^ Back to Top

ศิลปะ

ประกวดศิลปะทั่วไป ในแขนงต่างๆ วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) คือ ศิลปะงดงาม ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และ อารมณ์เป็นสำคัญ เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม, วรรณกรรม, ดุริยางศิลป์/ดนตรี, นาฏศิลป์ การละคร การเต้นรำ ภาพยนตร์

แข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี12 "พลังแผ่นดิน...ปัญญาแผ่นดิน"

แข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี12 "พลังแผ่นดิน...ปัญญาแผ่นดิน"

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน SCB Challenge "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี12 "พลังแผ่นดิน...ปัญญาแผ่นดิน" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเง

Deadline: 
Mon, 2017-10-30 16:00

ประกวดวาดภาพลายการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน หัวข้อ “จับตูนใส่เสื่อ”

ประกวดวาดภาพลายการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน หัวข้อ “จับตูนใส่เสื่อ”

บริษัทนครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพลายการ์ตูนบนเสื่อน้ำมัน หัวข้อ “จับตูนใส่เสื่อ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดออกแบบภาพโมเสค 2017 ในโครงการ “สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย” Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017

ประกวดออกแบบภาพโมเสค 2017

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพโมเสค 2017 ในโครงการ “สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย” Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017 ชิงเงินรางวัลมูลค่า

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี นักวิทยาศาสตร์น้อย

ประกวดวาดภาพระบายสี นักวิทยาศาสตร์น้อย

Merck Thailand ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี นักวิทยาศาสตร์น้อย ชิงทุนการศึกษากว่า 40,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sun, 2017-10-15 16:00

ประกวด Illustrator contest Asia #Theme III หัวข้อ "นิทาน"

ประกวด Illustrator contest Asia #Theme III หัวข้อ "นิทาน"

Brain-Navi ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Illustrator contest Asia #Theme III หัวข้อ "นิทาน"  ชิงรางวัล

คุณสมบัติ

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 (All day)

ประกวดวาดภาพระบายสี “My Bright Smile” Global Art Contest

 ประกวดวาดภาพระบายสี “My Bright Smile” Global Art Contest

บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ประกวดวาดภาพระบายสี “My Bright Smile” G

Deadline: 
Fri, 2017-12-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “My Little Pony Friendship of Magic”

ประกวดวาดภาพระบายสี “My Little Pony Friendship of Magic”

มงคลเมเจอร์ ร่วมกับ บูมเมอแรง (ประเทศไทย) และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาชั้น และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “My Little Pony Friendship of Magic” ชิงเงินรางวัลรวม 58,000 บาท และขอ

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดวาดภาพกับ Nagas LED ปี 2 หัวข้อ "เเสงสว่างแห่งจินตนาการ"

ประกวดวาดภาพกับ Nagas LED ปี 2 หัวข้อ "เเสงสว่างแห่งจินตนาการ"

NAGAS LED ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี ปี 2 หัวข้อ “แสงสว่างแห่งจินตนาการ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2017-08-30 16:00

ประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ครั้งที่1

ประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ครั้งที่1

เทศบาลเมืองเคมบุจิ ภูมิภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และ อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ครั้งที่1 ชิงโอกาสในการเยือนเมืองเคมบุจิ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

Deadline: 
Thu, 2017-09-14 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 หัวข้อ "ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม"

ประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 หัวข้อ "ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม"

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 หัวข้อ "ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม" ชิงทุนการศึกษามูค่ารวมกว่า 270,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-10-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ศิลปะ

Members Online

There are currently 0 users online.