^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้หัวข้อ "MINI = MORE" # น้อยแต่มาก ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-10 16:30

ประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage"

ประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage"

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage" โครงก

หมดเขต: 
ศ, 2023-10-20 16:30

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ความเชื่อ ความศรัทธา ต้นกําเนิดกินผักในหู"

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ความเชื่อ ความศรัทธา ต้นกําเนิดกินผักในหู"

เทศบาลเมืองกะทู้ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ความเชื่อ ความศรัทธา ต้นกําเนิดกินผักในหู" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
อ, 2023-10-31 16:30

ประกวดผลงานด้านศิลปะ ภายใต้หัวข้อ "ลดเค็ม ลดโรค"

ประกวดผลงานด้านศิลปะ ภายใต้หัวข้อ "ลดเค็ม ลดโรค"

LESS SALT ลดโรค ลดเค็ม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านศิลปะ ภายใต้หัวข้อ "ลดเค็ม ลดโรค" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ส, 2023-11-25 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ"

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ" เนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจําปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2023-10-27 16:30

แข่งขันออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การสื่อสาร หรือการให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ "PrEPower Designathon"

แข่งขันออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การสื่อสาร หรือการให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ "PrEPower Designathon"

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การสื่อสาร หรือการให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ "PrEPower Designathon"

หมดเขต: 
อ, 2023-10-31 16:30

ประกวดนวัตกรรม "Toyota Campus Challenge 2023"

ประกวดนวัตกรรม "Toyota Campus Challenge 2023"

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม "Toyota Campus Challenge 2023" ภายใต้แนวคิด "ตระหนักรู้ ดูเป็น เน้นป้องกัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 1,000,000 บ

หมดเขต: 
จ, 2023-12-25 16:30

ประกวดเต้น "TikTok – BRAND’S Young Blood Challenge"

ประกวดเต้น "TikTok – BRAND’S Young Blood Challenge"

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ BRAND’S ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลานเข้าร่วมการประกวดเต้น "TikTok – BRAND’S Young Blood Challenge" เพลง "Give Blood...Give Lives" ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรี

หมดเขต: 
อ, 2023-10-31 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 ประจําปี 2566

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 ประจําปี 2566

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 ประจําปี 2566 ชิงโอกาสร่วมโครงการศึกษาของ JOEA และ โครงการ JENESYS ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรางวัล จาก JCC และใบป

หมดเขต: 
ศ, 2023-12-08 16:30

ประกวดการบรรเลงเปียโนและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (Piano with Vocal)

ประกวดการบรรเลงเปียโนและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (Piano with Vocal

สมาคมเมโลเดียน (Melodion Association) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดการบรรเลงเปียโนและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (Piano with Vocal) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

หมดเขต: 
จ, 2023-11-20 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.