^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี ๒๕๖๗ “เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง ๔ แสง"

ประกวดภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี ๒๕๖๗ “เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง ๔ แสง"

สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ชมรมถ่ายภาพจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี ๒๕๖๗ “เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง

หมดเขต: 
พ, 2024-07-31 16:30

ประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ "เป็นเด็กนอกไม่ยาก ถ้ากล้าฝัน"

ประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ "เป็นเด็กนอกไม่ยาก ถ้ากล้าฝัน"

Expert Education Bangkok ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ "เป็นเด็กนอกไม่ยาก ถ้ากล้าฝัน" ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สิงคโปร์ พร้อมที่พัก 1 คืน และเงินรางวัล

หมดเขต: 
อา, 2024-07-28 16:30

ประกวดออกแบบ เจนภาพด้วย AI (Generative AI) ในหัวข้อ "My Happy Place"

ประกวดออกแบบ เจนภาพด้วย AI (Generative AI) ในหัวข้อ "My Happy Place"

Taiwan Excellence ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ เจนภาพด้วย AI (Generative AI) ในหัวข้อ "My Happy Place" ชิงคอร์สการเรียนรู้ไม่อั้นจาก FutureSkill มูลค่ารวม 119,760 บาท

หมดเขต: 
อา, 2024-07-21 23:59

ประกวดนักเล่าเรื่อง "The Creator: Incubator Lab 2024"

ประกวดนักเล่าเรื่อง "The Creator: Incubator Lab 2024"

CutByCut Studio ร่วมกับ CU Nitade Extension และภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดนักเล่าเรื่อง "The Creator: Incubator Lab 2024" ชิงเงินรางวัล พร้อมมีโอกาสได้นำเสนอไ

หมดเขต: 
จ, 2024-07-15 16:30

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด "Care Nurture Support"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด "Care Nurture Support"

กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด "Care Nurture Support" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมก 94,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2024-07-21 16:00

ประกวด "The 40th International Illustration Contest" หัวข้อ "Colorful"

ประกวด "The 40th International Illustration Contest" หัวข้อ "Colorful"

Celsys ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "The 40th International Illustration Contest" หัวข้อ "Colorful" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัล

กำหนดระยะเวลา

หมดเขต: 
พ, 2024-07-17 16:30

ประกวดบทความวิชาการ ประจำปี 2567 หัวข้อ "กรณีศึกษาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์"

ประกวดบทความวิชาการ ประจำปี 2567 หัวข้อ "กรณีศึกษาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์"

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการ ประจำปี 2567 หัวข้อ "กรณีศึกษาความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์" ชิงโล่รางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ

หมดเขต: 
พ, 2024-07-31 16:30

ประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ ประจําปี ๒๕๖๗ : Pattaya Art Contest 2024

ประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ ประจําปี ๒๕๖๗ : Pattaya Art Contest 2024

สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพทัศนศิลป์ ประจําปี ๒๕๖๗ : Pattaya Art Contest 2024 หัวข้อ "เมืองพัทยาวิถีแห่งสีสัน" ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๑๒๕,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2024-07-13 10:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.