^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9"

ประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม "NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Sat, 2014-10-25 16:00

ประกวด STI Thailand Awards 2015

ประกวด STI Thailand Awards 2015

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และวิสาหกิจ สมัครเข้าร่วมการประกวด STI Thailand Awards 2015 ชิงรางวัล พร้อมโล่รางวัลรและประกาศนียบัตร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 กันยายน

Deadline: 
Wed, 2014-09-10 16:00

ประกวดแอพพลิเคชั่น "CAT Apps Awards 2014"

ประกวดแอพพลิเคชั่น "CAT Apps Awards 2014"

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอพพลิเคชั่น "CAT Apps Awards 2014" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 610,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-08-31 16:00

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT ) “HELLO JUSTICE”

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT ) “HELLO JUSTICE”

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ) และ มูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาในภาคอีสานเข้าแข่งขันประกวดออกแบบ MASCOT ภายใต้แนวคิด “HELLO JUSTICE” ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Tue, 2014-08-26 16:00

ประกวดหนังสั้น “ดรีมอีสาน: อนาคตภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม” Dream Esan: Equity for Justice System Short Film Contest

Dream Esan: Equity for Justice System Short Film Contest

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน องค์กรส่งเสริมประชาธิปไตยที่ไม่แสวงกำไรจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับ ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม(ศนธ.ยธ.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย

Deadline: 
Tue, 2014-08-26 16:00

ประกวดออกแบบ ลายกระเบื้อง Young Creative Contest

ประกวดออกแบบ ลายกระเบื้อง Young Creative Contest

กระเบื้อง CAMPANA ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกระเบื้อง Young Creative Contest ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท 

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 16:00

ประกวดแผนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวปี 2

ประกวดแผนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวปี 2

โครงการ CSR Holiday เป็นโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ให้กับหมู่เกาะทะเลไทย เราจึงเลือกเกาะเสม็ดที่จะทำโครงการนำร่อง เพื่อที่จะพัฒนา กิจกรรมสู่หมู่เกาะ ทะเลไทยอื่นๆ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงสนเข้าร่วมการประกวดแผนส่

Deadline: 
Fri, 2014-08-29 16:00

‏‎Seagull Design Workshop ครั้งที่ 3

‏‎Seagull Design Workshop ครั้งที่ 3
ซีกัล เชิญน้องๆนักศึกษาที่สนใจในเรื่องธุรกิจ หรืออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง มาเริ่มเก็บเกี่ยวความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ในหัวข้อ "เติมความคิด พิชิตความฝัน" โดยวิทยากร "ธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น" คุณปิยพร ตันคงคารัตน์ และ "ธุรกิจจากสิ่งที่ชอบ" คุณพิมพ์ณ
Seminar date: 
Saturday, 2014, August 2 - 09:00 to 17:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบ "ตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 25 th  SUT Anniversary" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่และเก

Deadline: 
Fri, 2014-08-15 16:00

ประกวดดนตรี "เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย"

ประกวดดนตรี "เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย"

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี "เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย"ประจำปี พ.ศ. 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.