^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

SWATCH CALLING ประกวดออกแบบลายแคนวาสนาฬิกา ตัวแทนประเทศไทย งาน EXPO 2020 DUBAI ร่วมกับอาร์ทติส 190 ประเทศ

SWATCH CALLING ประกวดออกแบบ ตัวแทนประเทศไทย งาน EXPO 2020 DUBAI ร่วมกับอาร์ทติส 190 ประเทศ

SWATCH CALLING !! โอกาสสำหรับคนชิคๆ ที่รักการออกแบบมาถึงแล้วกับการเป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมโชว์ผลงานออกแบบของคุณที่งาน EXPO 2020 DUBAI ร่วมกับอาร์ทติสกว่า 190 ประเทศทั่วโลก

Deadline: 
Sun, 2021-08-08 23:59

ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 5 ภายใต้โจทย์ "สามัคคี"

ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 5  "สามัคคี"

ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 5 ภายใต้โจทย์ "สามัคคี" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2021-08-20 16:30

ประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564

ประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2564 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

Deadline: 
Mon, 2021-11-01 16:30

ประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

ประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ชิงเงินร

Deadline: 
Tue, 2021-08-31 16:30

ประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

ประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจัดทํา poster หรือ แผ่นประชาสัมพันธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) สาขาวิชาเทคโนโลยี

Deadline: 
Thu, 2021-10-21 16:30

ประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021"

ประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ Urban Creature ขอเชิญนักศึกษา และประาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดิทัศน์ "NIA Creative Contest 2021" หัวข้อ "Images of Future: Future of the Next Gen" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บ

Deadline: 
Fri, 2021-07-30 16:30

ประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

ประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2021-07-15 16:30

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.

Deadline: 
Sun, 2021-07-18 16:00

ประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “เอ่ชา ภาษาไทย”

ประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “เอ่ชา ภาษาไทย”

ชมรมรักษ์ร้องทํานองไทย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “เอ่ชา ภาษาไทย”

Deadline: 
Tue, 2021-07-20 23:00

ประกวดหนังสั้น "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ปีที่ 2

ประกวดหนังสั้น "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ปีที่ 2

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ปีที่ 2 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบ

Deadline: 
Mon, 2021-08-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.