^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ‘สิวปุ๊ป เดอร์มิสท์ปั๊ป’

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ‘สิวปุ๊ป เดอร์มิสท์ปั๊ป’

Dermist ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ‘สิวปุ๊ป เดอร์มิสท์ปั๊ป’ ชิงรางวัลเงินสดมูลค่า 11,000 บาท พร้อม Gift set ผลิตภัณฑ์ของเดอร์มิสท์

Deadline: 
Wed, 2017-09-20 16:00

ประกวดสารคดีเชิงข่าว “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12” หัวข้อ “เรื่องเด่นประเด็นสังคม”

ประกวดสารคดีเชิงข่าว “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12” หัวข้อ “เรื่องเด่นประเด็นสังคม”

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับบริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการเรื่องจริงผ่านจอ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมและประกวดสารคดีเชิงข่าว “โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 12” หัวข้อ “เรื่อง

Deadline: 
Wed, 2017-09-27 16:00

ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ "Lazada Short Film Contest 2017" หัวข้อ "How can Lazada transform your daily life?"

ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ "Lazada Short Film Contest 2017" หัวข้อ "How can Lazada transform your daily life?"

Lazada ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างคลิปวิดีโอ "Lazada Short Film Contest 2017" หัวข้อ "How can Lazada transform your daily life?" ในโครงการ Lazada Scholarship 2017 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 120,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

ประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ข้าวตราฉัตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงิน

Deadline: 
Wed, 2018-01-31 16:00

ประกวดแบบบ้าน "Global House Design Contest 2017"

ประกวดแบบบ้าน "Global House Design Contest 2017"

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และสถาปนิก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบบ้าน "Global House Design Contest 2017" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,300,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2017-10-15 16:00

ประกวดหนังสั้น แก้ | ก่อน | แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ”

ประกวดหนังสั้น แก้ | ก่อน | แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ”

TISCO Smart Retiremen ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น แก้ | ก่อน | แก่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมเปลี่ยนทัศนคติให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 170,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-11-17 16:00

ประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน”

ประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน” กับโครงการมิติใหม่การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างส

Deadline: 
Fri, 2017-10-20 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

ประกวดออกแบบมาสคอต “GIT Gem Guardians Mascot Contest”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเสริมสร้างสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ “GIT Gem Guardians Mascot Contest” ชิงเงินรางว

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า”

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ป็นบุตรหลานของผู้ใช้บริการสินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า” ชิงทุนการศ

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "OBOR: ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายไหม"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "OBOR: ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายไหม"

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกับสายงานกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "OBOR: ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสาย

Deadline: 
Tue, 2017-10-10 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.