^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”

ประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท พร้อมถ้วยราง

Deadline: 
Sun, 2021-07-18 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชิงเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2021-07-16 16:30

ประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากวอลเปเปอร์ "Dress Design by Decco Wall Designer"

ประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากวอลเปเปอร์ "Dress Design by Decco Wall Designer"

บริษัท เด็คโค่ เดคคอเรทีฟ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากวอลเปเปอร์ "Dress Design by Decco Wall Designer" ภายใต้ Concept "High Fashion" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 20,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2021-05-31 16:30

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไ

Deadline: 
Mon, 2021-05-31 (All day)

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACICT Award 2021"

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACICT Award 2021"

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACICT Award 2021" ในแนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก GEN” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท พ

Deadline: 
Sat, 2021-05-15 09:32

ประกวดมาสคอต "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"

ประกวดมาสคอต "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)"

สำนักการขนส่งการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ปรึกษา) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต "มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)" ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Mon, 2021-05-31 16:30

ประกวด "Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize"

ประกวด "Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize"

Aviagen Asia Pacific Ltd. ขอเชิญนิสิต นักศ๊กษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Hatching Young Artists (HYA) 2021 Art Prize" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2021-07-31 (All day)

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์)

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 7 (รูปแบบออนไลน์) ชิ

Deadline: 
Sat, 2021-07-31 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021"

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2021-07-31 16:30

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมกาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับ ปวช. นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปวส.

Deadline: 
Tue, 2021-06-08 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.