^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

คณะวิทยาการจัดการ มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ชิงทุนการศึกษากว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2021-06-25 16:30

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธเมาไม่ขับ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร"

หมดเขต: 
ส, 2021-07-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Life in the Time of Covid-19"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Life in the Time of Covid-19"

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Life in the Time of Covid-19" ในโครงการนักคิดเพื่อสังคม ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 7,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-02 16:30

ประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564

ประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 345,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-15 (All day)

ประกวด Viral Video "Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง"

ประกวด Viral Video "Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง"

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับบริษัทเกลา 365 จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Video "Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-08 16:30

แข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ "Shopee Ultimate Case Challenge 2021"

แข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ "Shopee Ultimate Case Challenge 2021"

Shopee ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ "Shopee Ultimate Case Challenge 2021" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานกับช้อปปี้ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2021-07-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "สุนัข"

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "สุนัข"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "สุนัข" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-15 12:00

ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว “White Canvas Thailand 2021”

ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว “White Canvas Thailand 2021”

Palette Artspace ขอเชิญเนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว “White Canvas Thailand 2021” ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวม 250,000 บาท และเพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ ที่มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย

หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต"

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต"

DENSO ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-23 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.