^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดภาพยนตร์สั้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก "Short film contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ"

ประกวดภาพยนตร์สั้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก "Short film contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ"

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก "Short film contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ" ชิงรางวัลมูลค่าร

Deadline: 
Wed, 2022-06-01 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022"

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022" ชิงเงินนรางวัลมูลค่ารวม 100,000

Deadline: 
Sun, 2022-07-31 16:30

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8

ประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 8 ชิงทุนรางว

Deadline: 
Mon, 2022-08-15 (All day)

แข่งขันทําอาหารในระดับอุดมศึกษา "Gourmet & Cuisine Young Chef 2022"

แข่งขันทําอาหารในระดับอุดมศึกษา "Gourmet & Cuisine Young Chef 2022"

นิตยสาร Gourmet & Cuisine ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในคณะที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันทําอาหารในระดับอุดมศึกษา "Gourmet & Cuisine Young Chef 2022" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศ

Deadline: 
Wed, 2022-05-11 05:30

แข่งขัน "Shopee Ultimate Case Challenge 2022"

แข่งขัน "Shopee Ultimate Case Challenge 2022"

Shopee ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเพิ่งจบและมีประสบการณ์การทำงานแบบเต็มเวลาน้อยกว่า 1 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Shopee Ultimate Case Challenge 2022" ชิงเงินราวัล พร้อมโอกาสร่วมงานกับ Shopee

Deadline: 
Tue, 2022-05-31 16:30

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2022-06-15 16:30

ประกวดการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 1

ประกวดการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 1

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) ร่วมกับ SCG ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการสร้างแบรนด์ "J-MAT Brand Planning Competition" ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินสนับสน

Deadline: 
Tue, 2022-05-10 16:30

ประกวดสื่อและวิดีโอ "mombie spark" Ep.1 ท้าน้องใหม่หัวใจ creator

ประกวดสื่อและวิดีโอ "mombie spark" Ep.1 ท้าน้องใหม่หัวใจ creator

mombie ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือจบแล้วไม่เกิน 3 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อและวิดีโอ "mombie spark" Ep.1 ท้าน้องใหม่หัวใจ creator ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโอกาสได้เข้ารวมงานกับ mombie หรือพาร์ทเ

Deadline: 
Sun, 2022-05-01 16:30

ประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "มุมใคร มุมมันส์"

ประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "มุมใคร มุมมันส์"

Premium Home Office Studio ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น ภายใต้หัวข้อ "มุมใคร มุมมันส์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 4,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Sun, 2022-05-15 16:30

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

Deadline: 
Tue, 2022-05-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.