^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดออกแบบโล่เกียรติยศ "อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2567"

ประกวดออกแบบโล่เกียรติยศ "อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2567"

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโล่เกียรติยศ "อาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2567" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย "มหานครมุมมองใหม่"

ประกวดภาพถ่าย "มหานครมุมมองใหม่"

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "มหานครมุมมองใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 180,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมดเขต: 
อา, 2024-05-26 17:00

แข่งขันนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำปี 2567 : Sustainable Innovative Tourism 2024

แข่งขันนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำปี 2567 : Sustainable Innovative Tourism 2024

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประจำปี 2567 : Sustainable Innovative Tourism 2024 ชิงเงินรางวัลรว

หมดเขต: 
พฤ, 2024-05-30 18:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ตราสัญลักษณ์แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 รอบ (108 ปี)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ตราสัญลักษณ์แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 รอบ (108 ปี)

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ตราสัญลักษณ์แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 รอ

หมดเขต: 
อา, 2024-08-18 16:30

ประกวด "รางวัลเพื่อสังคมไทยปลอดอบายมุข ประจำปี 2567"

ประกวด "รางวัลเพื่อสังคมไทยปลอดอบายมุข ประจำปี 2567"

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์เลขที่ 2427) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "รางวัลเพื่อสังคมไทยปลอดอบายมุข ประจำปี 2567" ชิงโล่รางวัลเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-31 (All day)

ประกวด "รางวัลครูเก่ง 2024"

ประกวด "รางวัลครูเก่ง 2024"

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์เลขที่ 2427) ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "รางวัลครูเก่ง 2024" ชิงโล่รางวัลเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-31 (All day)

แข่งขันทําอาหาร "Gourmet & Cuisine Young Chef 2024"

แข่งขันทําอาหาร "Gourmet & Cuisine Young Chef 2024"

นิตยสาร Gourmet & Cuisine ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทําอาหาร "Gourmet & Cuisine Young Chef 2024" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ส, 2024-06-15 16:30

ประกวดกลอนสุภาพ "บทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล" ปีที่ 2

ประกวดกลอนสุภาพ "บทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล" ปีที่ 2

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกลอนสุภาพ "บทกวีวิลาส วิทยาศาสตร์วิไล" ปีที่ 2 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
อา, 2024-06-30 16:30

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Key Visual "งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 29 : Book Expo Thailand 2024"

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Key Visual "งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 29 : Book Expo Thailand 2024"

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ Key Visual "งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 29 : Book Expo Thailand 2024" ในธีม "ผี" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "อ่านกันยันโลกหน้า"

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-24 (All day)

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "Upcycling PRODUCT DESIGN Contest"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "Upcycling PRODUCT DESIGN Contest"

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ "Upcycling PRODUCT DESIGN Contest" ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง / กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ และของที่ระลึกจากการบินไทย

หมดเขต: 
อ, 2024-05-21 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.