^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย”

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2018-12-11 16:00

ประกวดถ่ายภาพ และการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ “ช้างในวัฒธรรมไทย”

ประกวดถ่ายภาพ และการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ “ช้างในวัฒธรรมไทย”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมสหพันธ์ช้างไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ และการแสดงผลงานภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ช้าง หัวข้อ “ช้างในวัฒธรรมไทย”

Deadline: 
Thu, 2019-01-31 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค”

ประกวดคลิปวิดีโอ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค”

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค” ชิงเงินรางวัลมูลค

Deadline: 
Fri, 2018-11-23 16:00

ประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

ประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "สัญชาตญาณ"

Deadline: 
Sat, 2018-12-01 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมกประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 208,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2018-11-15 16:00

ประกวดวงดนตรี "Victoria Gardens Music Contest #2"

ประกวดวงดนตรี "Victoria Gardens Music Contest #2"

Victoria Gardens ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Victoria Gardens Music Contest #2" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Thu, 2018-11-01 16:00

ประกวดออกแบบบล็อกแก้ว หัวข้อ “PLAY”

ประกวดออกแบบบล็อกแก้ว หัวข้อ “PLAY”

art4d ร่วมกับ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบล็อกแก้ว หัวข้อ “PLAY” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร 

Deadline: 
Mon, 2018-10-22 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย”

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2018-10-24 16:00

ประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life”

ประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life”

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-11-23 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.