^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย "World We Love Season 2"
นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย ในเครืออมรินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "World We Love Season 2" ในโจทย์ "Inspired by Nature ธรรมชาติบันดาลใจ" ชิงเงินรางวัล...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี 2567
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี 2567...
ประกวดภาพถ่าย "Happy Journey with BEM 2023"
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) หรือ BEM ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Happy Journey with BEM 2023" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 80,000 บาท ลักษณะการประกวด...
ประกวดรีวิวความซ่า อร่อยไปไหนกับ "โค้ก" ไม่มีน้ำตาล ให้อร่อยซ่าสุดครีเอทผ่าน TikTok
Coca-Cola ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรีวิวความซ่า อร่อยไปไหนกับ "โค้ก" ไม่มีน้ำตาล ให้อร่อยซ่าสุดครีเอทผ่าน TikTok ชิง Samsung Galaxy Z Flip5 มูลค่า 39,900 บาท...
แข่งขันพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ "YOUNG GAME DEV CAMT 2023 - CONTEST"
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ "YOUNG GAME DEV CAMT 2023 - CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท...
ประกวดเต้น "Double Star Zoom Dance Challenge"
realme ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้น "Double Star Zoom Dance Challenge" ชิงสมาร์ทโฟน realme มูลค่ารวม 15,998 บาท กติกาการร่วมกิจกรรม กดไลก์ Facebook realme กดไลก์...
ประกวดภาพถ่าย/ไวรัลววิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "‘เรา-เล่า-นางเลิ้ง’ ร่วมเล่านางเลิ้งในมุมของเรา"
Thinkster ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย/ไวรัลววิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "‘เรา-เล่า-นางเลิ้ง’ ร่วมเล่านางเลิ้งในมุมของเรา" ชิงโอกาสนำผลงานไปจัดนิทรรศการ พร้อมเผยแพร่ใน Instagram และ...
ประกวดทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม "โครงการ ศาสตร์ • ศิลป์ • ดิน • สยาม"
ศิลป์พิพัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับภูมิปัญญา มูลนิธิดั่งพ่อสอน และวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทัศนศิลป์...
แข่งขัน "IMPERIAL MUSIC AWARDS 2023"
ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "IMPERIAL MUSIC AWARDS 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท...
ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติศึกษาในโรงเรียน "DXC Creator and Innovation Contest"
ไทยพีบีเอส ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ขอเชิญคุณครู และโรงเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติศึกษาในโรงเรียน "DXC Creator and Innovation Contest" ตอน...
ประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑"
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคนพิการ "Disability-Inclusive Media Contest"
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย, สถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์, คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)...
ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 "RSU MUSIC COMPETITION 2023"
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 "RSU MUSIC COMPETITION 2023" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "ชีพ ชีวา ชล" ชลประทานสร้างอาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ขยายเศรษฐกิจ ใกล้ชิดวัฒนธรรม
กรมชลประทาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ "ชีพ ชีวา ชล" ชลประทานสร้างอาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ขยายเศรษฐกิจ ใกล้ชิดวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลรวม 130,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล...
ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023" ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Want"
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 88 Sandbox ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023...

หน้า

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod