^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดหนังสั้นโฆษณา “SangSom MOVEaBAR ตอน ประกวดหนังสั้นโฆษณา”

ประกวดหนังสั้นโฆษณา “SangSom MOVEaBAR ตอน ประกวดหนังสั้นโฆษณา”

บริษัท แสงโสม จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโฆษณา “SangSom MOVEaBAR ตอน ประกวดหนังสั้นโฆษณา” ภายใต้ Concept “คนไทย...

Deadline: 
Fri, 2014-11-14 15:00

ประกวดแผนงานลูกค้าสัมพันธ์ MMTh CRM Plan Contest 2014 หัวข้อ "Happy Time with Mitsubishi Eco Car"

MMTh CRM Plan Contest 2014

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานลูกค้าสัมพันธ์ MMTh CRM Plan Contest 2014 ภายใต้หัวข้อ "Happy Time with Mitsubishi Eco Car" สำหรับลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และขอนแก่น (แยกออกเป็น 2 โค

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015 World Art Contest หัวข้อ "Global Health : สุขภาพโลก"

PMAC 2015 World Art Contest

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนเยาวชน และประชาชน ส่งผลงานการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบสองมิติ และ ภาพถ่าย ในการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2015 World Art Contest หัวข้อ "Global Health : สุขภาพโลก" ชิงทุนการศึกษา แ

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singha English Challenge 2014

Singha English Challenge 2014

Singha Corporation ร่วมกับ British Council ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และความรอบรู้ในอาเซียน Singha English Challenge 2O14 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 6OO,OOO บาท พร้อมทริปทัศนศึกษา ณ นครวัด ประเทศกัมพูชา กำหนดก

Deadline: 
Mon, 2014-11-10 16:00

ประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest)

Youth's Electronics Circuit Contest

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญ ประกวดแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Youth's Electronics Circuit Contest) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อิเล็กทรอนิกส์เพื่อท้องถิ่น” ชิงทุนการศึกษามุลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 : NSC 2015"

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 : NSC 2015

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครู อาจารย์ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 : NSC 2015 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ชพส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking" ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2014-10-15 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) การให้บริการรถไฟฟ้าของก รฟม.

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) การให้บริการรถไฟฟ้าของก รฟม.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) การให้บริการรถไฟฟ้าของก รฟม. ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1OO,OOO บาท 

Deadline: 
Fri, 2014-11-28 16:30

ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง–ข่า โลก) ครั้งที่ 3

ประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง–ข่า โลก) ครั้งที่ 3

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ขิง–ข่า โลก) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพร

Deadline: 
Mon, 2015-03-30 16:00

ประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2557 (Sport Science Innovative Contest 2014)

Sport Science Innovative Contest 2014

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2557 (Sport Science Innovative Contest 2014) ชิงเงินรางวั

Deadline: 
Mon, 2014-11-10 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.