^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8

ประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ถ้

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-07 16:30

ประกวด "รางวัล เด็กเก่ง 2024"

ประกวด "รางวัล เด็กเก่ง 2024"

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์เลขที่ 2427) ขอเชิญเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "รางวัล เด็กเก่ง 2024" ชิงโล่รางวัลเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-31 (All day)

ประกวดไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ ในหัวข้อ "WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being"

ประกวดไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ ในหัวข้อ "WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being"

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดไอเดียนวัตกรรมทางธุรกิจ ในหัวข้อ "WellTech Entrepreneur: Good Health and Well-being" ชิงเงิน

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-10 16:30

ประกวดออกแบบสนามกีฬาบาสเกตบอล "TOA Basketball Court Design Award"

ประกวดออกแบบสนามกีฬาบาสเกตบอล "TOA Basketball Court Design Award"

TOA ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสนามกีฬาบาสเกตบอล "TOA Basketball Court Design Award" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2024-04-30 16:30

ประกวดโครงการสาธารณประโยชน์สังคม "จิตสำนึกรักเมืองไทย" ปีที่๑๖

ประกวดโครงการสาธารณประโยชน์สังคม "จิตสำนึกรักเมืองไทย" ปีที่๑๖

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการสาธารณประโยชน์สังคม "จิตสำนึกรักเมืองไทย" ปีที่๑๖ ชิงรางวัลเงินสดเพื่อนำไปดำเนินโครงการให้เป็นจริงมูลค่ารวม ๔๐๐,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
อา, 2024-05-26 16:30

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๗ : ThaiStar Packaging Awards 2024

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๗ : ThaiStar Packaging Awards 2024

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บริษัท หน่วยงาน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๗ : ThaiStar Packaging Awards 2024 ภายใต้หัวข้อ "วิถีไทย : Being Thai" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕๐,๐๐๐

หมดเขต: 
ศ, 2024-04-26 (All day)

ประกวดภาพวาด หัวข้อ "มวยสากลไทย สู่เวทีโอลิมปิก"

ประกวดภาพวาด หัวข้อ "มวยสากลไทย สู่เวทีโอลิมปิก"

สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ "มวยสากลไทย สู่เวทีโอลิมปิก" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 260,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
จ, 2024-05-13 16:30

ประกวดคลิปผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "Healthy Hero รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs"

ประกวดคลิปผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "Healthy Hero รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, สมาพันธ์ชมรมเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพไทย, ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมนิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา

หมดเขต: 
อ, 2024-04-30 16:30

ประกวดออกแบบแฟชั่น "JASPAL GROUP Scholarship Program 2024"

ประกวดออกแบบแฟชั่น "JASPAL GROUP Scholarship Program 2024"

JASPAL GROUP ขอเชิญนักศึกษาระดับชั้นปี 3 (กำลังจะขึ้นปี 4) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น "JASPAL GROUP Scholarship Program 2024" ภายใต้หัวข้อ "The Power of Next" ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 650,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2024-04-30 16:30

ประกวด "กอช. MV Contest 2024: MV สุดปัง ปล่อยฝันวัยใส"

ประกวด "กอช. MV Contest 2024: MV สุดปัง ปล่อยฝันวัยใส"

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "กอช. MV Contest 2024: MV สุดปัง ปล่อยฝันวัยใส" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 450,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod