^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑"

ประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑"

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2023-11-15 16:30

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023" ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Want"

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023" ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Want"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 88 Sandbox ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023" ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Wan

หมดเขต: 
พ, 2023-10-25 16:30

ประกวดนวัตกรรมและการทําสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2566 โครงการ Botok Cup

ประกวดนวัตกรรมและการทําสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน สําหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2566 โครงการ Botok Cup

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนการสอนอาชีวศึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ประเทศจีน), ศูนย์สภาพัฒนาโครงการ E-commerce Valley "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง", สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, บร

หมดเขต: 
พ, 2023-10-18 (All day)

แข่งขัน "SET Hackathon 2023" ในธีม "Wealth and Sustainability"

แข่งขัน "SET Hackathon 2023" ในธีม "Wealth and Sustainability"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "SET Hackathon 2023" ในธีม "Wealth and Sustainability" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2023-10-10 (All day)

ประกวดวงดนตรี "New Bands Young Born Contest" ครั้งที่ 1

ประกวดวงดนตรี "New Bands Young Born Contest" ครั้งที่ 1

Central Chonburi ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และนักศึกษาอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "New Bands Young Born Contest" ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
จ, 2023-10-02 16:30

ประกวดวงดนตรี "GATEWAY AT BANGSUE MUSIC AWARDS 2023"

ประกวดวงดนตรี "GATEWAY AT BANGSUE MUSIC AWARDS 2023"

Gateway at Bangsue ร่วมกับ KPN, Major Cineplex, CES และ ASSET WORLD ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "GATEWAY AT BANGSUE MUSIC AWARDS 2023" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

หมดเขต: 
ส, 2023-09-30 16:30

ประกวด "ประชันกลอนสดรางวัล พระครูโสภิตปัญญากร" ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับภาคตะวันออก

ประกวด "ประชันกลอนสดรางวัล พระครูโสภิตปัญญากร" ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับภาคตะวันออก

ศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเขตภาคตะวันออก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ประชันกลอนสดรางวัล พระครูโสภิตปัญญากร" ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับภาคตะวันออก

หมดเขต: 
พฤ, 2023-10-05 23:59

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2023

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2023

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2023 หัวข้อ "หกขาหนึ่งพลัง หยุดยั้งโรคพิษสุนัขบ้า ต่างตัวต่างภาษา ก็เข้าใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมเ

หมดเขต: 
พฤ, 2023-09-21 (All day)

แข่งขันนวัตกรรมทางการแพทย์ "HACK ME(d) x SOTI 2023"

แข่งขันนวัตกรรมทางการแพทย์ "HACK ME(d) x SOTI 2023"

IFMSA Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมทางการแพทย์ "HACK ME(d) x SOTI 2023" หัวข้อ "Creative Innovation and Technology for Good Health and Well-being of the Vulnerable Groups" ชิงเงินสนับสนุนโครงการ พร้

หมดเขต: 
อา, 2023-10-01 16:30

ประกวดแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "สวนสาธารณะในอนาคตของกรุงเทพมหานคร ปี คศ. 2063 : Bangkok’s Green Public Park in 2063"

ประกวดแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร "Bangkok’s Green Public Park in 2063"

บริษัท แลนด์สเคปอาร์คิเทค 49 จำกัด ( L49 ) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "สวนสาธารณะในอนาคตของกรุงเทพมหานคร ปี คศ.

หมดเขต: 
ศ, 2023-09-29 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.