^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “กระหาย น้ํา”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “กระหาย น้ํา”

การประปานครหลวง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “กระหาย น้ํา” (Thirsty) ความยาว 5-15 นาที เนื่องในวันน้ำโลก 2558 ชิงทุนผลิตหนังสั้นทุนละ 50,000 บาท จำนวน 5 ทุน พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบ

Deadline: 
Fri, 2015-01-16 16:00

การประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน : Thai Education towards ASEAN Community"

การประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน : Thai Education towards ASEAN Community"

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครู อาจารย์ สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "การศึกษาไทย ก้าวไกลสู่อาเซีย

Deadline: 
Tue, 2015-01-20 16:00

ประกวดแผนการตลาด "J-MAT Award" ครั้งที่ 24 หัวข้อ “ไอเดียสุดล้ำ ทำปั๊มให้เจ๋ง”

ประกวดแผนการตลาด "J-MAT Award" ครั้งที่ 24

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด "J-MAT Award" ครั้งที่ 24 หัวข้อ “ไอเดียสุดล้ำ ทำปั๊มให้เจ๋ง” ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการ

Deadline: 
Fri, 2015-01-30 16:00

ประกวดออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกวดออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผ้าทอกุดกวางสร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท พร้อมโล่

กำหนดระยะเวลา

Deadline: 
Mon, 2015-02-02 16:00

ประกวดภาพถ่าย "FIBO Photo Contest 2015"

ประกวดภาพถ่าย "FIBO Photo Contest 2015"

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "FIBO Photo Contest 2015" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-02-09 18:00

ประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Contest 2015 : I4C-2015)

ประกวดนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Contest 2015 : I4C-2015)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (Innovation for Crime Combating Contest 2015 : I4C-2015) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Thu, 2015-03-05 16:00

ประกวดวาดภาพ "๖๐ พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา"

ประกวดวาดภาพ "๖๐ พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา"

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "๖๐ พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา" เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

Deadline: 
Fri, 2015-02-27 16:00

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 หัวข้อ “freshy Eco Design 2015 ชวนน้องมาออกแบบ”

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี  2558  หัวข้อ “freshy Eco Design 2015 ชวนน้องมาออกแบบ”

หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและหลักสูตรวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 หัวข้อ “freshy Eco Design 2015 ช

Deadline: 
Sat, 2015-01-31 16:00

สัมมนา ISA Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-58 งานอะลูมิเนียม และระบบเคลือบผิว

ISA Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-58 งานอะลูมิเนียม และระบบเคลือบผิว

"ISA Building Material Lecture Series รอบรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง ครั้งที่ 1-58 งานอะลูมิเนียม และระบบเคลือบผิว” ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต - นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ด้านวัสดุการก่อสร้างแ

Seminar date: 
Saturday, 2015, January 24 - 09:00 to 16:00

ประกวด OISHI Band Battle 4

ประกวด OISHI Band Battle 4

OISHIGyoza ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวด OISHI Band Battle 4 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

กติกาการสมัคร

Deadline: 
Tue, 2015-01-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.