^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลม

Deadline: 
Sun, 2016-11-20 16:00

(เลื่อน) ประกวดคลิปวิดีโอ K-Food Star VDO Contest

ประกวดคลิปวิดีโอ K-Food Star VDO Contest

เลื่อนอย่างไม่มีกำหนด aT Center Bangkok ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ K-Food Star VDO Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 57,000 บาท และของที่ระลึก

Deadline: 
Fri, 2016-11-18 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป”

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว้

Deadline: 
Fri, 2016-11-25 16:00

ประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559

ประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Tue, 2016-11-15 06:00

ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ "Northern Line Sticker Design Contest"

ประกวด "Northern Line Sticker Design Contest"

โครงการ Trip Northern ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ "Northern Line Sticker Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2016-10-31 16:00

ประกวดหนังสั้นโครงการ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" หัวข้อ "รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ "

โครงการปิ๊งส์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโครงการ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" หัวข้อ "รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์" ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุน

Deadline: 
Tue, 2016-11-15 17:00

ประกวดวาดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"

ประกวดวาดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย"

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๕๙ หัวข้อ "อนุรักษ์ธรรม อนุรักษ์ไทย" ชิงถ้วยรางวัลพระรา

Deadline: 
Tue, 2016-10-25 16:00

(ยกเลิก) ประกวดขบวนแห่และกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๙

ประกวดขบวนแห่และกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๙

ยกเลิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดขบวนแห่ และการประกวดกระทง ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 ในงานสีฐานเฟสติวัล (Si

Deadline: 
Wed, 2016-11-09 16:00

ประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ามันร้าข้าวคิง : King Rice Oil Group Award

ประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ามันร้าข้าวคิง : King Rice Oil Group Award

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ในสาขที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ามันร้าข้าวคิง : King Rice Oil Group Award ชิงรางวัลทุนวิจัยมูลค่ารวม 400,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2016-10-31 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Mon, 2016-10-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.