^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022"

ประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022"

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ Tollway ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "CSR Tollway Contest 2022" ในหัวข้อ "ปั้น ปลูก คิด(ส์) By Tollway Greenway" ชิงเงินสนับสนุน พร้อมเงินรางวัล และโล่ประกาศเกี

หมดเขต: 
พ, 2022-08-31 17:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท"

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2022-08-01 16:30

ประกวดคลิปสั้นเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต"

ประกวดคลิปสั้นเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต"

กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน 27 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "สังคมปลอดคาร์บอน ท้องถนนปลอดภัย ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีจากเด็นโซ่ สู่โลกอนาคต" ชิงเงิน

หมดเขต: 
ศ, 2022-08-19 16:30

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Awards 2022"

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Awards 2022"

กลุ่มทรู โดย ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Awards 2022" ในหัวข้อ "โลกพัง Young เปลี่ยน" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็

หมดเขต: 
ศ, 2022-07-01 17:00

ประกวด "Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022"

ประกวด "Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า ประชาชนทั่วไป และภาคีเครือข่าย สสส.

หมดเขต: 
พ, 2022-07-27 16:30

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

โลตัส และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ Me Style ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์" ชิงบัตรของขวัญ Lotus’s พร้อมประกาศน

หมดเขต: 
พ, 2022-07-20 16:30

ประกวดคลิปวิดิโอต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "คนกล้าดี"

ประกวดคลิปวิดิโอต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "คนกล้าดี"

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "คนกล้าดี" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พ, 2022-07-27 16:30

Workshop การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย BCG model ในโครงการ Youth in Charge

Workshop การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย BCG model ในโครงการ Youth in Charge

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปวช. หรือ ปวส.

Seminar date: 
เสาร์, 2022, มิถุนายน 25 (All day)

ประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้"

ประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้"

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พ, 2022-08-31 16:30

ประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 2565 "THAILAND INNOVATIVE SCIENCE TOY COMPETITION 2022"

ประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 2565 "THAILAND INNOVATIVE SCIENCE TOY COMPETITION 2022"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แหางชาติ (อพวช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมของเล่นวิทยาศาสตร์ 2565 "THAILAND INNOVATIVE SCIENCE TOY COMPETITION 2022" หัวข้อ "SOUND TOY" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว

หมดเขต: 
จ, 2022-07-18 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod