^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2019-03-28 16:00

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28

ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 หัวข้อ "ปลุกระดมพลังวัยรุ่น หนึบหนับทั้งเมือง ชิวชิวทั้งประเทศ" ชิงโล่พระราชทานส

Deadline: 
Tue, 2019-01-29 16:00

ประกวดแผนการตลาด "U POWER DIGITAL IDEA CHALLENGE season 3"

ประกวดแผนการตลาด "U POWER DIGITAL IDEA CHALLENGE season 3"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จาก กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด "U POWER DIGITAL IDEA CHALLENGE season 3" ชิ

Deadline: 
Thu, 2019-01-31 16:00

ประกวดออกแบบลายกราฟฟิก ฟิน ฟรีไดฟ์ 4 สุดยอด แบรนด์ของโลก

ประกวดออกแบบลายกราฟฟิก ฟิน ฟรีไดฟ์ 4 สุดยอด แบรนด์ของโลก

Sea Concept Store “เอเชีย ฟรีไดฟ์ บูทีค” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกราฟฟิก ฟิน ฟรีไดฟ์ 4 สุดยอด แบรนด์ของโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2019-03-31 16:00

ประกวดออกแบบ Carousel Banner Ads เรื่อง "โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ"

ประกวดออกแบบ Carousel Banner Ads เรื่อง "โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ"

สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Carousel Banner Ads เรื่อง "โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แ

Deadline: 
Fri, 2019-01-11 16:00

ประกวดแต่งเพลงกรมการแพทย์ใส่ Sound รูปแบบ "แร็พ"

ประกวดแต่งเพลงกรมการแพทย์ใส่ Sound รูปแบบ "แร็พ"

กรมการแพทย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลงกรมการแพทย์ใส่ Sound รูปแบบ "แร็พ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2018-12-25 16:00

ประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน “OTP InclusiveTransport Design Contest”

ประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน “OTP InclusiveTransport Design Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บ

Deadline: 
Fri, 2019-01-25 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2562 "KMUTNB Innovation Awards 2019"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2562 "KMUTNB Innovation Awards 2019"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2562 "KMUTNB Innovation Awards 2019" ชิงถ้วยพระรา

Deadline: 
Tue, 2019-01-15 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ

Deadline: 
Wed, 2019-01-02 16:00

ประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium"

ประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ชอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium" เพื่อรณรงค์ในการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าราชบุรี พรีเมี่ยม ของจังหวัดรา

Deadline: 
Thu, 2018-12-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.