^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวด "ISUZU Cover Song"

ประกวด "ISUZU Cover Song"

ISUZU D-Max Blue Power ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "ISUZU Cover Song" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท

คุณสมบัติ

Deadline: 
Fri, 2018-05-04 16:00

ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์" ชิงเงินรางวัล พ

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “ทูตน้อย ๙ ต่อ”

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “ทูตน้อย ๙ ต่อ”

โครงการ ๙ต่อ BEFORE AFTER ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “ทูตน้อย ๙ ต่อ” ชิงรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดวาดภาพการ์ตูน ห้วข้อ “Back To School กับชุดนักเรียนในจิตนาการของฉัน"

ประกวดวาดภาพการ์ตูน ห้วข้อ “Back To School กับชุดนักเรียนในจิตนาการของฉัน"

ศูนย์การค้าเมก้าพลาซ่า สะพานเหล็ก ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน ห้วข้อ “Back To School กับชุดนักเรียนในจิตนาการของฉัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และของขวัญมากมาย

Deadline: 
Thu, 2018-05-10 16:00

ประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

ประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ สังกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ชิงเงินรางวัล พร้อม

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน”

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน”

บริษัท เคเอ็มจี รีเสิร์ซ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านเยน พร้อมนำไอเดียผู้ชนะมาสรรค์สร้างเป็นร้านเนื้อย่างของจริง

Deadline: 
Fri, 2018-04-27 16:00

ประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา”

ประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา”

บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 630,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-06-15 18:00

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๑

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจําปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติ

Deadline: 
Tue, 2018-05-15 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชิงรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวด "ฮาร์ดร็อคพัทยากีต้าร์แบทเทิ้ล 2018 : Hard Rock Pattaya Guitar Battle 2018"

ประกวด "ฮาร์ดร็อคพัทยากีต้าร์แบทเทิ้ล 2018 : Hard Rock Pattaya Guitar Battle 2018"

Hard Rock Hotel Pattaya ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "ฮาร์ดร็อคพัทยากีต้าร์แบทเทิ้ล 2018 : Hard Rock Pattaya Guitar Battle 2018" ชิงเงินรางวัล พร้อมรางวัลอื่นๆ มากมาย

Deadline: 
Sat, 2018-05-12 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.