^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า เบอร์ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LESS IS MORE”

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า เบอร์ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LESS IS MORE”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า เบอร์ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LESS IS MORE” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Tue, 2018-03-20 18:00

ประกวดภาพถ่ายในงานฉลองชัย ๑๙๐ ปี ท้าวสุรนารี หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”

ประกวดภาพถ่ายในงานฉลองชัย ๑๙๐ ปี ท้าวสุรนารี หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”

ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายในงานฉลองชัย ๑๙๐ ปี ท้าวสุรนารี หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และใบเกียรติบัต

Deadline: 
Sun, 2018-04-08 16:00

ประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 "ICT Innovations for eHealth"

ประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 "ICT Innovations for eHealth"

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 "ICT Innovations for eHealth" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 570,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2018-05-17 16:00

ประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3"

ประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 260,00

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 17:00

ประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า NIDA PHOTO CONTEST

ประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า NIDA PHOTO CONTEST

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิด้า NIDA PHOTO CONTEST "วันดีๆ ที่นิด้า ครั้งที่ 2 : One Fine day in NIDA # 2"

Deadline: 
Fri, 2018-03-30 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอตามอรรถบท (Them) “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในว

Deadline: 
Sun, 2018-03-25 16:00

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทวิจารณ์ในโครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 4 ชิงทุนการศึกษามูลค่

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อม

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

แข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ (Developing GIS Application for Business: DGAB)

แข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ (Developing GIS Application for Business: DGAB)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ (Developing GIS Application for Business: DGA

Deadline: 
Tue, 2018-04-10 16:00

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ในเขตภูมิภาคตะวันตก สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 48,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Fri, 2018-05-11 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod