^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 "Energy Painting 2017" หัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข"

ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 "Energy Painting 2017" หัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข"

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 "Energy Painting 2017" หัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานด้านพลังงานหรือ

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวัน

ประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวัน

พันธมิตรพลังสยาม (Siam Synergy) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวัน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

 วัตถุประสงค์

Deadline: 
Mon, 2017-09-04 16:00

ประกวดภาพถ่าย แนวคิด "เติมเต็มสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันได้ด้วยภาษามือ : Full Inclusion with Sign Language!"

ประกวดภาพถ่าย แนวคิด "เติมเต็มสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันได้ด้วยภาษามือ : Full Inclusion with Sign Language!"

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย แนวคิด "เติมเต็มสังคม อยู่เย็นเป็นสุข ร่วมกันได้ด้วยภาษามือ : Full Inclusion with Sign Language!" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประกา

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-08-30 16:00

ประกวด "YOUNG STREET PHOTOGRAPHY CONTEST 2017"

ประกวด "YOUNG STREET PHOTOGRAPHY CONTEST 2017"

The Jam Factory Magazine ร่วมกับ Street Photo Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "YOUNG STREET PHOTOGRAPHY CONTEST 2017" ชิงของรางวัล พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมเวิร์กช็อปสุดเข้มข้นกับกลุ่ม Street Photo Thailand

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 16:00

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น หัวข้อ "ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม"

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น หัวข้อ "ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม"

สำนักงานกองทุนยุติธรรม ร่วมกับ สมาคมผู้กับกำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาสั้น หัวข้อ "ยุติธรรม ยุติ(ระ)ทม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 117,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2017-08-30 16:00

ประกวดสติกเกอร์ LINE ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดสติกเกอร์ LINE ศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสติกเกอร์ LINE ศิษย์สัมพันธ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย "Ducati Photo Contest 2017" Sponsored by SONY Thai

ประกวดภาพถ่าย "Ducati Photo Contest 2017" Sponsored by SONY Thai

Ducati Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Ducati Photo Contest 2017" Sponsored by SONY Thai ชิงรางวัลกล้อง Sony Full Frame Mirrorless รุ่น ⍺9 มูลค่า 159,990 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-09-06 16:00

ประกวด "Krungthai Young Enterprise Awards 15th"

ประกวด "Krungthai Young Enterprise Awards 15th"

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Krungthai Young Enterprise Awards 15th" ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.