^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand competition 2019"

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand competition  2019"

ARIT ขอเชิญเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office โครงการ "MOS Olympic Thailand competition  2019" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแ

Deadline: 
Thu, 2019-02-28 16:00

ประกวดออกแบบภาพกราฟิก ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เห็นแล้วอยากไปชิบะ"

ประกวดออกแบบภาพกราฟิก ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เห็นแล้วอยากไปชิบะ"

บริษัท Elephant Planning (Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพกราฟิก ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เห็นแล้วอยากไปชิบะ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2018-12-10 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

ประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร

กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์รางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ชิ

Deadline: 
Fri, 2018-12-14 16:00

ประกวดหนังสั้น CAT Short Film 2018 หัวข้อ "Thai Touch : สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้"

ประกวดหนังสั้น CAT Short Film 2018 หัวข้อ "Thai Touch : สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้"

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย CAT Channel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น CAT Short Film 2018 หัวข้อ "Thai Touch : สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้" ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวมกว่า 480,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2018-11-26 16:00

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2018-11-30 16:00

ประกวดออกแบบแฟชั่น "Sakura Collection 2019 Asia Students Awards in Thailand"

ประกวดออกแบบแฟชั่น "Sakura Collection 2019 Asia Students Awards in Thailand"

Sakura Collection Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น "Sakura Collection 2019 Asia Students Awards in Thailand" เพื่อก้าวสู่วงการออกแบบมืออาชีพ และผู้ชนะการแข่งขันจะได้ไปร่วมโชว์ผลงานระดับนานาชาติบน

Deadline: 
Wed, 2018-11-07 04:34

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 360,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Thu, 2019-01-31 18:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เทศกาลโคม ๑๐๐๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เทศกาลโคม ๑๐๐๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน"

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนและสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เทศกาลโคม ๑๐๐๐๐๐ ดวงที่เมืองลำพูน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Thu, 2018-11-22 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง

Deadline: 
Thu, 2018-11-29 16:00

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย (ระดับอุดมศึกษา)"

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย (ระดับอุดมศึกษา)"

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ใน โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย (ระดับอุดมศึกษา) ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ แ

Deadline: 
Tue, 2018-11-06 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.