^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรม

ประกวดศิลปกรรม (Fine Arts) เช่น จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์ และสื่อผสม

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ลมหายใจเดียวกัน"

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ลมหายใจเดียวกัน"

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.

Deadline: 
Wed, 2022-08-10 16:30

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ ขอเชิญเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส

Deadline: 
Sun, 2022-07-31 16:30

ประกวดผลงานศิลปกรรมดิจิทัล "FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022"

ประกวดผลงานศิลปกรรมดิจิทัล "FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022"

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (FAAMAI) ร่วมกับ Bangkok Projection Mapping Competition ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปกรรมดิจิทัล "FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022" หัวข้อ "

Deadline: 
Mon, 2022-02-14 16:30

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 : The 11th White Elephant Art Award

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 :  The 11th White Elephant Art Award

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 :  The 11th White Elephant Art Award หัวข้อ “คนไทยให้กันได้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2022-02-26 18:00

ประกวดงานศิลปะและการออกแบบ หัวข้อ “The Future of Us : The Future of Happiness by Mentor International and University of the Arts London (UAL)

ประกวดงานศิลปะและการออกแบบ หัวข้อ “The Future of Us : The Future of Happiness by Mentor International and University of the Arts London (UAL)

Mentor International ร่วมกับ University of the Arts London (UAL) ชวนเยาวชน อายุ 17ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานศิลปะและการออกแบบ ในทุกรูปแบบ หัวข้อ  “The Future of Us : The Future of Happiness มาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ สร้างความส

Deadline: 
Fri, 2021-09-17 (All day)

ประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน”

ประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Tue, 2021-08-31 16:30

ประกวดผลงานศิลปะ โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 (ประจำปี 2564)

ประกวดผลงานศิลปะ โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 (ประจำปี 2564)

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  เชิญชวนเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย ส่งผลงานศิลปะ ผ่านการอ่านวรรณกรรมที่ชอบ ในหัวข้อประกวด คือ 1.“กำลังใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่” หรือ 2.“การให้อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ” ใน

Deadline: 
Fri, 2021-10-15 16:30

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.

Deadline: 
Sun, 2021-07-18 16:00

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกัยรติบัตร

รุ่นการประกวด

Deadline: 
Sat, 2021-05-15 16:30

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 : The 10th White Elephant Art Award หัวข้อ “ในฝัน”

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 : The 10th White Elephant Art Award หัวข้อ “ในฝัน”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 : The 10th White Elephant Art Award หัวข้อ “ในฝัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2021-03-29 18:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดศิลปกรรม

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod