^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวด "MISS SNOW GIRL"

ประกวด "MISS SNOW GIRL"

Snowgirl ขอเชิญสาวๆ สมัครเข้าร่วมการเข้าร่วมการประกวด "MISS SNOW GIRL" ชิงตำแหน่ง Miss Snowgirl คนแรกของประเทศ และโอกาสในการเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ ออกสื่อโปรโมทพร้อมทำกิจกรรมกับ Snowgirl อีกมากมาย

หมดเขต: 
จ, 2019-02-25 16:00

ประกวดคลิปสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น หัวข้อ “ภาษาไทย สไตล์ไหนก็เท่”

ประกวดคลิปสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น หัวข้อ “ภาษาไทย สไตล์ไหนก็เท่”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น หัวข้อ “ภาษาไทย สไตล์ไหนก็เท่” ชิงรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-24 16:00

แข่งขัน "PSU Hackathon : Health & Wellness"

แข่งขัน "PSU Hackathon : Health & Wellness"

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน  "PSU Hackathon : Health & Wellness" ชิงทุนพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์

หมดเขต: 
ศ, 2020-08-07 16:30

ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔

ประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔

โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัล “วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ ๔ (ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓) หัวข้อ "อยู่เพื่ออะไร" ชิงรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพ

หมดเขต: 
จ, 2020-08-31 16:30

ประกวด "LINE STICKERS Contest 2020"

ประกวด "LINE STICKERS Contest 2020"

LINE ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "LINE STICKERS Contest 2020" หัวข้อ "เล่นใหญ่ให้มากกว่าเดิม!" ชิงรางวัลลุ้นเป็นการทํากิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ออฟฟิศ LINE ณ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่น่าสนใจอื่นๆ เพื่อสร้า

หมดเขต: 
จ, 2020-08-31 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์" (NAN : The Creative City of Cr

หมดเขต: 
ส, 2020-08-15 16:30

ประกวดภาพถ่าย “นักอ่านกับ Book Passport ที่ร้านหนังสืออิสระ”

ประกวดภาพถ่าย “นักอ่านกับ Book Passport ที่ร้านหนังสืออิสระ”

Book Passport ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “นักอ่านกับ Book Passport ที่ร้านหนังสืออิสระ” ชิงรางวัลมูลค่า 20,000 บาท ทุกเดือน 

การส่งผลงาน

หมดเขต: 
ส, 2020-08-15 16:30

ประกวดเรื่องสั้นอ่านยาใจ หัวข้อ “วันทุกข์ที่ผ่านพ้น”

ประกวดเรื่องสั้นอ่านยาใจ หัวข้อ “วันทุกข์ที่ผ่านพ้น”

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ธนาคารจิตอาสา และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นอ่านยาใจ หัวข้อ “วันทุกข์ที่ผ่านพ้น”

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30

ประกวด "TAT Travel Tech Startup Season 2 ประจำปี 2563"

ประกวด "TAT Travel Tech Startup Season 2 ประจำปี 2563"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "TAT Travel Tech Startup Season 2 ประจำปี 2563" ชิงเงินรางวัล มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
พฤ, 2020-07-30 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ”

บริษัท สุภัทรา จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “100 ปี แห่งความเจริญบนสายน้ำ” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตและการเดินทางบนผืนน้ำเจ้าพระยา พร้อมชิงรางวัลมากมายจากบริษัท สุภัทรา จำกัด

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.