^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2559

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา กศน. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.

Deadline: 
Sun, 2016-07-31 16:00

ประกวดออกแบบบ้านรักษ์โลก ในแนวคิด “ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านรักษ์โลก”

ประกวดออกแบบบ้านรักษ์โลก ในแนวคิด “ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านรักษ์โลก”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านรักษ์โลก ในแนวคิด “ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านรักษ์โลก” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,1000,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Wed, 2016-06-15 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ “V-KOOL Creative Challenge 2016” แนวคิด “Feel the Difference”

ประกวดคลิปวิดีโอ “V-KOOL Creative Challenge 2016” แนวคิด “Feel the Difference”

วี-คูล กรุ๊ป ไทยแลนด์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มติดรถยนต์และอาคาร แบรนด์ V-KOOL ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการ “V-KOOL Creative Challenge 2016” (วี-คูล ครีเอทีฟ ชาเลนจ์ 2016) ภายใต้แนวคิด “Feel the Dif

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดคลิป หัวข้อ "รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24 ชั่วโมง : 24 hour – Eco Life"

ประกวดคลิป หัวข้อ "รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24 ชั่วโมง : 24 hour – Eco Life"

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม และ APO ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป หัวข้อ "รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24 ชั่วโมง : 24 hour – Eco Life"

Deadline: 
Tue, 2016-05-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”

กรมประมง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น” เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เ

Deadline: 
Mon, 2016-06-20 16:00

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐ

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดสปอตโทรทัศน์ และสารคดีสั้น ด้วยระบบ HD หัวข้อ "คนไทย หัวใจรักชาติ"

ประกวดสปอตโทรทัศน์ และสารคดีสั้น ด้วยระบบ HD หัวข้อ "คนไทย หัวใจรักชาติ"

กองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสปอตโทรทัศน์ และสารคดีสั้น ด้วยระบบ HD หัวข้อ "คนไทย หัวใจรักชาติ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพด้านธุรกิจ

สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพด้านธุรกิจ

สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพในสถาบันชั้นนำจากคาวาซากิ College of Business and Communication (CBC) พูดคุย-สอบถามข้อสงสัยจากอาจารย์ พร้อมพบปะศิษย์เก่าที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องการเรียนและใช้ชีวิต .oวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.

Seminar date: 
Sunday, 2016, May 15 - 13:00 to 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Mon, 2016-05-16 16:00

ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 10 หัวข้อ "กตัญญู รู้คุณ สร้างสรรค์สิ่งดีงาม"

ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 10 หัวข้อ "กตัญญู รู้คุณ สร้างสรรค์สิ่งดีงาม"

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญยักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 10 หัวข้อ "กตัญญู รู้คุณ สร้างสรรค์สิ่งดีงาม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,350,000 บาท พร้อมประกาศ

Deadline: 
Sun, 2016-07-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.