^ Back to Top

ศิลปะ

ประกวดศิลปะทั่วไป ในแขนงต่างๆ วิจิตรศิลป์ (Fine Arts) คือ ศิลปะงดงาม ที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และ อารมณ์เป็นสำคัญ เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม, วรรณกรรม, ดุริยางศิลป์/ดนตรี, นาฏศิลป์ การละคร การเต้นรำ ภาพยนตร์

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทัศนียภาพแห่งสากล : International Perspective”

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทัศนียภาพแห่งสากล : International Perspective”

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทัศนียภาพแห่งสากล : International Perspective” ชิงเงินราง

Deadline: 
Fri, 2018-04-20 17:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "การขับขี่อย่างปลอดภัย : Safety Drive Safety Life"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "การขับขี่อย่างปลอดภัย : Safety Drive Safety Life"

Wearnes Volvo Thailand ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "การขับขี่อย่างปลอดภัย : Safety Drive Safety Life" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Thu, 2018-03-15 16:00

ประกวดวาดการ์ตูน หัวข้อ “พระเอกตาย คอนเทสต์”

ประกวดวาดการ์ตูน หัวข้อ “พระเอกตาย คอนเทสต์”

Ookbee Comics ขอเขิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดการ์ตูน หัวข้อ “พระเอกตาย คอนเทสต์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Fri, 2018-06-15 16:00

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา ภายใต้หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดภาพระบายสี FOREMOST OMEGA SMART ART "ท่องโลกอนาคตกับโฟร์โมสต์ โอเมก้า"

ประกวดภาพระบายสี FOREMOST OMEGA SMART ART "ท่องโลกอนาคตกับโฟร์โมสต์ โอเมก้า"

Foremost ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 3 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพระบายสี FOREMOST OMEGA SMART ART "ท่องโลกอนาคตกับโฟร์โมสต์ โอเมก้า" ชิงทริปไปโตเกียวดิสนีย์แลนด์ พร้อมทุนการศึกษา และ T-shirt ลายผลงานตนเอง มูลค่ารวมกว่า 260,0

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 15 ประจำปี 2560-2561 หัวข้อ “สิ่งมีชีวิต : Living Things”

ประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 15 ประจำปี 2560-2561 หัวข้อ “สิ่งมีชีวิต : Living Things”

JAL FOUNDATION ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 15 ประจำปี 2560-2561 หัวข้อ “สิ่งมีชีวิต : Living Things” บทกวีที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากทั่วโลกจะได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทกวีไฮกุ

Deadline: 
Mon, 2018-01-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน : Toyota Dream Car Art Contest 2018

ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน : Toyota Dream Car Art Contest 2018

TOYOTA ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน : Toyota Dream Car Art Contest 2018 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ขอเชิญ ประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561 หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2018-01-10 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฮีโร่ของฉัน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฮีโร่ของฉัน”

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฮีโร่ของฉัน” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 10,900 บาท

Deadline: 
Mon, 2018-01-08 16:00

ประกวดระบายสี มิตรภาพแห่งสีสัน วาดฝันกับ "9 ศาสตรา"

ประกวดระบายสี มิตรภาพแห่งสีสัน วาดฝันกับ "9 ศาสตรา"

Ookbee Comics ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี มิตรภาพแห่งสีสัน วาดฝันกับ "9 ศาสตรา" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

กติกาการส่งผลงาน

Deadline: 
Wed, 2018-01-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ศิลปะ

Members Online

There are currently 0 users online.