^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากวอลเปเปอร์ "Dress Design by Decco Wall Designer"

ประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากวอลเปเปอร์ "Dress Design by Decco Wall Designer"

บริษัท เด็คโค่ เดคคอเรทีฟ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากวอลเปเปอร์ "Dress Design by Decco Wall Designer" ภายใต้ Concept "High Fashion" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 20,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 16:30

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไ

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 (All day)

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACICT Award 2021"

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACICT Award 2021"

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACICT Award 2021" ในแนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พ

หมดเขต: 
ส, 2021-05-15 09:32

ประกวดมาสคอต "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"

ประกวดมาสคอต "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"

สำนักการขนส่งการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ปรึกษา) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 16:30

ประกวด "Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize"

ประกวด "Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize"

Aviagen Asia Pacific Ltd. ขอเชิญนิสิต นักศ๊กษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ส, 2021-07-31 (All day)

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์)

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์) ชิ

หมดเขต: 
ส, 2021-07-31 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021"

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2021-07-31 16:30

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมกาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับ ปวช. นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส.

หมดเขต: 
อ, 2021-06-08 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมเกียรติบั

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 16:30

ประกวด Low Carbon Contest : Vlog – The Journey Season II

ประกวด Low Carbon Contest : Vlog – The Journey Season II

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับนิตยสารสารคดี ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Low Carbon Contest : Vlog – The Journey Season II ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบ

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod