^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "New Sport :

Deadline: 
Mon, 2017-10-16 17:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-08-30 16:00

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น หัวข้อ "ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม"

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น หัวข้อ "ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม"

สำนักงานกองทุนยุติธรรม ร่วมกับ สมาคมผู้กับกำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น หัวข้อ "ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 117,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2017-08-30 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม"

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม"

Mitsui Sumitomo Insurance Thailand Branch ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อประเภทโปสเตอร์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ เมาไม่ขับ รับผิดชอบสังคม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 17:00

ประกวดสติกเกอร์ LINE ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดสติกเกอร์ LINE ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสติกเกอร์ LINE ศิษย์สัมพันธ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging Design Competition"

ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging Design Competition"

Japan Foundation ร่วมกับ ASPaC Association และ Japan Package Design Association (JPDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเยาวชนเอเชีย 2017 "Asia Student Packaging Design Competition" THEME "CHALLANGE

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS BrandAge Award ปีที่ 11 ตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข”

ประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS BrandAge Award ปีที่ 11 ตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข”

AIS ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนพัฒนาธุรกิจ AIS BrandAge Award ปีที่ 11 ตอน “Smart Farm to Table : การตลาดสร้างฟาร์มสุข” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,600,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-10-06 16:00

ประกวดแผนธุรกิจบนโซเชียลมีเดีย "BWR Social Media Business Contest 2017"

ประกวดแผนธุรกิจบนโซเชียลมีเดีย "BWR Social Media Business Contest 2017"

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เอเชีย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาปี 3 - 4 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจบนโซเชียลมีเดีย "BWR Social Media Business Contest 2017" ชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น พร้อมที่พัก

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 16:00

ประกวดไอเดียสิ่งพิมพ์

ประกวดไอเดียสิ่งพิมพ์

Editors’ bar ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียสิ่งพิมพ์ ชิงทุนมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเวิร์คชอป

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.