^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดแผนการตลาด "U POWER DIGITAL IDEA CHALLENGE season 3"

ประกวดแผนการตลาด "U POWER DIGITAL IDEA CHALLENGE season 3"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย โดยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ จาก กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด "U POWER DIGITAL IDEA CHALLENGE season 3" ชิ

หมดเขต: 
พฤ, 2019-01-31 16:00

ประกวดออกแบบลายกราฟฟิก ฟิน ฟรีไดฟ์ 4 สุดยอด แบรนด์ของโลก

ประกวดออกแบบลายกราฟฟิก ฟิน ฟรีไดฟ์ 4 สุดยอด แบรนด์ของโลก

Sea Concept Store “เอเชีย ฟรีไดฟ์ บูทีค” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกราฟฟิก ฟิน ฟรีไดฟ์ 4 สุดยอด แบรนด์ของโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อา, 2019-03-31 16:00

ประกวดออกแบบ Carousel Banner Ads เรื่อง "โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ"

ประกวดออกแบบ Carousel Banner Ads เรื่อง "โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ"

สถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Carousel Banner Ads เรื่อง "โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แ

หมดเขต: 
ศ, 2019-01-11 16:00

ประกวดแต่งเพลงกรมการแพทย์ใส่ Sound รูปแบบ "แร็พ"

ประกวดแต่งเพลงกรมการแพทย์ใส่ Sound รูปแบบ "แร็พ"

กรมการแพทย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลงกรมการแพทย์ใส่ Sound รูปแบบ "แร็พ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2018-12-25 16:00

ประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน “OTP InclusiveTransport Design Contest”

ประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน “OTP InclusiveTransport Design Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บ

หมดเขต: 
ศ, 2019-01-25 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2562 "KMUTNB Innovation Awards 2019"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2562 "KMUTNB Innovation Awards 2019"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2562 "KMUTNB Innovation Awards 2019" ชิงถ้วยพระรา

หมดเขต: 
อ, 2019-01-15 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ

หมดเขต: 
พ, 2019-01-02 16:00

ประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium"

ประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ชอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium" เพื่อรณรงค์ในการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าราชบุรี พรีเมี่ยม ของจังหวัดรา

หมดเขต: 
พฤ, 2018-12-20 16:00

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ "AI Innovation JumpStart"

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ "AI Innovation JumpStart"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์

หมดเขต: 
อา, 2019-01-06 16:00

ประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ หัวข้อ “Memory Si Lanna ปี 2”

ประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ หัวข้อ “Memory Si Lanna ปี 2”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ หัวข้อ “Memory Si Lanna ปี 2”

หมดเขต: 
อา, 2019-03-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.