^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวด "MISS SNOW GIRL"

ประกวด "MISS SNOW GIRL"

Snowgirl ขอเชิญสาวๆ สมัครเข้าร่วมการเข้าร่วมการประกวด "MISS SNOW GIRL" ชิงตำแหน่ง Miss Snowgirl คนแรกของประเทศ และโอกาสในการเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ ออกสื่อโปรโมทพร้อมทำกิจกรรมกับ Snowgirl อีกมากมาย

Deadline: 
Mon, 2019-02-25 16:00

แข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "ในความทรงจำมีคามแข็งแกร่ง"

แข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "ในความทรงจำมีคามแข็งแกร่ง"

Kingston ร่วมกับ CSD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "ในความทรงจำมีคามแข็งแกร่ง" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

ประเภทการแข่งขัน

Deadline: 
Thu, 2020-12-24 16:30

ประกวดเต้นโคฟเวอร์ "Passione Cover Dance Contest 2020"

ประกวดเต้นโคฟเวอร์ "Passione Cover Dance Contest 2020"

ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น ระยอง ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้นโคฟเวอร์ "Passione Cover Dance Contest 2020" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 43,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Deadline: 
Tue, 2020-12-15 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest"

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest" ชิงเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-12-25 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เสน่ห์กรุง..ภาพแห่งเงาสะท้อนที่ใครก็เดินตาม"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เสน่ห์กรุง..ภาพแห่งเงาสะท้อนที่ใครก็เดินตาม"

เพจนิยม-ศิลป ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เสน่ห์กรุง..ภาพแห่งเงาสะท้อนที่ใครก็เดินตาม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Wed, 2020-12-09 16:30

ประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.

ประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2021-01-15 16:30

ระกวดคลิปวีดีโอผ่าน TikTokUni

ประกวดคลิปวีดีโอผ่าน TikTokUni

TikTok ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ (PPDA) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอผ่าน TikTokUni หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพตามจุด Landmark” ชิงกล้อง Canon EOS M50 Mark II พร้อมขาตั้ง และ trophy

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 16:30

ประกวด "Soul Drifters Fanart Contest"

ประกวด "Soul Drifters Fanart Contest"

2read ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Soul Drifters Fanart Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญเงิน 2read

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 11:59

ประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “ในความเปลี่ยนแปลง”

ประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “ในความเปลี่ยนแปลง”

นิตยสารสารคดี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “ในความเปลี่ยนแปลง” ชิงโอกาสเผยแพร่ผลงานลงในสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดีและเพจความสุขประเทศไทย รวมทั้งจัดทำเป็น e-book พร้อมค่าต้นฉบับ

Deadline: 
Sun, 2021-01-17 16:30

ประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “สิ่งดีๆ ในชีวิต”

ประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “สิ่งดีๆ ในชีวิต”

นิตยสารสารคดี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับออนไลน์ หัวข้อ “สิ่งดีๆ ในชีวิต” ชิงโอกาสเผยแพร่ผลงานลงในสื่อออนไลน์ของนิตยสารสารคดีและเพจความสุขประเทศไทย รวมทั้งจัดทำเป็น e-book พร้อมค่าต้นฉบับ

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.