^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวด “นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ”

ประกวด “นวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ”

บริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประก

Deadline: 
Mon, 2014-12-15 12:00

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่าเพื่อการสูบน้ำ

มูลนิธิชัยพัฒนา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กังหันลมเทคโนโลยีลมต่ำเพื่อการสูบน้ำ ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน

Deadline: 
Thu, 2014-11-20 15:30

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ หัวข้อ “เสน่ห์แห่งพลอยนพเก้า”

21th Jewelry Season Design Contest

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ หัวข้อ “เสน่ห์แห่งพลอยนพเก้า” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท พร้อ

Deadline: 
Thu, 2015-01-15 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ “30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล”

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ “30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล”

วิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ “30 ปี วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล” ตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่า “เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านวิทยาศา

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

Deadline: 
Sat, 2014-11-15 16:00

ประกวดออกแบบ SYS Student Design Contest 2014 “STEELABLE”

SYS Student Design Contest 2014

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ ประกวดออกแบบ SYS Student Design Contest 2014 “STEELABLE” สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภทนิสิต/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 125,000 บาท พร้อ

Deadline: 
Thu, 2014-10-30 16:00

แข่งขันการปรับปรุงแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

แข่งขันการปรับปรุงแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการแข่งขันการปรับปรุงแบบบ้านเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-12-12 16:00

ประกวดจัดสวนหย่อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในแนวคิด “ดนตรีในสวน”

ประกวดสวนหย่อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ขอเชิญนิสิค นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดสวนหย่อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในแนวคิด “ดนตรีในสวน”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

Deadline: 
Wed, 2014-11-19 16:00

แข่งขันสืบสวนแกะรอยป้องกันระบบเครือข่าย CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2014

CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2014

กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  : CAT ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน CAT CYFENCE CYBERCOP CONTEST 2014 ชิงทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติ

Deadline: 
Mon, 2014-11-10 16:00

ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ "Mobile e-Government Award 2014"

ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ "Mobile e-Government Award 2014"

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ขอเชิญ ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ "Mobile e-Government Award 2014" (MEGA 2014) ชิงทุนสนับสนุน พร้อมของรางวัลอีกมากมาย

วัตถุประสงค์โครงการ

Deadline: 
Fri, 2014-11-14 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.