^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี การเป็นสมาชิกของประเทศไทยในสหประชาชาติ ชิงเง

หมดเขต: 
พฤ, 2021-05-06 16:30

ประกวดการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

ประกวดการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ชิงทุนการศึกษา พร้อมของรางวัล และเกียรติบัต

หมดเขต: 
ส, 2021-05-22 16:30

ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564

ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-30 16:30

ประกวดนวัตกรรม "Esso Open Innovation Hackathon"

ประกวดนวัตกรรม "Esso Open Innovation Hackathon"

Esso องค์กรระดับโลกด้านพลังงาน ร่วมกับ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม "Esso Open Innovation Hackathon" ชิงเงินรางวัลรวม  470,000 บาท และโอกาสพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมร่วมกับ Esso ประเทศ

หมดเขต: 
อา, 2021-04-25 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น "MFA Clip Contest 2021" ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

ประกวดภาพยนตร์สั้น "MFA Clip Contest 2021" ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก”

กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "MFA Clip Contest 2021" ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2021-06-16 16:30

ประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021"

ประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป บริษัท องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021" ชิ

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-15 12:00

แข่งขัน Leading Edge “Business Challenge”

แข่งขัน Leading Edge “Business Challenge”

บริษัท Mondelēz  International (Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Leading Edge “Business Challenge” เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปชิงความเป็นหนึ่งใน South East Asia พร้อมเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด 5,000 USD และโอกาสได้ร

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-16 16:30

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงที่เพียงพอ”

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงที่เพียงพอ”

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น เรื่อง “พอเพียงที่เพียงพอ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2021-04-18 16:30

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot สัญลักษณ์ประจำงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ : Thailand Research Expo"

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot สัญลักษณ์ประจำงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ : Thailand Research Expo"

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot สัญลักษณ์ประจำงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ : Thailand Research Expo" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัต

หมดเขต: 
จ, 2021-04-05 16:30

ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต”

ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต”

จิตรกรรมเอเซีย พลัส สนับสนุนการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 และคำนึงถึงความปลอดภัยของศิลปินทุกท่าน

หมดเขต: 
อ, 2021-05-18 17:00

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod