^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดแนวคิดด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะ "CONWOOD 9 SQUARE METRE Design Contest 2017"

ประกวดแนวคิดด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะ "CONWOOD 9 SQUARE METRE Design Contest 2017"

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์คอนวูด ร่วมกับ นิตยสาร art4d ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะ "CONWOOD 9 SQUARE METRE Design Contest 2017" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวั

Deadline: 
Tue, 2017-08-15 18:00

ประกวดไวรัล วิดีโอ หัวข้อ "Insurance ensures your happiness ประกันภัย ใส่ใจในความสุข"

ประกวดไวรัล วิดีโอ หัวข้อ "Insurance ensures your happiness ประกันภัย ใส่ใจในความสุข"

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัล วิดีโอ หัวข้อ "Insurance ensures your happiness ประกันภัย

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 16:00

ประกวดการออกแบบมาสคอต "Tasaki Air MASCOT CONTEST"

ประกวดการออกแบบมาสคอต "Tasaki Air MASCOT CONTEST"

Tasaki Air ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบมาสคอต "Tasaki Air MASCOT CONTEST" ภายใต้แนวคิด "นักคิด ประดิษฐ์ อากาศ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2017-09-10 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018”

ประกวดตราสัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเก

Deadline: 
Sun, 2017-08-20 16:00

ประกวดสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2560 หัวข้อ “ครูดีของฉัน”

ประกวดสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2560 หัวข้อ “ครูดีของฉัน”

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2560 หัวข้อ “ครูดีของฉัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 360,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2017-08-26 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

ประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561

กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ชิงรางวัลรวมกว่า 75,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-09-08 16:00

ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี2 หัวข้อ “พลังแห่งการเกื้อกูล”

ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี2 หัวข้อ “พลังแห่งการเกื้อกูล”

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี2 หัวข้อ “พลังแห่งการเกื้อกูล” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 16:00

ประกวดมิวสิควีดีโอ "Topline Digital Creator Awards" ครั้งที่ ๓

ประกวดมิวสิควีดีโอ "Topline Digital Creator Awards" ครั้งที่ ๓

บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอ "Topline Digital Creator Awards" ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 120

Deadline: 
Fri, 2017-09-22 18:00

ประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ

ประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ ชิงเงินรางวัลมูลึค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา"

ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา"

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.