^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดวาดการ์ตูน PTT COMIC CONTEST ปี 5 ตอน “Energy Eureka!” พลังงานท้าทดลอง

PTT COMIC CONTEST ปี 5

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด PTT COMIC CONTEST ปี 5 ตอน “Energy Eureka!” พลังงานท้าทดลอง ชิงรางวัลฒุลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่ เเละได้รับการตีพิมพ์ผลงานในฉบับรวมเล่มพร้อมตีพิมพ์เ

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดวรรณกรรม แนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต…ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน”

ประกวดวรรณกรรม แนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต…ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน”

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในกรอบแนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต…ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน” ชิงทุนการศึ

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีด้วยสีชอล์ค ในหัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน” ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา และเดินทางไปทัศนศึกษ

Deadline: 
Thu, 2015-06-25 16:00

ประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC "Design TREES-NC Building"

ประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC "Design TREES-NC Building"

สถาบันอาคารเขียวไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบอาคารโดยใช้เกณฑ์ TREES-NC "Design TREES-NC Building" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2015-06-22 12:00

ประกวดหนังสั้นไวรัล หัวข้อ "ชีวิตดีเมื่อมี Bitcoin"

ประกวดหนังสั้นไวรัล หัวข้อ "ชีวิตดีเมื่อมี Bitcoin"

Bitcoin Co. Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นไวรัล หัวข้อ "ชีวิตดีเมื่อมี Bitcoin" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

ลักษณะผลงาน

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 01:10

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประมงคือชีวิต”

 ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประมงคือชีวิต”

กรมประมง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประมงคือชีวิต” เนื่องในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงินรางวั

Deadline: 
Sat, 2015-06-20 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และสัตว์นำโชค กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “สุรนารีเกมส์”

ประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ และสัตว์นำโชค กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “สุรนารีเกมส์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป การประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์” และ “สัตว์นำโชค” เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (ปี 2560) “สุรนารี

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2015-06-20 16:00

ประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว. สู่คนรุ่นใหม่

ประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว. สู่คนรุ่นใหม่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว. สู่คนรุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม ArchiCAD Design & Skill Contest 2015

ประกวดออกแบบ ArchiCAD Design & Skill Contest 2015

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม ArchiCAD Design & Skill Contest 2015 หัวข้อ "ร้านกาแฟเล็ก สไตล์คุณ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

รูปแบบงานประกวด

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.