^ Back to Top

ประกวดออกแบบ "ประติมากรรม ประตูศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย" และประกวดออกแบบ "เอกลักษณ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย"

ประกวดผลงานออกแบบ "ประติมากรรม ประตูศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย" และประกวดผลงานออกแบบ "เอกลักษณ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย"

Saksit Power Co,.Ltd. ภายใต้แบรนด์ Saksit Alloy ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ประติมากรรม ประตูศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย" และประกวดออกแบบ "เอกลักษณ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัลอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนักออกแบบมืออาชีพ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นพำนักอยู่ประเทศไทย ได้ทั้งประเภทเดี่ยว ประเภททีม (ไม่เกิน 3 คน)
 2. ไม่จำกัดอายุ

ประเภทการประกวด

 1. ประกวดผลงานออกแบบ "ประติมากรรม ประตูศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย"
 2. ประกวดผลงานออกแบบ "เอกลักษณ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย"

กำหนดการ

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 • รับรางวัลในวันเปิดตัว Franchise Saksit

รางวัลการประกวด

 • ประกวดผลงานออกแบบ "ประติมากรรม ประตูศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย"
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมของกำนัลสินค้าของบริษัท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมของกำนัลสินค้าของบริษัท
  • รางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมของกำนัลสินค้าของบริษัท
 • ประกวดผลงานออกแบบ "เอกลักษณ์ของศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย"
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมชุดสนาม 1 ชุด
  • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมชุดสนาม 1 ชุด
  • รางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมชุดสนาม 1 ชุด

หมายเหตุ ผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวดจะเก็บไว้ทางบริษัท ซึ่งอาจจะได้รับการจัดแสดงผลงานในบริษัทหรืองานแสดงสินค้าต่างๆ ที่บริษัทจัด

ติดต่อสอบถาม

 • บจก. ธ ศักดิ์สิทธิ์ อัลลอย สเตนเลส อินเตอร์
  93/3 ตรงข้ามแม็คโครบางบอน ถ.กาญจนาภิเษก แขวง/เขต บางบอน
 • หมายเลข: 080-936-8770, 095-505-9599 และ 081-988-8512 จันทร์-เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
 • E mail: Pat.saksitpower@gmail.com
 • Website : www.Saksitalloy.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธนะพัฒน์ วัชรฐิติเปรมชัย และ คุณนิติพัฒน์ รองเมืองฐิติ

Deadline: 
27 Oct 2018 08:00 to 30 Nov 2018 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.