^ Back to Top

ศิลปะ

ประกวดศิลปะทั่วไป ในแขนงต่างๆ วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) คือ ศิลปะงดงาม ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และ อารมณ์เป็นสำคัญ เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม, วรรณกรรม, ดุริยางศิลป์/ดนตรี, นาฏศิลป์ การละคร การเต้นรำ ภาพยนตร์

ประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า"

ประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า"

HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2022-10-15 16:30

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ลมหายใจเดียวกัน"

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ลมหายใจเดียวกัน"

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.

Deadline: 
Wed, 2022-08-10 16:30

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2565 "13th UOB Painting of the Year"

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2565 "13th UOB Painting of the Year"

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2565 "13th UOB Painting of the Year" ชิงเงินรางวัลรวม 1,720,000 บาท พร้อมโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภั

Deadline: 
Mon, 2022-08-15 16:30

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ ขอเชิญเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส

Deadline: 
Sun, 2022-07-31 16:30

ประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

ประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6 - 18 ปี ใน 5 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม :

Deadline: 
Sun, 2022-06-05 16:30

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022"

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 8-11 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "Save

Deadline: 
Sun, 2022-05-15 16:30

ประกวดผลงานศิลปะ "Ozone2Climate Art Contest"

ประกวดผลงานศิลปะ "Ozone2Climate Art Contest"

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะ "Ozone2Climate Art Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2022-05-20 16:30

ประกวดภาพวาดแฟนอาร์ตจากการ์ตูนและนิยายดัง "เกิดใหม่ชาตินี้ฉันจะเป็นเจ้าตระกูล"

ประกวดภาพวาดแฟนอาร์ตจากการ์ตูนและนิยายดัง "เกิดใหม่ชาตินี้ฉันจะเป็นเจ้าตระกูล"

WeComics ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดแฟนอาร์ตจากการ์ตูนและนิยายดัง "เกิดใหม่ชาตินี้ฉันจะเป็นเจ้าตระกูล" หัวข้อ "วันสงกรานต์ของฟีเรนเทียและเฟเรส" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2022-04-30 16:30

ประกวด "Monami Doodle Art Contest 2022"

ประกวด "Monami Doodle Art Contest 2022"

Monami Thailand ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Monami Doodle Art Contest 2022" หัวข้อ "Summer Colorful Day" ชิงเงินทุนการศึกษาและของรางวัล รวมมูลค่า 47,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2022-04-30 (All day)

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต"

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต"

เฟซบุ๊ก IPST Thailand ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต" เนื่องในวันน้ำโลก : World Water Day ชิงเกมการเรียนรู้จาก IPST

Deadline: 
Fri, 2022-04-22 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ศิลปะ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod