^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดวิทยานิพนธ์ รางวัล "กำพล วัชรพล" ประจำปี ๒๕๖๑

ประกวดวิทยานิพนธ์ รางวัล "กำพล วัชรพล" ประจำปี ๒๕๖๑

มูลนิธิไทยรัฐ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิทยานิพนธ์ รางวัล "กำพล วัชรพล" ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และประกาศเกียรติคุณ

วิทยานิพนธ์ที่เข้าข่ายได้รับการพิจารณาคัดเลือก

หมดเขต: 
ส, 2018-09-15 06:00

ประกวด KidZania Dancing Stars 2018

ประกวด KidZania Dancing Stars 2018

คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 7-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด “KidZania Dancing Stars 2018” ชิงโอกาสเป็น KidZania’s Brand Ambassador 2018 พร้อมชิงรางวัลบัตรเข้าเมืองคิดส์ซาเนีย กรุงเทพ และของรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมาก

หมดเขต: 
ศ, 2018-08-17 02:26

ประกวดภาพถ่าย "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 1"

ประกวดภาพถ่าย "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 1"

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 : 1s t Phichit Traditional Long Boat Racing Photo Contest  2018"

หมดเขต: 
จ, 2018-09-17 16:00

ประกวด Missteen Universe 2018

ประกวด Missteen Universe 2018

เวทีการประกวด Missteen Universe ขอเชิญสาวๆ อายุระหว่าง 9-23 ปี สมัครเข้าร่วมการมประกวด Missteen Universe 2018 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท และโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง

รุ่นการประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2018-11-30 16:00

ประกวดออกแบบโลโก้จังซีลอนคลินิค

ประกวดออกแบบโลโก้จังซีลอนคลินิค

จังซีลอนคลิกนิก ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้จังซีลอนคลินิค ชิงรางวัลคอร์สความงาม

ผู้เข้าประกวด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

หมดเขต: 
อา, 2018-09-30 16:00

ประกวดตั้งชื่อสัตว์เกิดใหม่ ลูกออริกซ์เขาดาบ ลูกเก้งเผือก และลูกค่างห้าสี

ประกวดตั้งชื่อสัตว์เกิดใหม่ ลูกออริกซ์เขาดาบ ลูกเก้งเผือก และลูกค่างห้าสี

สวนสัตว์เชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดตั้งชื่อสัตว์เกิดใหม่ ลูกออริกซ์เขาดาบ ลูกเก้งเผือก และลูกค่างห้าสี ชิงรางวัลเงินสด พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี 1 ปี

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2018-09-20 16:00

ประกวดแนวคิดธุรกิจ “ปั้นฝัน ประชันไอเดีย ยางพาราไทย 4.0 : Rubber Innovative Idea Contest 2018”

ประกวดแนวคิดธุรกิจ “ปั้นฝัน ประชันไอเดีย ยางพาราไทย 4.0 : Rubber Innovative Idea Contest 2018”

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดธุรกิจ “ปั้นฝัน ประชันไอเดีย ยางพาราไทย 4.0 : Rubber Innovative Idea Contest 2018” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 55,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2018-08-28 16:00

ประกวดถ่ายภาพนางแบบ “Sexy Girls”

ประกวดถ่ายภาพนางแบบ “Sexy Girls”

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพนางแบบ “Sexy Girls” ในงาน Fortune Town Camera Fair 2018 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
ส, 2018-08-18 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "Logistics is Everything"

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "Logistics is Everything"

บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "Logistics is Everything" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติขผู้ส่งผลงาน

หมดเขต: 
ศ, 2018-08-17 16:00

ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ''ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา"

ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ''ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา"

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด ''ฝนหลวง ศาสตร์พระราชา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2018-10-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.