^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ“สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ” เพื่อนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดกระทง ในงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดกระทง ในงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาทั่วไป และองค์การ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกระทง ในงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณใต้สะพาน พระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพ

Deadline: 
Mon, 2014-11-03 16:00

ประกวด RECO Young Designer Competition 2014

ประกวด RECO Young Designer Competition 2014

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลาย นักศึกษาอุดมศึกษา หรือในสถาบันด้านการออกแบบ นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด RECO Young Desi

Deadline: 
Fri, 2014-12-19 16:00

ประกวดมาสคอต และสติ๊กเกอร์ไลน์ “CS Mascot and Sticker Line”

ประกวดมาสคอต และสติ๊กเกอร์ไลน์ “CS Mascot and Sticker Line”

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต และสติ๊กเกอร์ไลน์ “CS Mascot and Sticker Line”ชองรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2014-12-21 16:00

ประกวดวงดนตรี "SUPREME MUSIC CONTEST 2014"

ประกวดวงดนตรี "SUPREME MUSIC CONTEST 2014"

ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ (ถนนสามเสน เยื้อง รร.ราชินีบน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "SUPREME MUSIC CONTEST 2014" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย ”มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ”

ประกวดภาพถ่าย ”มหศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย”มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนาง

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา และสติิ๊กเกอร์ไลน์ "แฮปปี้ไม่ใช่เล่น ครั้งที่ 9"

แฮปปี้ไม่ใช่เล่น ครั้งที่ 9

Happy จาก Dtac ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา และสติิ๊กเกอร์ไลน์ "แฮปปี้ไม่ใช่เล่น ครั้งที่ 9"  ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต”

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Deadline: 
Sat, 2015-06-13 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "วัคซีนในฝัน"

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "วัคซีนในฝัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2015-02-15 16:00

การแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM "Pantip Robot Contest 2014 ครั้งที่ 3"

Pantip Robot Contest 2014

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขาบางกะปิ ร่วมกับ ชมรมหุ่นยนต์บีม และสมาคมเจซีไอเซเนเตอร์ไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM "Pantip Robot Contest 2014 ครั้งที่ 3" ชิงทุนการศึกษา และถ้วยรางวัลเกีย

Deadline: 
Thu, 2014-11-06 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.