^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020”

ประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020”

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัต

Deadline: 
Fri, 2020-05-08 17:00

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ภาษาสร้างโลก"

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ภาษาสร้างโลก"

IGen ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "ภาษาสร้างโลก" ในโจทย์ที่ว่า เราจะนำทักษะด้านภาษาที่เราถนัดหรือสนใจมาทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้อย่างไร พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Thu, 2020-04-23 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “KKU Transformation” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 95,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2020-05-01 16:30

ประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์

Deadline: 
Tue, 2020-03-31 16:30

ประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563

ประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563

สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยร่วมกับบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท อายุไม่เกิน 27 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563 ภายใต้ปรัชญาธุรกิจ “พลเมืองบรรษัท : สร้างอนาคตที่ดีร่วมก

Deadline: 
Sun, 2020-03-22 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Thu, 2020-04-30 16:30

ประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์

ประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ในจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมโล่ราง

Deadline: 
Mon, 2020-03-16 16:00

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Thu, 2020-04-30 16:30

ประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น หัวข้อ “ใช้เงินยังไง…ให้อยู่เป็น”

ประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น หัวข้อ “ใช้เงินยังไง…ให้อยู่เป็น”

Umay+ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น หัวข้อ “ใช้เงินยังไง…ให้อยู่เป็น” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสได้เข้าร่วมผลิตหนังสั้นกับ WinkWink Production และ

Deadline: 
Fri, 2020-05-01 16:30

ประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo Contest"

ประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo Contest"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Tue, 2020-06-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.