^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน “OTP InclusiveTransport Design Contest”

ประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน “OTP InclusiveTransport Design Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บ

Deadline: 
Fri, 2019-01-25 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2562 "KMUTNB Innovation Awards 2019"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2562 "KMUTNB Innovation Awards 2019"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2562 "KMUTNB Innovation Awards 2019" ชิงถ้วยพระรา

Deadline: 
Tue, 2019-01-15 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ

Deadline: 
Wed, 2019-01-02 16:00

ประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium"

ประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ชอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์หรือมาสคอต (mascot) "Ratchaburi Premium" เพื่อรณรงค์ในการประชาสัมพันธ์ตราสินค้าราชบุรี พรีเมี่ยม ของจังหวัดรา

Deadline: 
Thu, 2018-12-20 16:00

ประกวดการแต่งกายและเดินแฟชั่นโชว์ "Kid’s Mas Contest"

ประกวดการแต่งกายและเดินแฟชั่นโชว์ "Kid’s Mas Contest"

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา (CentralPlaza Ramindra) ขอเชิญน้องๆ อายุ 4-8 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดการแต่งกายและเดินแฟชั่นโชว์ "Kid’s Mas Contest" ธีม "Christmas" พร้อมโชว์ความสามารถพิเศษ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2018-12-17 16:00

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ "AI Innovation JumpStart"

ประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ "AI Innovation JumpStart"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand: SWP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์

Deadline: 
Sun, 2019-01-06 16:00

ประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ หัวข้อ “Memory Si Lanna ปี 2”

ประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ หัวข้อ “Memory Si Lanna ปี 2”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ หัวข้อ “Memory Si Lanna ปี 2”

Deadline: 
Sun, 2019-03-31 16:00

ประกวดถ่ายภาพ "YOUR CLASSIC REFLECTION"

ประกวดถ่ายภาพ "YOUR CLASSIC REFLECTION"

The Classic Chairs Company ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "YOUR CLASSIC REFLECTION" ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโคมไฟ Bronze Boar's Head Lamp มูลค่า 11,500 บาท และนำไปจัดแสดงที่โชว์รูมของ The Classic Chairs Compa

Deadline: 
Sat, 2018-12-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย และประกวดวิดีโอโดรน "Oakwood Hotel & Residence Sri Racha Photo Contest 2018"

ประกวดภาพถ่าย และประกวดวิดีโอโดรน "Oakwood Hotel & Residence Sri Racha Photo Contest 2018"

โรงแรมโอ๊ควู๊ด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย และประกวดวิดีโอโดรน "Oakwood Hotel & Residence Sri Racha Photo Contest 2018" หัวข้อ “เห็นโอ๊ควูดฯ ศรีราชา มุมนี้แล้วหรือยัง" ชิงเงินร

Deadline: 
Mon, 2018-12-17 16:00

ประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ชิงเงินรางวัล ทุนการศ

Deadline: 
Thu, 2019-01-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.