^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

แข่งขัน "CAI Hackathon 2023"

แข่งขัน "CAI Hackathon 2023"

CP All ร่วมกับ CAI Club ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "CAI Hackathon 2023" ธีม "Spark the Pebbles" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2023-12-04 16:30

ประกวดหนังสั้น "OKAMOTO SHORT FILM CONTEST"

ประกวดหนังสั้น "OKAMOTO SHORT FILM CONTEST"

Okamoto Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "OKAMOTO SHORT FILM CONTEST" ในหัวข้อ "เรื่องเพศคือเรื่อง OK" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2023-11-30 16:30

ประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ "เยาวชนยุคใหม่ ปลอดภัยจาก 3 เสี่ยง"

ประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ "เยาวชนยุคใหม่ ปลอดภัยจาก 3 เสี่ยง"

เทศบาลตําบลขุนหาญ ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ในหัวข้อ "เยาวชนยุคใหม่ ปลอดภัยจาก 3 เสี่ยง" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์และรายละเอียดการประกวด

หมดเขต: 
ส, 2023-12-30 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เนื่องในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจําปี ค.ศ. 2023

ประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เนื่องในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจําปี ค.ศ. 2023

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เนื่องในงานประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจําปี ค.ศ.

หมดเขต: 
ศ, 2023-12-15 16:30

ประกวดกระทง "วันเพ็ญที่เซ็นทรัล LOY KRATONG FESTIVAL 2023"

ประกวดกระทง "วันเพ็ญที่เซ็นทรัล LOY KRATONG FESTIVAL 2023"

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดกระทง "วันเพ็ญที่เซ็นทรัล LOY KRATONG FESTIVAL 2023" ชิงเงินรางวัลมมูลค่ารวม 20,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2023-11-26 16:30

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่"

ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่"

สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "เจ้าชายน้อยแอ่วเจียงใหม่" เนื่องในโอกาส นิทรรศการ 80 ปี เจ้าชายน้อยสัญจร เชียงใหม่ ชิงเงินรางวัล พร

หมดเขต: 
ศ, 2023-11-24 (All day)

ประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลครั้งที่ 3 "PTTEP Teenergy ปีที่ 9 : The 3rd Young Ocean for Life Innovation Challenge"

ประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลครั้งที่ 3 "PTTEP Teenergy ปีที่ 9 : The 3rd Young Ocean for Life Innovation Challenge"

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลครั้งที่ 3 "PTTEP Teenergy ปีที่ 9 : The 3rd Young Ocean for Life Innovation Challenge" ชิงเงินรางวัลรวมม

หมดเขต: 
พ, 2024-01-31 (All day)

ประกวดกระทง "ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture"

ประกวดกระทง "ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดกระทง "ลอยกระทง สายน้ำแห่งวัฒนธรรม Loy Krathong : River of Culture" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-11-24 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest"

ประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest"

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา "FMS NRRU Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลรวม 10,

หมดเขต: 
จ, 2023-12-25 16:30

ประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19 : Young Thai Science Ambassador #19"

ประกวด "โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 19 : Young Thai Science Ambassador #19"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการ

หมดเขต: 
ศ, 2023-12-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.