
ประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 6
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 6 ในหัวข้อ “พลาสติกกับชีวิตวิถีใหม่ / New Normal Life with...
ประกวดคำขวัญภาษาไทยในกิจกรรม “วันไตโลก ประจำปี 2564 : World Kidney Day 2021”
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญภาษาไทยในกิจกรรม “วันไตโลก ประจำปี 2564 : World Kidney Day 2021” หัวข้อ “Living Well with Kidney Disease” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 2,...
ประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น “Lovecare Creative Contest”
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โครงการขับเคลื่อน พรบ. ...
ประกวดโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ "Entrepreneurial Ecosystem Development"
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ "Entrepreneurial Ecosystem Development"...
ประกวดแต่งกายแฟนซี คอนเซ็ปต์ "Little Ghost ผีน้อยลอยกระทง"
ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น ระยอง ขอเชิญหนูน้อยอายุไม่เกิน 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งกายแฟนซี คอนเซ็ปต์ "Little Ghost ผีน้อยลอยกระทง" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท...
ประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน “Innovative Sustainable Food and FMCG”
Central Food Retail ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอาหารและเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน "Central Food Retail Innovation Contest - Innovative...
ประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี  "PTU Engineering Innovation Award 2020"
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัคเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี "PTU Engineering Innovation Award 2020" ชิงเงินรางวัล...
ประกวดโครงการ StarBooster : A Star is Born
StarBooster ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 - 28 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ StarBooster : A Star is Born ชิงโอกาสในการแสดงซีรีส์ใหม่ จาก AIS PLAY Original พร้อม Workshop การแสดงมูลค่ากว่า 150,000 บาท...
ประกวดคลิปวิดีโอ "ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า"
ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญผู้สนใจอายุ 10 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ...
ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม” ชิงเงินรางวัล...
ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์สีสันแห่งแสงไฟ รัตติกาลเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน”
จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์สีสันแห่งแสงไฟ รัตติกาลเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน”...
ประกวดแต่งกายแฟนซี "Amorini Halloween Party Contest"
ศูนย์การค้า อมอรินี่ รามอินทรา ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 3 - 13 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งกายแฟนซี "Amorini Halloween Party Contest" ในเทศกาลฮัลโลวีน ธีม "ผีนานาชาติ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท...

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.