^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564

ประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 345,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-15 (All day)

ประกวด Viral Video "Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง"

ประกวด Viral Video "Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง"

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับบริษัทเกลา 365 จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Video "Young YouTuber Challenge ปั้นน้องให้ดัง สร้างสรรค์ให้ปัง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-08 16:30

แข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ "Shopee Ultimate Case Challenge 2021"

แข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ "Shopee Ultimate Case Challenge 2021"

Shopee ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบแผนธุรกิจ "Shopee Ultimate Case Challenge 2021" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานกับช้อปปี้ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2021-07-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "สุนัข"

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "สุนัข"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "สุนัข" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-15 12:00

ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว “White Canvas Thailand 2021”

ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว “White Canvas Thailand 2021”

Palette Artspace ขอเชิญเนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว “White Canvas Thailand 2021” ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวม 250,000 บาท และเพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ ที่มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย

หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต"

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต"

DENSO ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-23 16:30

ประกวดออกแบบ INFOGRAPHIC ปลูกจิตสำานึก สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจ

ประกวดออกแบบ INFOGRAPHIC ปลูกจิตสำานึก สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบ INFOGRAPHIC ปลูกจิตสำานึก สืบสาน รักษา และต่อยอด พร

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-15 16:30

ประกวดโครงการ 100 ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชา

ประกวดโครงการ 100 ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชา

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ 100 ข้อคิดสร้างสรรค์ชีวิตวันวิสาขบูชา หัวข้อ "วันวิสาขบูชามีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างไร?" เขียนมา

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 16:30

ประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค (Infographic) หัวข้อ "รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19"

ประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค (Infographic) หัวข้อ "รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19"

บริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิค (Infographic) หัวข้อ "รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2021-06-24 16:30

ประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี

ประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ให้แก่เด็กเล็กวัย 4-6 ปี ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประ

หมดเขต: 
พ, 2021-06-30 17:00

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.