^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 20 ปี มว. หัวข้อ “มาตรวิทยากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-03-23 15:30

ประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP”

ประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “โอ้โฮ... OTOP” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 102,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเก

Deadline: 
Sun, 2018-03-25 16:00

ประกวด "นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ : 16th True Future Journalist Award (FJA 2018)"

ประกวด "นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ : 16th True Future Journalist Award (FJA 2018)"

กลุ่มบริษัท ทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ หรือปีที่ ๔ นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมการประกวด "นักข่าวแห่งอนาคต ทรู ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๑ : 16th True Future Journalist Award (FJA 2018)" ชิงโ

Deadline: 
Sat, 2018-03-24 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียง

Deadline: 
Wed, 2018-03-21 16:00

ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก : Cajuput Small Wood Products Design Awards

ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก : Cajuput Small Wood Products Design Awards

ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก : Cajuput Small Wood Products Design Awards ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ แ

Deadline: 
Thu, 2018-03-15 16:00

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษาด้านการออกแบบ หรือเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 "Innovative Craft Award 2018" หัวข้อ "Mass x Clusivity"

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 "Innovative Craft Award 2018" หัวข้อ "Mass x Clusivity"

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 "Innovative Craft Award 2018" หัวข้อ "Mass x Clusivity" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ แ

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

ประกวดดนตรี Acoustic ระดับมัธยมศึกษา "Crystal Acoustic Unplug season2"

ประกวดดนตรี Acoustic ระดับมัธยมศึกษา "Crystal Acoustic Unplug season2"

The Crystal SB Ratchapruek ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี Acoustic ระดับมัธยมศึกษา "Crystal Acoustic Unplug season2" ชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2018-03-14 18:00

ประกวดออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย"

ประกวดออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผ้า หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ร่วมสมัย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แ

Deadline: 
Fri, 2018-03-09 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "การประเมินค่าทรัพย์สิน มีความสำคัญอย่างไร?"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "การประเมินค่าทรัพย์สิน มีความสำคัญอย่างไร?"

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "การประเมินค่าทรัพย์สิน มีความสำคัญอย่างไร?" ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod