^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 หัวข้อ "ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม"
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 หัวข้อ "ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม"...
ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 "Energy Painting 2017" หัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข"
กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 "Energy Painting 2017" หัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท...
ประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวัน
พันธมิตรพลังสยาม (Siam Synergy) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวัน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท  วัตถุประสงค์...
ประกวดภาพถ่าย แนวคิด "เติมเต็มสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันได้ด้วยภาษามือ : Full Inclusion with Sign Language!"
สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย แนวคิด "เติมเต็มสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันได้ด้วยภาษามือ : Full Inclusion with Sign Language!" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า...
ประกวดวาดภาพในจินตนาการ หัวข้อ "วิธีประหยัดไฟฟ้าในจินตนาการ"
ปังปอนด์ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพในจินตนาการ หัวข้อ "วิธีประหยัดไฟฟ้าในจินตนาการ" โครงการ "ปังปอนด์ชวนเด็กไทยใส่ใจพลังงาน ปี 5" ชิงทุนการศึกษามูลค่า 40,000 บาท...
ประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1
บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "New Sport : Innovation but functional"...
ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา...
ประกวด "YOUNG STREET PHOTOGRAPHY CONTEST 2017"
The Jam Factory Magazine ร่วมกับ Street Photo Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "YOUNG STREET PHOTOGRAPHY CONTEST 2017" ชิงของรางวัล พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นกับกลุ่ม...
ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Motion...
ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น หัวข้อ "ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม"
สำนักงานกองทุนยุติธรรม ร่วมกับ สมาคมผู้กับกำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น หัวข้อ "ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 117,000 บาท...
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม"
Mitsui Sumitomo Insurance Thailand Branch ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อประเภทโปสเตอร์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000...
ประกวดสติกเกอร์ LINE ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสติกเกอร์ LINE ศิษย์สัมพันธ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร คุณสมบัติผู้เข้าประกวด นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป...
ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging Design Competition"
Japan Foundation ร่วมกับ ASPaC Association และ Japan Package Design Association (JPDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging...
ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS BrandAge Award ปีที่ 11 ตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข”
AIS ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS BrandAge Award ปีที่ 11 ตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,600,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล...
แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ ชิง รางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่ารวม ๖๐,๐๐๐ บาท...

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.