^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่

ประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมยังได้พบกับนวัตกรรม ณ มหานค

Deadline: 
Sun, 2018-10-21 16:00

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561 หัวข้อ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี"

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561 หัวข้อ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี"

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561 หัวข้อ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพร

Deadline: 
Thu, 2018-10-25 16:00

ประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับแม่น้ำโขง หัวข้อ "แม่น้ำโขง >วิถีชีวิตลุ่มน้ำ เด็ก ชุมชน วัฒนธรรม ความงาม ความรัก ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง?"

ประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับแม่น้ำโขง หัวข้อ "แม่น้ำโขง >วิถีชีวิตลุ่มน้ำ เด็ก ชุมชน วัฒนธรรม ความงาม ความรัก ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง?"

โครงการเทศกาลหนังแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ ครั้งที่ 1/2561 : 1st Mekong River International Film festival and Art of Rivers 2018 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับแม่น้ำโขง หัวข้อ "แม่น้ำโ

Deadline: 
Fri, 2018-08-10 16:00

ประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน...ชีวิตก็ปลอดภัย”

ประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน...ชีวิตก็ปลอดภัย”

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน...ชีวิตก็ปลอดภัย” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศ

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "Your Legacy…มรดกของพ่อ(เรย์)"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "Your Legacy…มรดกของพ่อ(เรย์)"

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "Your Legacy…มรดกของพ่อ(เรย์)" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Thu, 2018-08-16 16:00

แข่งขันโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11

แข่งขันโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11 ชิงเงิ

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : NAN MEE Chinese Language Skills Contest ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ "มิตรภาพ ยั่งยืน"

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : NAN MEE Chinese Language Skills Contest ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ "มิตรภาพ ยั่งยืน"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 美南赛能能技言语语汉 : NAN MEE Chinese Language Skills Contest ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ "มิตรภาพ ยั่งยืน" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเท

Deadline: 
Mon, 2018-08-20 16:00

ประกวดภาพถ่ายอาคารโบราณสวนสุนันทา หัวข้อ "ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร"

ประกวดภาพถ่ายอาคารโบราณสวนสุนันทา หัวข้อ "ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร"

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายอาคารโบราณสวนสุนันทา หัวข้อ "ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบ

Deadline: 
Wed, 2018-07-25 16:00

ประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน หัวข้อ “แบบอาคาร BEC ที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับดีเด่น”

ประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน หัวข้อ “แบบอาคาร BEC ที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับดีเด่น”

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน หัวข้อ “แบบอาคาร BEC ที่มีประสิทธิภาพพลังงานระดับดีเด่น” ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท พร้อมโล่ประ

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2018

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2018

กลุ่มทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2018 หัวข้อ "Stop Cyberbullying หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุน

Deadline: 
Fri, 2018-09-28 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.