^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวด "ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023"
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุ 15 - 35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer...
ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ"
วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี และชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ "ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ"...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ"ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำ และวัฒนธรรม"
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, การท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี, สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก...
ประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย ปี ที่2 : OIC Board Game Innovation 2nd
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมบอร์ดเกมด้านการประกันภัย ปี ที่2 : OIC Board Game Innovation 2nd...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 40 ปี สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 40 ปี สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 "The 14th  Thailand Tourism Awards 2023"
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 "The 14th  Thailand Tourism Awards 2023" ชิงรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่...
ประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์" ประจำปี ๒๕๖๖
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งงานเข้าร่วมการประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์" ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัล...
ประกวดแนวความคิดการออกแบบ "ลานกีฬา กทม. เพื่อทุกคน"
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับสมาคมภูมิสภาปนิก ประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สถาปนิก ภูมิสถาปนิก ส่งผลงานเข้าประกวดแนวความคิดการออกแบบ "ลานกีฬา กทม. เพื่อทุกคน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ PATTAYA CITY of FILM"
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "...
ประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 8"
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software...
ประกวดเต้น "Passione Cover Dance Contest 2023"
Passione Shopping Destination ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "Passione Cover Dance Contest 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 43,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล กติกากาประกวด เปิดรับสมัคร...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "KMUTNB Innovation Awards 2023"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ "KMUTNB Innovation Awards 2023" ชิงถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
ประกวดร้องเพลงสากล ยุค "โก๋หลังวัง" ประจำปี 2566
ศาลาเฉลิมกรุง ขอเชิญมัธยมศึกษาตอนต้น - ผู้สนใจอายุไม่เกิน 30 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงสากล ยุค "โก๋หลังวัง" ประจำปี 2566 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กติกาการประกวด...
ประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น "Prime Minister’s Export Award (PM’s Export Award)"
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น "Prime Minister’s Export Award (PM’s Export Award)" ชิงโล่รางวัล...
ประกวดการออกแบบบ้าน "Young Design Award 2023"
SCG HOME Experience ขอเชิญนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบบ้าน "Young Design Award 2023" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท คอนเซปต์ บ้านเล็กในเมืองใหญ่...

หน้า

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod