^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดถ่ายวิดีโอรีวิว "THE INFLUENCER เพราะใครๆ ก็ influence สิ่งดีๆ ได้"
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายวิดีโอรีวิว "THE INFLUENCER เพราะใครๆ ก็ influence สิ่งดีๆ ได้" ในหัวข้อ "ประสบการณ์ดีๆ ที่ต้องโดน"...
ประกวดวาดภาพระบายสี และภาพถ่าย งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19
เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี และภาพถ่าย งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร ประเภทการประกวด...
ประกวดคลิปวิดีโอการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
ประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "หวนคิดชีวิตย้อนวัย" ในงาน Gift Fair ครั้งที่ 31
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ "หวนคิดชีวิตย้อนวัย"...
ประกวดงานออกแบบ "Corporate identity Design For GI Center at CMU 2023"
ศูนย์ Glycemic Index (GI) Center ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานออกแบบ "Corporate identity Design For GI Center at CMU 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท วัตถุประสงค์...
โครงการประกวดทำคลิปวิดีโอมารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร ปี 3 “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3”
“สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3” โครงการประกวดทำคลิปวิดีโอมารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร ปี 3 หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง”        สำหรับโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย”...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เฮาฮักกัน(ทะระ)เด้อ"
กันทรวิชัยรุ่งเรือง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เฮาฮักกัน(ทะระ)เด้อ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท...
ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้เเนวคิด "Greenhouse Gas Solution for a Better Tomorrow"
Atlas Copco Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ ภายใต้เเนวคิด "Greenhouse Gas Solution for a Better Tomorrow" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000...
ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "สู่ทศวรรษที่ 4 อยุธยาเมืองมรดกโลก"
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "สู่ทศวรรษที่ 4 อยุธยาเมืองมรดกโลก" ชิงเงินรางวัลมูงค่ารวม 31,000...
ประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest ปลดปล่อยความคิดเนรมิตการเรียนรู้"
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ "Online Learning Pitching Contest...
ประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ "Thaivivat Innovation Awards Season 2"
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประกันภัยสร้างสรรค์ "Thaivivat Innovation Awards Season 2" ภายใต้โจทย์ "ทุกวินาทีคุ้มค่า คุ้มครองครบ...
ประกวดคลิป "กินเที่ยวให้สุด หยุดที่สมุทรปราการ"
หอชมเมืองสมุทรปราการ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "กินเที่ยวให้สุด หยุดที่สมุทรปราการ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาล Paknam Artists Lane "เมืองปากน้ำ ถนนคนอาร์ต"...
ประกวดตั้งชื่อใหม่ "หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)"
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อใหม่ "หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)" ชิงรางวัลรวม 30,000 บาท พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ...
แข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้หญิง "Women : Thailand Cyber Top Talent 2022"
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เป็นผู้หญิง...
ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ "พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา"
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ "พลังครูไทย: หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม...

หน้า

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod