^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดโครงการยุวทูต ป.ป.ช. : NACC Youth Ambassadors 2016

ประกวดโครงการยุวทูต ป.ป.ช. : NACC Youth Ambassadors 2016

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการยุวทูต ป.ป.ช.

Deadline: 
Mon, 2016-03-28 16:00

ประกวดทำหนังโฆษณา “ฟิชโช พีคสุดในสามโลก” หัวข้อ “ตัวจริงที่ชัดเจนของวัยรุ่น”

ประกวดทำหนังโฆษณา “ฟิชโช พีคสุดในสามโลก” หัวข้อ “ตัวจริงที่ชัดเจนของวัยรุ่น”

Fisho ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำหนังโฆษณา “ฟิชโช พีคสุดในสามโลก” หัวข้อ “ตัวจริงที่ชัดเจนของวัยรุ่น” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสได้แพร่ภาพจริงในสื่อโทรทัศน์

Deadline: 
Fri, 2016-04-01 16:00

ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2

ประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์วรรณกรรม” ปีที่ 2 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 800,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 (All day)

ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เทิดไท้องค์ราชัน

ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เทิดไท้องค์ราชัน

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ชิงโล่เกียรติยศ เงินสด และของรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2016-02-20 16:00

ประกวด “Young Technopreneur : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ปี 5

ประกวด “Young Technopreneur : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ปี 5

กลุ่มบริษัทสามารถ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Young Technopreneur : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ปี 5 หัวข

Deadline: 
Mon, 2016-03-21 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-04-29 16:00

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 หัวข้อ “ที่นี่..ลำพูน”

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559

จังหวัดลำพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๙ หัวข้อ “ที่นี่..ลำพูน” ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Mon, 2016-02-29 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ”

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ”

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการการประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการมีน้ำใจ การแบ่งปันความรักในสังคมไทย ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 25

Deadline: 
Fri, 2016-04-15 16:00

ประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards หัวข้อ "แต่งตาม...ให้คนตาม : The Influencer"

ประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards หัวข้อ "แต่งตาม...ให้คนตาม : The Influencer"

Saha Group ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards หัวข้อ "แต่งตาม...ให้คนตาม : The Influencer" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท

คุณสมบัติ

Deadline: 
Thu, 2016-03-31 16:00

ประกวดออกแบบโลโก้ โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (Engage U)

ประกวดออกแบบโลโก้ โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (Engage U)

โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (Engage U) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ โครงการจัดตั้งส่วนพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน (Engage U) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้

Deadline: 
Fri, 2016-03-11 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod