^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดสื่อมิวสิควีดีโอ ภายใต้โจทย์เพลง "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน"

ประกวดสื่อมิวสิควีดีโอ ภายใต้โจทย์เพลง "อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน"

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แผนงานอาหารและโภชนาการ และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อมิวสิควีดีโอ ภาย

Deadline: 
Fri, 2015-05-08 16:00

ประกวดโลโก้และโปสเตอร์ “เก่งจริง ต้องไม่โกง”

ประกวดโลโก้และโปสเตอร์ “เก่งจริง ต้องไม่โกง”

มหาวิทยาลัยเอเชี่ยน (Asian University) ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้และโปสเตอร์ “เก่งจริง ต้องไม่โกง” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ทัวร์เด็กนอก(ห้องเรียน) ทริปวิชาวิทยาศาสตร์ "Science Labs"

ทัวร์เด็กนอก(ห้องเรียน)

สสส ร่วมกับ a day จับมือกับแหล่งเรียนรู้ ชวนน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยทั้วประเทศ ไปสนุกกันนอกห้องเรียนกับ 5 ทริปทัวร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิชาในห้องเรียนพร้อมเหล่าเซเลปคนดังมารับหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องพาเพื่อน ๆ ต่อยอดความสนุ

Seminar date: 
Saturday, 2015, May 23 (All day)

ประกวด "โครงการ DREMEL DIY CREATIVE CONTEST 2015 (ปี 2)"

ประกวด "โครงการ  DREMEL DIY CREATIVE  CONTEST 2015 ( ปี  2 )"

Dremel Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ DREMEL DIY CREATIVE CONTEST 2015 (ปี  2) ในโจทย์ที่ว่า “ล้านไอเดีย คืนชีวิตสิ่งของเหลือใช้เพื่อค้นหาสุดยอดนักครีเอทรีฟ DIY ชิงเงินรางวัลรวม

Deadline: 
Sun, 2015-05-10 16:00

ประกวดภาพถ่าย "Huhtamaki Photo Contest" หัวข้อ "20 (ยี่สิบ)"

ประกวดภาพถ่าย "Huhtamaki Photo Contest"

Huhtamaki (Thailand) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงา่นเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Huhtamaki Photo Contest" หัวข้อ "20 (ยี่สิบ)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2015-09-20 20:00

ประกวดการออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ ในโครงการ “Enjoy Science: Let’s Print the World”

ประกวดการออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ ในโครงการ “Enjoy Science: Let’s Print the World”

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบผลงานจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ : 3D Printing Design Contest ในโคร

Deadline: 
Mon, 2015-06-08 (All day)

ประกวดนวัตกรรม ภายใต้โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ของการก่อตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ประกวดนวัตกรรม ภายใต้โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ของการก่อตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม ภายใต้โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ของการก่อตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หัวข้อ “e-government mobile application” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวด TK park แจ้งเกิดการตลาด ตอน “Young อ่าน อยู่ : พลิกโฉมให้ห้องสมุดมีชีวิต”

ประกวด TK park แจ้งเกิดการตลาด ตอน “Young อ่าน อยู่ : พลิกโฉมให้ห้องสมุดมีชีวิต”

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ นิตยสาร a day ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด TK park แจ้งเกิดการตลาด ตอน “Young อ่าน อยู่ : พลิกโฉมให้ห้องสมุดมีชีวิต” ชิงโอกาสแจ้งเกิดพร้อมทุนให้ทำจริง และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 100,000

Deadline: 
Sat, 2015-05-30 18:00

ประกวดแอพพลิเคชั่น ในกิจกรรม "Hour of Code by Microsoft Student Partner KMITL"

ประกวดแอพพลิเคชั่น ในกิจกรรม "Hour of Code by Microsoft Student Partner KMITL"

BorntoDev.com ร่วมกับ Microsoft Student Partner KMITL ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอพพลิเคชั่น ในกิจกรรม "Hour of Code by Microsoft Student Partner KMITL" ชิงของรางวัล

Deadline: 
Fri, 2015-05-01 16:00

ประกวดนวัตกรรมแฟชั่น Thailand Innofashion Award 2015 แนวคิด "แรงบันดาลใจในหัตถศิลป์ สู่นวัตกรรมแฟชั่นระดับโลก : LOCAL SPIRITS TO GLOBAL TRENDS"

Thailand Innofashion Award 2015

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการ และดีไซเนอร์อิสระ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Thailand Innofashion Award 2015 แนวคิด "แรงบันดาลใจในหัตถศิลป์ สู่นวัตกรรมแฟชั่นระดับโลก : LOCAL SPIRITS TO GLOBAL T

Deadline: 
Fri, 2015-05-01 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.