^ Back to Top

ศิลปะ

ประกวดศิลปะทั่วไป ในแขนงต่างๆ วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) คือ ศิลปะงดงาม ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และ อารมณ์เป็นสำคัญ เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม, วรรณกรรม, ดุริยางศิลป์/ดนตรี, นาฏศิลป์ การละคร การเต้นรำ ภาพยนตร์

ประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

ประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 270,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2016-10-14 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน : School Milk Art Contest 2016”

ประกวดวาดภาพระบายสี “โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน : School Milk Art Contest 2016”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน : School Milk Art Contest 2016” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 3" หัวข้อ "ชวนบอกรักแม่"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 3" หัวข้อ "ชวนบอกรักแม่"

ขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริท-ซี พลัส ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 3" หัวข้อ "ชวนบอกรักแม่" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมคอมพิวเตอร์มอบให้แก่โรงเรียนเจ้าของผลง

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก"

บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 146,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 19”

ประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 19”

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 19” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

Deadline: 
Fri, 2016-08-05 16:00

ประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

ประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโ

Deadline: 
Mon, 2016-07-25 16:00

ประกวดศิลปกรรม "อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 7"

ประกวดศิลปกรรม "อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 7"

มูลนิธิอมตะ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และศิลปินผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม "อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 7" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 2,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Sun, 2016-11-06 16:00

ประกวดจิตรกรรมปลูกจิตสำนึกรักป่าน่าน

ประกวดจิตรกรรมปลูกจิตสำนึกรักป่าน่าน

หอศิลป์ริมน่าน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และเยาวชนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมปลูกจิตสำนึกรักป่าน่าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และตั๋วเครื่องบิน

Deadline: 
Sat, 2016-09-10 19:00

ประกวดวาดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"

ประกวดวาดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย" ชิงถ้วยรางวัลพระรา

Deadline: 
Tue, 2016-10-25 16:00

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ

Deadline: 
Tue, 2016-10-25 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ศิลปะ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod