^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวด "MISS SNOW GIRL"

ประกวด "MISS SNOW GIRL"

Snowgirl ขอเชิญสาวๆ สมัครเข้าร่วมการเข้าร่วมการประกวด "MISS SNOW GIRL" ชิงตำแหน่ง Miss Snowgirl คนแรกของประเทศ และโอกาสในการเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ ออกสื่อโปรโมทพร้อมทำกิจกรรมกับ Snowgirl อีกมากมาย

Deadline: 
Mon, 2019-02-25 16:00

ประกวดเรื่องสั้น - กวีนิพนธ์ "มติชนอวอร์ด 2022"

ประกวดเรื่องสั้น - กวีนิพนธ์ "มติชนอวอร์ด 2022"

มติชนสุดสัปดาห์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้น - กวีนิพนธ์ "มติชนอวอร์ด 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Thu, 2022-06-30 16:30

ประกวดหนังสั้น "Sakun C Creator Contest 2022"

ประกวดหนังสั้น "Sakun C Creator Contest 2022"

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Sakun C Creator Contest 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์

Deadline: 
Sat, 2022-05-21 16:30

ประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า"

ประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า"

HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2022-10-15 16:30

แข่งขันออกแบบต้นแบบทางธุกิจ "Innovation Business Challenge" ภายใต้หัวข้อ "A SPACE FOR CO-INNO"

แข่งขันออกแบบต้นแบบทางธุกิจ "Innovation Business Challenge" ภายใต้หัวข้อ "A SPACE FOR CO-INNO"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบต้นแบบทางธุกิจ "Innovation Business Challenge" ภายใต้หัวข้อ "A SPACE FOR CO-INNO" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 230,

Deadline: 
Mon, 2022-06-20 (All day)

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ลมหายใจเดียวกัน"

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "ลมหายใจเดียวกัน"

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.

Deadline: 
Wed, 2022-08-10 16:30

ประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 "The Power Band 2022 Season 2"

ประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 "The Power Band 2022 Season 2"

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ 5 ค่ายเพลงชั้นนำของไทย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 "The Power Band 2022 Season 2" ภายใต้คอนเซปต์ "DREAM IT, DO IT กล้าฝัน!

Deadline: 
Fri, 2022-09-02 16:30

ประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11

ประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11 ชิงประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะนำมาใช้เป็นโปสเตอร์หลักในการประชาสัมพันธ์ตลอดงาน

Deadline: 
Wed, 2022-05-25 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "เรื่องราวของข้าพเจ้ากับประเทศจีน"

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สื่อสารเอเชียแปซิฟิก สํานักสารนิเทศต่างประเทศแห่งประเทศจีน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 16 - 40 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้

Deadline: 
Thu, 2022-07-07 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.