^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวด "Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize"

ประกวด "Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize"

Aviagen Asia Pacific Ltd. ขอเชิญนิสิต นักศ๊กษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ส, 2021-07-31 (All day)

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์)

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์) ชิ

หมดเขต: 
ส, 2021-07-31 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021"

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2021-07-31 16:30

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมกาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับ ปวช. นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส.

หมดเขต: 
อ, 2021-06-08 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมเกียรติบั

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 16:30

ประกวด Low Carbon Contest : Vlog – The Journey Season II

ประกวด Low Carbon Contest : Vlog – The Journey Season II

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับนิตยสารสารคดี ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Low Carbon Contest : Vlog – The Journey Season II ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบ

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ ชิงเง

หมดเขต: 
พฤ, 2021-05-06 16:30

ประกวดการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

ประกวดการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ชิงทุนการศึกษา พร้อมของรางวัล และเกียรติบัต

หมดเขต: 
ส, 2021-05-22 16:30

ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564

ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-30 16:30

ประกวดนวัตกรรม "Esso Open Innovation Hackathon"

ประกวดนวัตกรรม "Esso Open Innovation Hackathon"

Esso องค์กรระดับโลกด้านพลังงาน ร่วมกับ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม "Esso Open Innovation Hackathon" ชิงเงินรางวัลรวม  470,000 บาท และโอกาสพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมร่วมกับ Esso ประเทศ

หมดเขต: 
อา, 2021-04-25 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.