^ Back to Top

ศิลปะ

ประกวดศิลปะทั่วไป ในแขนงต่างๆ วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) คือ ศิลปะงดงาม ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และ อารมณ์เป็นสำคัญ เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม, วรรณกรรม, ดุริยางศิลป์/ดนตรี, นาฏศิลป์ การละคร การเต้นรำ ภาพยนตร์

ประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"

ประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2019-02-28 16:30

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “มหาตมา คานธี”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “มหาตมา คานธี”

สถานทูตอินเดียในประเทศไทย ขอเชิญเยาวชนำทยอายุระหว่าง 10 - 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “มหาตมา คานธี” ชิงตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศอินเดีย และรางวัลอื่นๆ

หมดเขต: 
อา, 2019-03-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2019 : Toyota Dream Car Art Contest 2019

ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2019 : Toyota Dream Car Art Contest 2019

TOYOTA ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2019 : Toyota Dream Car Art Contest 2019 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร และเป็นตัวแทนประเทศไ

หมดเขต: 
พฤ, 2019-02-28 16:00

ประกวดภาพถ่ายและประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Happy Flower @ Happy Farm"

ประกวดภาพถ่ายและประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Happy Flower @ Happy Farm"

AGA AGRO ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "Happy Flower @ Happy Farm"  ในงานแสดงสายพันธุ์ดอกไม้และผัก 2562 ทรอพิคาน่า ฟลอร่า แอนด์ การ์เด้น ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2019-02-01 16:00

ประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี”

ประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี”

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียร

หมดเขต: 
อา, 2019-02-10 (All day)

ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง”

ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง”

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบั

หมดเขต: 
ศ, 2019-03-29 17:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแต่งเพลง และประกวดหนังสั้น “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน Happy Blue Line Again 2019”

ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแต่งเพลง และประกวดหนังสั้น “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน Happy Blue Line Again 2019”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแต่งเพลง และประกวดหนังสั้น “ร่วมใจ เชื่อมสุข เ

หมดเขต: 
ศ, 2019-03-22 16:00

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space”

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 8 - 11 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเป็นตัว

หมดเขต: 
พ, 2019-07-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0”

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2019-01-06 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ

หมดเขต: 
พ, 2019-01-02 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ศิลปะ

Members Online

There are currently 0 users online.