^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดออกแบบมาสคอต "THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN CONTEST" ออกแบบ “รัก”

ประกวดออกแบบมาสคอต "THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN CONTEST" ออกแบบ “รัก”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN CONTEST" ออกแบบ “รัก” ชิงตั๋วเครื่

Deadline: 
Sun, 2019-03-10 16:00

ประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11

ประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 -

Deadline: 
Thu, 2019-02-28 16:00

ประกวด "สหกรุ๊ป แบงค็อก ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด 2019 : Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2019"

ประกวด "สหกรุ๊ป แบงค็อก ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด 2019 : Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2019"

เครือสหพัฒน์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "สหกรุ๊ป แบงค็อก ยัง ดีไซเนอร์ อวอร์ด 2019 : Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2019" ในโจทย์ "Thai Ness (ไทยเหนด) ปลุกทุกสตรีทแฟชั่

Deadline: 
Thu, 2019-03-28 16:00

ประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 3" หัวข้อ “ความสุขของชีวิต”

ประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 3" หัวข้อ “ความสุขของชีวิต”

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 3" หัวข้อ “ความสุขของชีวิต” ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2019-02-25 16:00

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Deadline: 
Fri, 2019-04-05 16:00

ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง”

ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง”

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบั

Deadline: 
Fri, 2019-03-29 17:00

ประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอัตลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

Deadline: 
Fri, 2019-03-15 16:00

ประกวดวงดนตรี "Stopdrink Music Awards 2019"

ประกวดวงดนตรี "Stopdrink Music Awards 2019"

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ผู้สนใจอายุไม่เกิน 22 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Stopdrink Music Awards 2019" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

Deadline: 
Fri, 2019-02-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแต่งเพลง และประกวดหนังสั้น “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน Happy Blue Line Again 2019”

ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแต่งเพลง และประกวดหนังสั้น “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน Happy Blue Line Again 2019”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแต่งเพลง และประกวดหนังสั้น “ร่วมใจ เชื่อมสุข เ

Deadline: 
Fri, 2019-03-22 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

สมาคมอาเซียน – ประเทศไทยิญนักเปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Thu, 2019-02-28 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.