^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "RUBBERLAND DESIGN CONTEST" หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกของชีวิตอนาคต : FUTURE LIVING"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "RUBBERLAND DESIGN CONTEST"

Rubberland ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "RUBBERLAND DESIGN CONTEST" หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์อำนวยความสะดวกของชีวิตอนาคต : FUTURE LIVING" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

ประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

CAT Channel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ชิงทุนการศึกษา และทุนเงินสนับสนุนสำหรับการผลิตผลงานมูลค่ารวม 580,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2017-09-07 16:00

ประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2560

ประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2560

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิ ลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2560 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2017-11-15 16:00

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว "TripNorthern: Line Sticker Design Contest 2"

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว "TripNorthern: Line Sticker Design Contest 2"

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว "TripNorthern: Line Sticker Design Contest 2" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000

Deadline: 
Tue, 2017-08-15 16:00

ประกวดโครงการ "ทุนสร้าง-สุข ปีการศึกษา 2560"

ประกวดโครงการ "ทุนสร้าง-สุข ปีการศึกษา 2560"

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดประกวดโครงการ "ทุนสร้าง-สุข ปีการศึกษา 2560" ชิงทุนสนับสนุนการดำเนินโ

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดจัดสวนแนวตั้ง ภายใต้แรงบันดาลใจและแนวคิด “เล็ก ๆ แต่สร้างสรรค์”

ประกวดจัดสวนแนวตั้ง ภายใต้แรงบันดาลใจและแนวคิด “เล็ก ๆ แต่สร้างสรรค์”

บริษัท เวิลด์ แฟร์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั้วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดจัดสวนแนวตั้ง ภายใต้แรงบันดาลใจและแนวคิด “เล็ก ๆ แต่สร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมโอกาสในการร่วมแสดงผลงานในงาน "Thailand Best Sho

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดออกแบบสติกเกอร์เพื่อแรปตู้เย็น โกเรนเย่ "gorenje Retro Colour Design Contest 2017"

ประกวดออกแบบสติกเกอร์เพื่อแรปตู้เย็น โกเรนเย่ "gorenje Retro Colour Design Contest 2017"

Häfele (Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์แรปตู้เย็น โกเรนเย่ (gorenje) “gorenje Retro Colour Design Contest 2017” หัวข้อ “Life is colours.

Deadline: 
Wed, 2017-09-20 16:00

ประกวดเขียนความในใจบอกรักแม่ด้วยลายมือ หัวข้อ "เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน"

ประกวดเขียนความในใจบอกรักแม่ด้วยลายมือ หัวข้อ "เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน"

แลคตาซอย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนความในใจบอกรักแม่ด้วยลายมือ หัวข้อ "เขียนด้วยมือ...สื่อถึงใจ ให้แม่อ่าน" ในโครงการ “แลคตาซอยรักแม่ ปี 2560” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2017-08-12 16:00

ประกวดภาพถ่าย "111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว - Life of OTOP Village Photo Contest"

ประกวดภาพถ่าย "111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว - Life of OTOP Village Photo Contest"

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว - Life of OTOP Village Photo Contest" แนวคิด "คน ผลิตภัณฑ์ ความคิด ชีวิต ท่องเที่ยว"

Deadline: 
Tue, 2017-07-25 16:00

ประกวดคลิปวีดิโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ ๓

ประกวดคลิปวีดิโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ ๓

หอศิลป์พุทธะ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง และสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ “เที่ยวทางธรรม วิถีไทย” ปีที่ ๓

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.