^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย "Spirit House Design Contest 2017"

ประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย "Spirit House Design Contest 2017"

บริษัท แท็งค์ ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด และ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย "Spirit House Design Contest 2017" ชิงเงินรางวัลมูลค่าร

Deadline: 
Tue, 2017-02-28 16:00

ประกวด Smart Kids Contest 2017 @ Pantip Ngamwongwan

ประกวด Smart Kids Contest 2017 @ Pantip Ngamwongwan

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวด Smart Kids Contest 2017 @ Pantip Ngamwongwan ชิงเงินสด พร้อมถ้วยรางวัล

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

Deadline: 
Fri, 2017-01-13 16:00

ประกวดแต่งกาย "My little Pony Dressing Contest"

ประกวดแต่งกาย "My little Pony Dressing Contest"

ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งกาย "My little Pony Dressing Contest" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมของที่ระลึก 

กติกาการประกวด

Deadline: 
Wed, 2016-12-28 23:59

ประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปีทั่วไทย...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปีทั่วไทย...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐”

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปีทั่วไทย...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2017-01-10 (All day)

ประกวด Character Cosplay Contest @Terminal21 Korat

ประกวด Character Cosplay Contest @Terminal21 Korat

บริษัท TIGA ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 3 - 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด Character Cosplay Contest @Terminal21 Korat ในงาน Kid World 2017 ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจาก TIGA

กติกา

Deadline: 
Fri, 2016-12-30 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : Innovative Craft Award 2017 (ICA2017)

ประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : Innovative Craft Award 2017 (ICA2017)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักออกแบบ วิสาหกิจชุมชน ช่างฝีมือ ผู้ประกอบการ และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 : Innovative Craft Award 2017 (ICA2017) หัวข้อ “Communi-

Deadline: 
Fri, 2017-01-06 16:00

ประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์

ประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์

โครงการพุทธอาสาศิลป์ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจในงานศิลปะด้านจิตรกรรมและประติมากรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์ ชิงโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพุทธอาสาศิลป์ Workshop ครั้งที่ 1 เพื่อรับการถ่ายทอ

Deadline: 
Sat, 2016-12-31 16:00

ประกวดโครงการ Thai Access to International Markets Competition (Thai AIM 2016)

ประกวดโครงการ Thai Access to International Markets  Competition (Thai AIM 2016)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thai Access to International Markets Competition (Thai AIM 2016) ชิงโอกาสร่วมโชว์ศักยภาพในงาน HK

Deadline: 
Sun, 2017-01-15 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์สมาคมนิทราเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์สมาคมนิทราเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

สมาคมนิทราเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai Academy of Sleep Medicine; TASM) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์สมาคมอายุรศาสตร์การหลับแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกา

Deadline: 
Thu, 2016-12-15 16:00

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-03-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.