^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม "GHB Creative Innovation Contest"

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม "GHB Creative Innovation Contest"

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเชิญนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม "GHB Creative Innovation Contest" หัวข้อ "นวัตกรรมแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น"

Deadline: 
Fri, 2020-10-09 16:30

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

art4d ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Design Hero: The New Normal" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธ

Deadline: 
Thu, 2020-10-15 17:00

ประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออม หัวข้อ “ออมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่สังคม”

ประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออม หัวข้อ “ออมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่สังคม”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูนส่งเสริมการออม หัวข้อ “ออมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อแบ่งปันสู่สังคม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2020-10-14 23:59

ประกวดออกแบบแฟชั่นรักษ์โลก "RECO Young Designer Competition 2020"

ประกวดออกแบบแฟชั่นรักษ์โลก "RECO Young Designer Competition 2020"

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระอายุ 17-35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่นรักษ์โลก "RECO Young Designer Competition 2020" หัวข้อ "REVIVE: Start from Street" ชิงเงินรางว

Deadline: 
Mon, 2020-10-12 17:00

ประกวดวาดภาพ Hatching Young Artist (HYA Award) หัวข้อ "ไก่"

ประกวดวาดภาพ Hatching Young Artist (HYA Award) หัวข้อ "ไก่"

Aviagen Asia-Pacific ขอเชิญนิสิต นักศ๊กษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ Hatching Young Artist (HYA Award) หัวข้อ "ไก่" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร

กติกาและเงื่อนไข

Deadline: 
Fri, 2020-10-30 23:00

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ RISC ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)" ภายใต้แนวคิด "โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช

Deadline: 
Sun, 2020-10-25 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020

กรมปศุสัตว์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2020 หัวข้อ “End Rabies: Collaborate, Vaccinate” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 23,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2020-09-22 16:30

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 赛能能技言语语汉美南 : NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST ครั้งที่ 10

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 赛能能技言语语汉美南 : NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST ครั้งที่ 10

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 赛能能技言语语汉美南 : NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 หัวข้อ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ไทย-จีน”

Deadline: 
Sat, 2020-10-31 16:30

ประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14

ประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศีกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 14 (ประจำปี 2563) ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 1,415,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-11-13 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" ปีที่ 3

ประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" ปีที่ 3

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" ปีที่ 3 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 360,000 บาท พร้อมถ้วยร

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.