^ Back to Top

ศิลปะ

ประกวดศิลปะทั่วไป ในแขนงต่างๆ วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) คือ ศิลปะงดงาม ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และ อารมณ์เป็นสำคัญ เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม, วรรณกรรม, ดุริยางศิลป์/ดนตรี, นาฏศิลป์ การละคร การเต้นรำ ภาพยนตร์

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี ครั้งที่ 2 : FAI-FAH Art Contest 2017 หัวข้อ “เปลี่ยนชุมชนอย่างสร้างสรรค์”

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี ครั้งที่ 2 : FAI-FAH Art Contest 2017 หัวข้อ “เปลี่ยนชุมชนอย่างสร้างสรรค์”

มูลนิธิทีเอ็มบี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี ครั้งที่ 2 : FAI-FAH Art Contest 2017 หัวข้อ “เปลี่ยนชุมชนอย่างสร้างสรรค์” ชิงทุนการศึกษามูลค่า พร้อมโล่รางวัลสำหรับโรง

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 16:00

ประกวดภาพวาดนวัตกรรม Live Innovation Thailand Painting Contest 2017 หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ”

ประกวดภาพวาดนวัตกรรม Live Innovation Thailand Painting Contest 2017 หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดภาพวาดนวัตกรรม Live Innovation Thailand Painting Contest 2017 หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Gr

Deadline: 
Fri, 2017-07-07 09:30

ประกวดศิลปะเด็กและเยาวชน หัวข้อ “สันติประชาธรรม”

ประกวดศิลปะเด็กและเยาวชน หัวข้อ “สันติประชาธรรม”

โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเด็กและเยาวชน หัวข้อ “สันติประชาธรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว

Deadline: 
Fri, 2017-07-07 16:00

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕

อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ราง

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8th UOB Painting of the Year

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8th UOB Painting of the Year

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8thUOB Painting of the Year ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสในได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุ

Deadline: 
Sun, 2017-09-17 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2017-09-17 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้"

ขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริท-ซี พลัส ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมคอมพิวเตอร์มอบให้แก่โรงเรียนเจ

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

บริษัท อินทัชโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017"

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017"

มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017" ชิงชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผลงานยอดเยี่ยมแต่ละสาขาจะได้รับ

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”

ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ขเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความ

Deadline: 
Fri, 2017-06-02 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ศิลปะ

Members Online

There are currently 0 users online.