^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022"

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022"

ARIT ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Deadline: 
Thu, 2022-11-10 16:30

แข่งขัน "Financial Well-being HACKATHON for Thais"

แข่งขัน "Financial Well-being HACKATHON for Thais"

ทีทีบี ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Financial Well-being HACKATHON for Thais" ในโจทย์ "เราจะช่วยกัน…ยกระดับชีวิตทางการเงินของคนไทย...โดยใช้ Tech & Data เป็นเครื่องมือได้อย่างไร?" ชิงรางวัลรวมมูลค่าร

Deadline: 
Mon, 2022-09-12 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา"

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 (เชียงราย) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา"

Deadline: 
Wed, 2022-08-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และ มาสคอต (MASCOT) "2024 IWF World Cup" การแข่งขันยกน้ำหนัก เวิลด์คัพ ประจําปี 2567 รอบคัดเลือก

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และ มาสคอต (MASCOT) "2024 IWF World Cup" การแข่งขันยกน้ำหนัก เวิลด์คัพ ประจําปี 2567 รอบคัดเลือก

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และ มาสคอต (MASCOT) "2024 IWF World Cup" การแข่งขันยกน้ำหนัก เวิลด์คัพ ประจําปี 2567 รอบคัดเลือกนักก

Deadline: 
Mon, 2022-08-22 04:01

ประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2022"

ประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2022"

Krungsri และ IMAX ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2022" หัวข้อ "ชีวิตดี๊ดี เมื่อมี KMA" ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2022-10-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ "วินัย"

ประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ "วินัย"

กรมศาสนา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ และ Tiktok คุณธรรมสรรค์สร้างเพื่อสังคมไทย หัวข้อ "วินัย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2022-08-31 16:30

ประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2565 "ลมหายใจไร้มลทิน"

ประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2565 "ลมหายใจไร้มลทิน"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอเชิญเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2565 "ลมหายใจไร้มลทิน" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2022-10-31 16:30

ประกวดออกแบบ COTTO DESIGN CONTEST 2022 "ALLTOPIA: UTOPIA FOR ALL"

ประกวดออกแบบ COTTO DESIGN CONTEST 2022 "ALLTOPIA:  UTOPIA FOR ALL"

COTTO ขอเชิญนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ COTTO DESIGN CONTEST 2022 "ALLTOPIA:  UTOPIA FOR ALL" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2022-09-25 16:30

สัมมนาออนไลน์ MAT National Webinar 2022

สัมมนาออนไลน์ MAT National Webinar 2022

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต-นักศึกษา และ คณาจารย์ รวมถึงผู้ที่สนใจด้านการตลาด ร่วมงานสัมมนาออนไลน์ MAT National Webinar 2022 ซึ่งเป็นงานสัมมนาออนไลน์ระดับประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 - วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

Seminar date: 
Thursday, 2022, September 8 (All day) to Friday, 2022, September 9 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในวาระครบรอบ 60 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2022-09-11 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.