^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดการภาพถ่าย หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่องเมืองปากช่อง”

ประกวดการภาพถ่าย หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่องเมืองปากช่อง”

เทศบาลเมืองปากช่อง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการภาพถ่าย หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่องเมืองปากช่อง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Mon, 2018-01-15 16:00

ประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์"

ประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์"

ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นในโครงการลมหนาวเงาจันทร์วรรณศิลป์ ตอน "ศิลป์สืบสวนชนวนลายลักษณ์" ชิง้งินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2018-01-25 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้”

ประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี หัวข้อ “พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๒๒๕,๐๐๐ บาท พร้อม

Deadline: 
Wed, 2018-01-10 16:00

ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์อาเซียน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลศิลปินแห่งชาติ “วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร” พร้อมเงินสด และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 18:00

ประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “รักษ์เอกรงค์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ชิงรางวัลถ้วยศิลปินแห่งชาติ “ยรรยง โอฬาระชิน” พร้อมเงินสด และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 18:00

ประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561”

ประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561”

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “พิศเจริญเอกรงค์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561” ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ “รังสรรค์ ตันติวงศ์” พร้อมเงินสด และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 18:00

ประกวดหนูน้อยพันธุ์ทิพย์ 2561

ประกวดหนูน้อยพันธุ์ทิพย์ 2561

พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยพันธุ์ทิพย์ 2561 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ เสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ชิงรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยรางวัล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Deadline: 
Fri, 2018-01-12 16:00

ประกวดภาพถ่าย Olympus Global Open Photo Contest 2017-18

ประกวดภาพถ่าย Olympus Global Open Photo Contest 2017-18

Olympu ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Olympus Global Open Photo Contest 2017-18 ชิงกล้อง Olympus พร้อมเงินสด

ผู้มีสิทธิ์ส่งประกวด
บุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเพื่อส่งประกวด

Deadline: 
Mon, 2018-02-26 15:59

พุทธอาสาศิลป์ Workshop ครั้งที่ ๒

พุทธอาสาศิลป์ Workshop ครั้งที่ ๒

พุทธอาสาศิลป์ Workshop ครั้งที่ ๒ จัดโดยโครงการอาสาศิลป์รุ่นที่ ๒ รับสมัครตั้งแต่วีนนี้ - ๓๑ ธันวาตม ๒๕๖๐

Seminar date: 
Tuesday, 2017, November 14 - 10:00 to Sunday, 2017, December 31 - 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย : Innovative Rice Product Contest

ประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย : Innovative Rice Product Contest

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย : Innovative Rice Product Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.