^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวด "โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 25667
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ขอเชิญครูระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 25667 ชิงโล่เกียรติยศจากศาสตราจารย์ ดร....
แข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ "Youth Pitching Competition"
มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริคณะสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานสนับสนุน...
ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "ในหลวงกับความมั่นคงของชาติ"
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "ในหลวงกับความมั่นคงของชาติ" ชิงทุนการศึกษารวม 126,000 บาท ระดับการประกวด...
แข่งขันออกแบบและพัฒนาโซลูชั่น "Krungsri UniVerse X KMITL Hackathon" โจทย์ "Innovating for a Sustainable Future"
ธนาคารกรุงศรี ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและพัฒนาโซลูชั่น "Krungsri UniVerse X KMITL Hackathon" โจทย์ "Innovating for a...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ผ่านแพลตฟอร์ม TikTiok ภายใต้หัวข้อ "เที่ยวประจวบ ฮีลใจ ให้ใจฟู"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ผ่านแพลตฟอร์ม TikTiok ภายใต้หัวข้อ "เที่ยวประจวบ ฮีลใจ ให้ใจฟู" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท...
ประกวดภาพถ่ายหรือภาพที่ออกแบบด้วย AI หัวข้อ "Save Green ภารกิจกู้โลกสีเขียว"
โครงการเหลือ-ขอ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายหรือภาพที่ออกแบบด้วย AI หัวข้อ "Save Green ภารกิจกู้โลกสีเขียว" ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท กติกาการการประกวด ถ่ายภาพ หรือ...
ประกวดสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ "UNSEEN I SEE The Show Reel"
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ "UNSEEN I SEE The Show Reel" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดภาพถ่ายและคลิป Instagram Reel หัวข้อ "Thailand and Egypt: The Untold Stories"
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิป Instagram Reel หัวข้อ "Thailand and Egypt: The Untold Stories" ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี...
ประกวดแนวความคิดการออกแบบ "BlueScope Design Award 2024"
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ BlueScope ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคณะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวความคิดการออกแบบ "BlueScope Design Award 2024"...
ประกวดสร้างแผนพัฒนาสินค้าและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารแปรรูป Spark the Local 2024 by PTT "ปั้นให้ปัง จุดพลังให้สินค้าชุมชน"
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 - 40 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดสร้างแผนพัฒนาสินค้าและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารแปรรูป Spark the Local 2024 by PTT "ปั้นให้ปัง...
ประกวดเยาวชนนักเล่าเรื่อง "MUSEUM HOPPING"
Museum Siam ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเยาวชนนักเล่าเรื่อง "MUSEUM HOPPING" ชิงโอกาสร่วมกิจกรรมฟรี พร้อมของที่ระลึก และเกียรติบัตร คุณสมบัติผู้สมัคร...
ประกวดการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ "SGDs PKRU Mascot"
สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ "SGDs PKRU Mascot" ชิงเงินราวัล...
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2567 ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2567 ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์...
ประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ซีซัน 4 หัวข้อ "ขับเคลื่อนโลกอนาคตที่ดีกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีจากเด็นโซ่"
Thai DENSO Group ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ซีซัน 4 หัวข้อ "ขับเคลื่อนโลกอนาคตที่ดีกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีจากเด็นโซ่" ชิงทุนการศึกษษมูลค่ารวม 100,500 บาท...

หน้า

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod