^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ฉีกกรอบความคิดบนโลกอาชีพ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ฉีกกรอบความคิดบนโลกอาชีพ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ"

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ฉีกกรอบความคิดบนโลกอาชีพ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Sun, 2022-07-31 (All day)

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําปี พ.ศ. 2565

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําปี พ.ศ. 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (โซนกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก และจังหวัดนครนายก นนทบุรี และปทุมธานี) ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา กศน.

Deadline: 
Tue, 2022-07-12 16:30

ประกวดหนังสั้น "Sakun C Creator Contest 2022"

ประกวดหนังสั้น "Sakun C Creator Contest 2022"

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Sakun C Creator Contest 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์

Deadline: 
Fri, 2022-07-15 16:30

ประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า"

ประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า"

HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2022-10-15 16:30

แข่งขันออกแบบต้นแบบทางธุกิจ "Innovation Business Challenge" ภายใต้หัวข้อ "A SPACE FOR CO-INNO"

แข่งขันออกแบบต้นแบบทางธุกิจ "Innovation Business Challenge" ภายใต้หัวข้อ "A SPACE FOR CO-INNO"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบต้นแบบทางธุกิจ "Innovation Business Challenge" ภายใต้หัวข้อ "A SPACE FOR CO-INNO" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 230,

Deadline: 
Mon, 2022-06-20 (All day)

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ลมหายใจเดียวกัน"

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ลมหายใจเดียวกัน"

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.

Deadline: 
Wed, 2022-08-10 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน"

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สํานักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 16 - 40 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้

Deadline: 
Thu, 2022-07-07 16:30

แข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565

แข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565

จังหวัดระยอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ชมรมศิลปินจังหวัดระยอง และศูนย์วรรณศิลป์ถิ่นบูรพา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ออนไลน์ ระดับประเทศ เนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของโลก จั

Deadline: 
Wed, 2022-06-15 (All day)

แข่งขันเเบบ "BIMobject Green Design Competition 2022"

แข่งขันเเบบ "BIMobject Green Design Competition 2022"

BIMobject Thailand ร่วมกับ CPAC Green Solution ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันเเบบ "BIMobject Green Design Competition 2022" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และ คอร์สอบรม

Deadline: 
Mon, 2022-07-18 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod