^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ชิงรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 “KU Economic and Business Plan Competition #2”

KU Economic and Business Plan Competition #2

คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 “KU Economic and Business Plan Competition #2” หัวข้อ “แผนธุรกิจไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (Thai Business Pl

Deadline: 
Fri, 2015-01-09 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills)"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills)"

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) เรื่อง ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2014-12-26 16:00

ประกวด Crecon'14 Creators Contest หัวข้อ “ผลงานชิ้นโบว์แดงของคุณ”

ประกวด Crecon'14 Creators Contest หัวข้อ “ผลงานชิ้นโบว์แดงของคุณ”

มหาวิทยาลัย Digital Hollywood (ประเทศญี่ปุ่น) และผู้สนับสนุน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Crecon'14 Creators Contest หัวข้อ “ผลงานชิ้นโบว์แดงของคุณ : Your Masterpiece” เพื่อตามหานักครีเอทเตอร์หน้าใหม่ภายในงาน

Deadline: 
Fri, 2015-01-09 18:00

ประกวดออกแบบภาพกราฟิกติดบนแผ่นป้ายทะเบียนรถจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกวดออกแบบภาพกราฟิกติดบนแผ่นป้ายทะเบียนรถจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพกราฟิก ติดบนแผ่นป้ายทะเบียนรถจังหวัดฉะเชิงเทรา ชิงรางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Wed, 2014-12-31 16:00

ประกวด MBK Center Young Designer Contest 2014

ประกวด MBK Center Young Designer Contest 2014

ศูนย์การค้า MBK CENTER ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด MBK Center Young Designer Contest 2014 ตามความฝันของคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงาน ก้าวสู่วงการแฟชั่น Concept MBK Center New Generation ชิงทุนการศึกษา 45,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Deadline: 
Sun, 2014-11-23 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2014-12-12 16:00

ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2558

ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์ รุ่นใหม่” ประจำปี พ.ศ. 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2014-12-08 16:00

ประกวดสารคดีสั้น “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557”

ประกวดสารคดีสั้น “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีสั้น “ท่องเที่ยวไทย วิถีไทย 2557” ชิงรางวัลมูลค่ารมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2014-12-01 16:00

ประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ผ่านงานวิจารณ์วรรณกรรม”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ : ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ

Deadline: 
Mon, 2014-12-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.