^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ความเชื่อ ความศรัทธา ต้นกําเนิดกินผักในหู"

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ความเชื่อ ความศรัทธา ต้นกําเนิดกินผักในหู"

เทศบาลเมืองกะทู้ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ความเชื่อ ความศรัทธา ต้นกําเนิดกินผักในหู" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
อ, 2023-10-31 16:30

ประกวดผลงานด้านศิลปะ ภายใต้หัวข้อ "ลดเค็ม ลดโรค"

ประกวดผลงานด้านศิลปะ ภายใต้หัวข้อ "ลดเค็ม ลดโรค"

LESS SALT ลดโรค ลดเค็ม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านศิลปะ ภายใต้หัวข้อ "ลดเค็ม ลดโรค" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ส, 2023-11-25 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ"

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "พระบารมีปกเกล้า เหล่าคนพิการ" เนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจําปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2023-10-27 16:30

แข่งขันออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การสื่อสาร หรือการให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ "PrEPower Designathon"

แข่งขันออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การสื่อสาร หรือการให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ "PrEPower Designathon"

สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การสื่อสาร หรือการให้ข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ "PrEPower Designathon"

หมดเขต: 
อ, 2023-10-31 16:30

ประกวดนวัตกรรม "Toyota Campus Challenge 2023"

ประกวดนวัตกรรม "Toyota Campus Challenge 2023"

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม "Toyota Campus Challenge 2023" ภายใต้แนวคิด "ตระหนักรู้ ดูเป็น เน้นป้องกัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 1,000,000 บ

หมดเขต: 
จ, 2023-12-25 16:30

ประกวดเต้น "TikTok – BRAND’S Young Blood Challenge"

ประกวดเต้น "TikTok – BRAND’S Young Blood Challenge"

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมกับ BRAND’S ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลานเข้าร่วมการประกวดเต้น "TikTok – BRAND’S Young Blood Challenge" เพลง "Give Blood...Give Lives" ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรี

หมดเขต: 
อ, 2023-10-31 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 ประจําปี 2566

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 ประจําปี 2566

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 50 ประจําปี 2566 ชิงโอกาสร่วมโครงการศึกษาของ JOEA และ โครงการ JENESYS ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรางวัล จาก JCC และใบป

หมดเขต: 
ศ, 2023-12-08 16:30

ประกวดการบรรเลงเปียโนและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (Piano with Vocal)

ประกวดการบรรเลงเปียโนและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (Piano with Vocal

สมาคมเมโลเดียน (Melodion Association) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดการบรรเลงเปียโนและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (Piano with Vocal) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

หมดเขต: 
จ, 2023-11-20 16:30

ประกวดออกแบบเสื้อ "UNIVERSITY OF PHAYAO มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"

ประกวดออกแบบเสื้อ "UNIVERSITY OF PHAYAO มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเช้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อ "UNIVERSITY OF PHAYAO มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน" (University to Create Wisdom for Sustainable Community Development with Innovations of

หมดเขต: 
จ, 2023-10-30 12:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "40 ปีบางจาก LOGO CONTEST"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "40 ปีบางจาก LOGO CONTEST"

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "40 ปีบางจาก LOGO CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2023-10-20 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.